Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. 24 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ -ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 18 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 16 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 03 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ FISTULA 01 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 29 January 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 28 January 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 27 January 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Μεταφορά βιολογικού υλικού 19 January 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Μεταφορά δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο προς το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου 19 January 2016