1 ΔΗΜ.ΔΙΑΒ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ

Σχόλια  

#2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 19-06-2019 13:40
σχόλιο 2/2

Τέλος δεδομένου ότι σκοπός του διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής, σας προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών.
• Υπολογιστή με επεξεργαστή Intel i5 ή ισοδύναμο, 4GB RAM και σκληρό δίσκο 1TB Το λειτουργικό του συστήματος είναι σκόπιμο να είναι Windows 7 ή νεότερο.
• Κάμερα γενικών λήψεων υψηλής ανάλυσης HD ειδική για δερματολογική χρήση με αυτόματη εστίαση και ζουμ για γενικές και κοντινές λήψεις.
• Πλήρη χειρισμό από το ενσωματωμένο στην δερματοσκοπική κάμερα χειριστήριο και πλήρη οπτική παρακολούθηση από την ενσωματωμένη οθόνη αφής, για την διευκόλυνση της εξέτασης.

Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποφευχθεί ο περιορισμός άνευ νόμιμου ερείσματος της ανάπτυξης ανταγωνισμού και θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων αξιόπιστων μηχανημάτων και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών.

Μετά Τιμής
Ειρήνη Παντελάκη
Senior product manager medical Aesthetics
Παράθεση
#1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 19-06-2019 13:40
σχόλιο 1/2

Αξιότιμοι κκ,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Με βάση τα προηγούμενα και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή,προτείνουμ ε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:
Η εταιρεία μας διαθέτει την μεγαλύτερη και πιο αναπτυσσόμενη γερμανική εταιρεία κατασκευής συστημάτων δερματοσκόπησης , την Canfiled – Visiomed, η οποία κατασκευάζει σύγχρονα και ποιοτικά ψηφιακά και αναλογικά δερματοσκόπια, βάσει των αναγκών των επιστημόνων και της ανάγκης για σωστή και άμεση δερματοσκόπηση σπίλων του ανθρώπινου σώματος. Ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, μη προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στον ιατρό /τμήμα του νοσοκομείου σας.
Στην τεχνική προδιαγραφή παραγράφου 4 ζητούνται τα κάτωθι:
• Λογισμικό αυτόματης καταγραφής σπίλων για ολόσωμη χαρτογράφηση.
• Λογισμικό αυτόματου εντοπισμού νέων σπίλων.
• Λογισμικό αυτόματου εντοπισμού μεταβολής στο χρώμα ή στο μέγεθος των
σπίλων.
• Λογισμικό βάσης δεδομένων ασθενών.
• Λογισμικό για δημιουργία αναφοράς της εξέτασης για την παρακολούθηση
των ασθενών.
• Λογισμικό ψηφιακής καταγραφής σπίλων ανά ασθενή και ανά περιοχή
σώματος ασθενή.
• Λογισμικό σύγκρισης σπίλων ανά ημερομηνία.
•Λογισμικό ανάλυσης σπίλου.
• Λογισμικό ψηφιακού τριχοριζογράμμα τος για καθορισμό ποσοστού αναγενών
και τελογενών τριχών, πυκνότητα τριχών, απόλυτο αριθμό τριχών, καθορισμό
τερματικών και χνοώδων τριχών

Προτεινόμενη διαμόρφωση παραγράφου 4
Λογισμικό (Software)
· Δυνατότητα λογισμικού αυτόματης καταγραφής σπίλων για ολόσωμη χαρτογράφηση. Να προσφερθεί προς επιλογήν.
· Δυνατότητα λογισμικού αυτόματου εντοπισμού νέων σπίλων. Να προσφερθεί προς επιλογήν.
· Δυνατότητα λογισμικού αυτόματου εντοπισμού μεταβολής στο χρώμα ή στο μέγεθος των σπίλων. Να προσφερθεί προς επιλογήν.
· Λογισμικό βάσης δεδομένων ασθενών.
· Λογισμικό για δημιουργία αναφοράς της εξέτασης για την παρακολούθηση
των ασθενών.
· Λογισμικό ψηφιακής καταγραφής σπίλων ανά ασθενή και ανά περιοχή
σώματος ασθενή.
· Λογισμικό σύγκρισης σπίλων ανά ημερομηνία.
· Λογισμικό ανάλυσης σπίλου.
·Λογισμικό ψηφιακού τριχογράμματος για τον καθορισμό πυκνότητας τριχών και απόλυτο αριθμό τριχών. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ύπαρξης λογισμικού για ψηφιακό τριχοριζόγραμμα για καθορισμό ποσοστού αναγενών και τελογενών τριχών, πυκνότητα τριχών, και καθορισμό τερματικών και χνοώδων τριχών.
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση