Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ FISTULA 25 February 2016
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 24 February 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 22 February 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ 16 February 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 16 February 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ ΓΑΝΤΙΑ 14 January 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 14 January 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22 December 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ" ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 21 December 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 08 December 2015