:Πιστοποίηση ανελκυστήρων.

ΤΙΤΛΟΣ :Πιστοποίηση ανελκυστήρων.

 

Προσφορές δεκτές

από

31/10/2014

έως

10/11/2014

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1

Πιστοποίηση 2 ανελκυστήρων Ψυχιατρικού Τομέα του Π.Γ.Ν. Τρίπολης.

2

1Ανελκυστήρας ασθενοφόρος ηλεκτροκίνητος, φορτίου 1350 κιλών, 18 ατόμων, 6 στάσεων εντός εγκατάστασης 2010 (Διεύθυνση 50 χιλ. Π.Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας.)

2Ανελκυστήρας κουζίνας ηλεκτροκίνητος, φορτίου 225 κιλών, 3 ατόμων, 5 στάσεων εντός εγκατάστασης 2010 (Διεύθυνση 50 χιλ. Π.Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας.)

             

Τηλέφωνο επικοινωνίας :   2713-601737 2710238173

Σας επισημαίνουμε ότι :

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/