Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) (CPV:71241000-9) 23 October 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) (CPV:79211000-6) 23 October 2015
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ) (CPV:79631000-6) 23 October 2015
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" 22 October 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV: 33692000-7 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) 20 October 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» και «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ EΞΟΠΛΙΣΜΟ 19 October 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ , ΔΕΚ ΚΤΛ) 14 October 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 12 October 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 12 October 2015
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ-ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12 October 2015