Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανακοίνωση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φορείου 05 January 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(CPV: 33194100-7) 16 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ" CPV : 33141200-2 14 January 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ" 14 January 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV:33194100-7) 10 January 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΚ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 06 December 2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 06 December 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΚ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 21 November 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 19 November 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" CPV: 33162000-3 13 November 2019