1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σχόλια  

#1 MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ 28-02-2019 14:50
Σε συνέχεια της από 26/02/2019 με αρ. πρωτ.: 3347 ανακοίνωσης σας , που αφορά στην υποβολή παρατηρήσεων – προτάσεων επί των κατατιθέμενων Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού, και συγκεκριμένα «για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού FRESENIUS του Νοσοκομείου», θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Στην παράγραφο 2α «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ», αναφέρεται ότι ο Συντηρητής θα εκτελέσει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις το χρόνο (μία ανά εξάμηνο) .
Ο Κατασκευαστικός Οίκος των μηχανημάτων FRESENIUS MEDICAL CARE προτείνει μία προληπτική συντήρηση κάθε 24 μήνες ως απαραίτητη.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να παραληφθεί και να προστεθεί η φράση ό,τι απαιτείται, προτείνεται από τον
κατασκευαστή.

Για την MEDIPRIME S.A.

Δημητριάδη Ασπασία
Διευθύνων Σύμβουλος
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση