Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HIGH FLOW THERAPY 12 December 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ EEG 12 December 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΙ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 12 December 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ-ΠΙΕΣΕΩΝ 12 December 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ + 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ 11 December 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 24 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ"ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ" 24 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ "ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ" 24 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ" 24 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ "ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΥΟ(2) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ" 13 November 2017