Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Παρατηρήσεις
Μελάνια και Toner. 04 February 2014 Λήξη 7/2/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14 November 2013 soula_psy
Αποσκληρυντής νερού για ατμογεννήτρια. 25 October 2013 Λήξη 29/10/2013 ώρα 1:00μμ
Προμήθεια για φιάλες οξυγόνου. 25 October 2013 Λήξη 29/10/2013 ώρα 1:00μμ
Προμήθεια τζαμιών.(ορθή επανάληψη) 10 October 2013 Λήξη 15/10/2013
Μελάνια. 10 October 2013 Λήξη 15/10/2013
Γραφική ύλη 08 October 2013 Λήξη 11/10/2014
Antivirus. 08 October 2013 Λήξη 11/10/2013
Ηλεκτρολογικά υλικά. 08 October 2013 Λήξη 11/10/2013
Προμήθεια βιβλίων για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Π.Γ.Ν. 01 October 2013 Λήξη 4/10/2013
: Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Π.Γ.Ν. 01 October 2013 Λήξη 4/10/2013
Καλώδια UTP και φις. 26 September 2013 Λήξη 30/9/2013
Toner – Antivirus. 26 September 2013 Λήξη 30/9/2013
Γραφική ύλη επανάληψη. 26 September 2013 Λήξη 30/9/2013
Υλικά θαλάμου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων επανάληψη. 26 September 2013 Λήξη 30/9/2013