Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ"ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH 15LIT" 13 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ" 09 November 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ "ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ" 09 November 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 05 April 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 04 April 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ 14 February 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 26 July 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 22 July 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 18 July 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 12 July 2016