Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ ΓΑΝΤΙΩΝ 04 December 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΠΡ. ΕΜΦ. ΑΚΤΙΝ. 20 November 2015
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 11 November 2015
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 10 November 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194100-7) 10 November 2015
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» (CPV:72212450-8) 03 November 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 50421000-2) 29 October 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV:24455000-8) 29 October 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» (CPV:39831200-8) 29 October 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) (CPV:66171000-9) 23 October 2015