Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Παρατηρήσεις
Προμήθεια για Μελάνια και Switch 10 April 2013 Λήξη 12/4/2013
Προμήθεια για κηπευτικά. 10 April 2013 Λήξη 12/4/2013
Προμήθεια Υλικών Κουρείου. 09 April 2013 Λήξη 12/4/2013
Προμήθεια υλικών καθαριότητας. 09 April 2013 Λήξη 12/4/2013
Προμήθεια για υδραυλικά υλικά. 09 April 2013 Λήξη 12/4/2013
Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Π.Γ.Ν. 01 April 2013 Λήξη 4/4/2013
Προμήθεια Γραφικής ύλης για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Π.Γ.Ν. 01 April 2013 Λήξη 4/4/2013
Υδραυλικά υλικά. 01 April 2013 Λήξη 4/4/2013
Προμήθεια για φιάλες οξυγόνου. 01 April 2013 Λήξη 4/4/2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26 March 2013 28/3/2013
Προμήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 07 March 2013 ΛΗΞΗ 11/3/2013
Προμήθεια Συστήματος Πυρανίχνευσης. 07 March 2013 ΛΗΞΗ 11/3/2013
Υδραυλικά υλικά. 07 March 2013 ΛΗΞΗ 11/3/2013
Επισκευή Φωτοτυπικού Μηχανήματος. 07 March 2013 ΛΗΞΗ 11/3/2013
Προμήθεια κάσκας και Jell για ψηφιακό εγκεφαλογράφο. 07 March 2013 ΛΗΞΗ 11/3/2013