Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 27 June 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 23 June 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 15 June 2016
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ) 23 May 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" 12 April 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ(CPV 33111730-7) 22 March 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 02 March 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ" 01 March 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 25 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ" 25 February 2016