1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ

Σχόλια  

#4 ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ 19-06-2019 13:22
Αξιότιμοι κύριοι,

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου NIHON KOHDEN στην Ελλάδα σας υποβάλλουμε τις κάτωθι επισημάνσεις και προτάσεις των τεχνικών προδιαγραφών «Ηλεκτροκαρδιογ ραφου» CPV: 33123200-0 που έχουν αναρτηθεί και βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση:

1. Στις Τεχνικές προδιαγραφές ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡ ΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ:
Α’ ΟΜΑΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 9 : « Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης του ΗΚΓφήματος. Να κατατεθούν στοιχεία».

Επίσης οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογρ άφοι, διαθέτουν πρόγραμμα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης επιμήκυνσης της εκτύπωσης του ΗΚΓφήματος κατά την λήψη καρδιογραφήματο ς ηρεμίας. Με την συγκεκριμένη λειτουργία ο γιατρός μπορεί να μελετήσει εκτύπωση καρδιογραφήματο ς μεγαλύτερης διάρκειας το οποίο θα περιλαμβάνει και την αρρυθμία.
Η πρότασή μας για το συγκεκριμένο άρθρο είναι:
Άρθρο 9 : « Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης του ΗΚΓφήματος σε ενήλικες και παιδιά. Επίσης να διαθέτει πρόγραμμα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης εκτύπωσης αυτών κατά την διάρκεια εκτύπωσης ηλεκτροκαρδιογραφήματο ς ηρεμίας. Να κατατεθούν στοιχεία».

2. Στις Τεχνικές προδιαγραφές ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡ ΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ:
Α’ ΟΜΑΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 13 : « Να διαθέτει καταγραφικό με επιλεγόμενη καταγραφή 6 ή 12 απαγωγών. Να έχει την δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων τιμών ταχύτητας καταγραφής – εκτύπωσης τουλάχιστον : 25mm/sec και 50mm/sec».

Οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογρ άφοι εκτός της δυνατότητας επιλογής των απαγωγών προς εκτύπωση διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης και του χρόνου εκτύπωσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματο ς στην αυτόματη λειτουργία ανάλογα της κρισιμότητας των περιστατικών και των οδηγιών του γιατρού.
Για τους συγκεκριμένους λόγους η πρότασή μας για το συγκεκριμένο άρθρο είναι:
Άρθρο 13 : « Να διαθέτει καταγραφικό με επιλεγόμενη καταγραφή 6 ή 12 απαγωγών. Να έχει την δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων τιμών ταχύτητας καταγραφής – εκτύπωσης τουλάχιστον : 25mm/sec, 50mm/sec και δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου εκτύπωσης έως 20sec στην αυτόματη λειτουργία».

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Μπούτας
Τμήμα Πωλήσεων
Παράθεση
#3 GE HEALTHCARE 19-06-2019 10:22
Προδιαγραφή 12 : « Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5’’, δώδεκα (12) κανάλια ταυτόχρονης απεικόνισης η οποία θα επιτρέπει την ευκρινή απεικόνιση απαγωγών ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος, καρδιακού ρυθμού, αποκόλληση ηλεκτροδίων, λειτουργικών παραμέτρων. Να δοθούν πλήρη στοιχεία.»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 12 : « Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 7’’, δώδεκα (12) κανάλια ταυτόχρονης απεικόνισης η οποία θα επιτρέπει την ευκρινή απεικόνιση απαγωγών ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος, καρδιακού ρυθμού, αποκόλληση ηλεκτροδίων, λειτουργικών παραμέτρων. Να δοθούν πλήρη στοιχεία.»
Αιτιολογία : Για την καλύτερη απεικόνιση όλων των απαγωγών και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών το μέγεθος της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7΄΄ ίντσες και όχι αφής, ώστε να είναι ευδιάκριτο το περιεχόμενο και χρήσιμο για τη διεξαγωγή της εξέτασης.
Οι πλέον σύγχρονοι πολυκάναλοι ηλεκτροκαρδιογρ άφοι, διαθέτουν επιπλέον της παραπάνω τεχνικής προδιαγραφής χαρακτηριστικά το οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος. Για την καλύτερη απεικόνιση όλων των απαγωγών, το μέγεθος της οθόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7΄΄ ίντσες ώστε να είναι ευδιάκριτο το περιεχόμενο και χρήσιμο για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Αυτό το μέγεθος οθόνης διατίθεται από τους περισσότερους ΗΚΓράφους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογρ άφοι διαθέτουν έγχρωμες οθόνες με οπτικές σημάνσεις ειδοποίησης για τη διευκόλυνση του χρήστη (π.χ. κατάσταση μπαταρίας, χαρτιού, μηνύματα σφάλματος κ.λπ.).
Επιπλέον, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Νοσοκομείου προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών :
Προδιαγραφή: « Να δίνεται στη βασική σύνθεση η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του ΗΚΓφήματος και η εκτύπωση αναφορών σε περιπτώσεις εμφάνισης των αρρυθμιών(arrhy thmia mode). »
Αιτιολογία : Δεδομένου ότι ο χρόνος λήψης ενός πλήρους ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος είναι μόλις 10 sec, αυτό περιορίζει την πιθανότητα να συμβεί μια αρρυθμία μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα και να επιμηκυνθεί η καταγραφή δίνοντας ουσιαστικές πληροφορίες στον ιατρό. Σε περίπτωση λοιπόν που είναι επιθυμητή η παρακολούθηση και καταγραφή των αρρυθμιών σε έναν ασθενή απαιτείται η μελέτη μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για το λόγο αυτό τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν ειδική λειτουργία καταγραφής αρρυθμιών, όπου ο ασθενής παρακολουθείται για ένα χρονικό διάστημα από τον ηλεκτροκαρδιογρ άφο, και στη συνέχεια παράγεται μια αναφορά με τις τυχόν καταγεγραμμένες αρρυθμίες ώστε στη συνέχεια να μελετηθούν από το ιατρικό προσωπικό.
Παρακαλούμε πολύ όπως ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και γίνουν δεκτές οι ζητούμενες τροποποιήσεις προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Mε τιμή,
Βασίλης Τσιρώνης
Modality Leader - LCS Cardio Eastern Europe
Παράθεση
#2 GE HEALTHCARE 19-06-2019 10:21
Προδιαγραφή 4 : « Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος μεγαλύτερος των 2000 samples/sec.»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 4: « Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος να είναι τουλάχιστον 8000 samples/sec/cha nnel για κάθε απαγωγή.»
Αιτιολογία : Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο ρυθμός δειγματολοψίας αποτελεί πολύ σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό, καθώς ο υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας εξασφαλίζει την καταγραφή υψηλής ποιότητας ΗΚΓραφήματος, καθώς επίσης τη δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής των βηματοδοτών νέου τύπου, που ως γνωστόν διαθέτουν μικρό ύψος παλμού 2-250 mV και πολύ μικρή διάρκεια παλμού 0,5- 2 msec καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους. Η ανωτέρω ανάγκη για υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας ώθησε τους κατασκευαστές ηλεκτροκαρδιογρ άφων να αυξήσουν το ρυθμό δειγματοληψίας ανά απαγωγή ώστε να επιτυγχάνεται το ζητούμενο αποτέλεσμα. Επίσης ο υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας, αυξάνει τη δυνατότητα απεικόνισης σημαντικών για τον ιατρό κλινικών πληροφοριών που συλλέγονται από την καρδιά σε πραγματικό.
- - - - - - - - - - - - - - -
Προδιαγραφή 9 : «Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης τουΗΚΓήματος. Να κατατεθούν στοιχεία.»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 9 : «Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης του ΗΚΓήματος, ενηλίκων, παίδων, με πιστοποίηση για το αποτέλεσμα βρεφών, νεογνών.
Να κατατεθούν στοιχεία.»
Αιτιολογία : Η διάγνωση του ΗΚΓφήματος είναι πιο ακριβής και αξιόπιστη όταν λαμβάνει υπόψιν το κριτήριο της ηλικίας, ειδικότερα στις περιπτώσεις των παιδιών όπου υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους ενήλικες (μεγαλύτερη δεξιά κοιλία, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, μειωμένο εύρος καρδιακού ρυθμού).
Η αξιοπιστία του αλγορίθμου πρέπει να τεκμηριώνεται με στοιχεία από τον κατασκευαστικό οίκο, ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική αξιολόγηση τόσο των παραγόμενων μετρήσεων διαστημάτων (QT, QRS QTc κ.λ.π) όσο και των αυτόματων μηνυμάτων διάγνωσης από κλινική άποψη. Έχει παρατηρηθεί, σε μη τεκμηριωμένους αλγορίθμους, η εμφάνιση εσφαλμένων μηνυμάτων αυτόματης διάγνωσης που δεν αντιστοιχούν στα ευρήματα της εξέτασης, το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά το Ιατρικό Προσωπικό σε λανθασμένη διάγνωση θέτοντας σε κίνδυνο τον ασθενή, ειδικά στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η συνδρομή ειδικού καρδιολόγου.
Παράθεση
#1 GE HEALTHCARE 19-06-2019 10:20
ΘΕΜΑ : «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ ΡΑΦΟΥ» CPV: 33123200-0 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΠ»
Αναφορικά με την απαίτησή σας για προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ ΡΑΦΟΥ», θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρακάτω προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡ ΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ
Προδιαγραφή 1 : « Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και αμεταχείριστος, δώδεκα (12) καναλιώ, κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι ή συρτάρι και βραχίονα στήριξης καλωδίου.»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 1: «Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και αμεταχείριστος, δώδεκα (12) καναλιώ, κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι ή συρτάρι και βραχίονα στήριξης καλωδίου του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.»
Αιτιολογία : Το τροχήλατο θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον ΗΚΓράφο ώστε να διασφαλίζεται ότι θα καλύπτεται από σήμανσης CE και θα έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές (βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενούς κ.λπ.) για τη χρήση του με τον ηλεκτροκαρδιογρ άφο.
- - - - - - - - - - - - - - -


Προδιαγραφή 2 : «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμεν η μπαταρία μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού με ένδειξη φόρτισης. Να δοθούν στοιχεία για την αυτονομία της μπαταρίας.»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 2: «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz και να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμεν ες μπαταρίες για αυτονομία λειτουργίας > τριών (3) ωρών για τη συνεχόμενη καταγραφή 100 ΗΚΓ ασθενών.»
Αιτιολογία : Επειδή ο προς προμήθεια ΗΚΓράφος είναι για Νοσοκομειακή χρήση όπου απαιτείται η μεταφορά του στις κλίνες των ασθενών για τη διενέργεια της εξέτασης, είναι απαραίτητος ο καθορισμός της αυτονομίας ενός ελάχιστου αριθμού εξετάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος για το οποίο προορίζεται.
Επιπλέον, οι πλέον σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογρ άφοι έχουν αυτονομία μπαταρίας για συνεχή καταγραφή άνω των 2 ωρών που ζητείται από τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.
- - - - - - - - - - - - - - -
Προδιαγραφή 3 : «Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή απαγωγών .»
Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
Προδιαγραφή 3 : «Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή απαγωγών, η αλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη να γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου.»
Αιτιολογία : Με τη δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του ηλεκτροκαρδιογρ άφου, με το πάτημα ενός πλήκτρου επιτυγχάνεται η γρήγορη λήψη του ΗΚΓφηματος από τους ιατρούς του νοσοκομείου, χωρίς καθυστερήσεις την χρονική περίοδο της εξέτασης.
- - - - - - - - - - - - - - -
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση