Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 26 November 2020
Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.) CPV:33181000-2 του Νοσοκομείου μας. 11 November 2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 07 October 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" CPV: 33696500-0 11 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ" (CPV: 33162000-3) 28 April 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ CPV: 33100000-1 28 April 2020