Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» (CPV:33192160-1) 24 February 2021
Διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» 22 February 2021
Διενέργεια 3ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ». 22 February 2021
Διενέργεια 3ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ - ΠΙΕΣΕΩΝ . 22 February 2021
Διενέργεια 3ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΠΑΡΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ. 22 February 2021
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΕΣ 15 February 2021
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 26 January 2021
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 26 January 2021
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (BiPAP) 26 January 2021
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV:90911200-8) 12 January 2021