ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την παροχή Υπηρεσιών εναρμόνισης του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-General Data Protection Regulation-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται και ο DPO

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση