1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

Σχόλια  

#4 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ 19-06-2019 12:53
(συνέχεια)

Προδιαγραφή 11. «Να λαμβάνει ΗΚΓμα μέσω 3-πολικού και 5-πολικού (ή 6-πολικού) καλωδίου. Να διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα ανάλυσης του ΗΚΓ και αναγνώριση των FV και VT.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή στον διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας λόγω του ότι ο απινιδωτής μας δεν διαθέτει 5-πολικό(ή 6-πολικό) καλώδιο ΗΚΓφηματος. Οι απινιδωτές της εταιρείας SCHILLER διαθέτουν 3-πολικό και
4-πολικό καλώδιο ΗΚΓφηματος.
Επίσης από την στιγμή που ζητείται από την προδιαγραφή 12 «Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία απινίδωσης AED με φωνητικές και οπτικές οδηγίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.», είναι βέβαιο, ότι για την χορήγηση απινίδωσης στον AED τρόπο λειτουργίας πρέπει ο απινιδωτής να διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα ανάλυσης ΗΚΓ καθώς και αναγνώριση των FV και VT.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της άνω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 11. «Να λαμβάνει ΗΚΓμα μέσω τουλάχιστον 3-πολικού καλωδίου.
Να διαθέτει την δυνατότητα αυτόματου προγράμματος ανάλυσης του ΗΚΓ και αναγνώριση των FV και VT. στον AED τρόπο λειτουργίας»


Προδιαγραφή 17. « Ο απινιδωτής να συνοδεύεται από:
• Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Paddles), κατάλληλο για
ενήλικες και παιδιά
• Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
• 3-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος
• 5-πολικό ή 6-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος
• Ένα ζεύγος αυτοκόλλητων Pads απινίδωσης ενηλίκων
• Συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα pads
• Χαρτί εκτυπωτή
• Τζελ απινίδωσης
• Τροχήλατο μεταφοράς του
• Όλα τα λοιπά παρελκόμενα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του»
Η ανωτέρω προδιαγραφή με την απαίτηση 5-πολικού ή 6-πολικού καλωδίου ΗΚΓφήματος αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή στον διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας για τον λόγο που αναφέρθηκε για την προδιαγραφή 11.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της άνω προδιαγραφής ως εξής:
Ο απινιδωτής να συνοδεύεται από:
• Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Paddles), κατάλληλο για
ενήλικες και παιδιά
• Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
• 3-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος
• 4-πολικό ή 5-πολικό ή 6-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογρ αφήματος
• Ένα ζεύγος αυτοκόλλητων Pads απινίδωσης ενηλίκων
• Συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα pads
• Χαρτί εκτυπωτή
• Τζελ απινίδωσης
• Τροχήλατο μεταφοράς του
• Όλα τα λοιπά παρελκόμενα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά τις παρατηρήσεις μας, καθώς δεν είναι περιοριστικές , και καλύπτονται από συστήματά πολλών κατασκευαστών συστημάτων απινιδωτών.

Με εκτίμηση
Μίλτος Αθανασιάδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων
Παράθεση
#3 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ 19-06-2019 12:50
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών ,αναφορικά με την ως άνω δημόσια διαβούλευση επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών,προκειμέν ου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Ζητείται από τις προδιαγραφές :

A΄ ΟΜΑΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Προδιαγραφή 1. «Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, νέας τεχνολογίας, κατάλληλος για την πραγματοποίηση διφασικής χειροκίνητης (Manual) και αυτόματης (AED), ασύγχρονης και σύγχρονης, εξωτερικής και εσωτερικής απινίδωσης.»

Ο συγκεκριμένος τρόπος απινίδωσης, έχει αποκλειστική χρήση εντός των χειρουργείων και μόνο εκεί. Η δυνατότητα αυτή της εσωτερικής απινίδωσης, δεν έχει καμία εφαρμογή στις Κλινικές ή τα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων Pads εσωτερικής απινίδωσης , τα οποία δεν ζητείται να συνοδεύουν τον απινιδωτή από την προδιαγραφή 17 των προς διαβούλευση προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας.Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της άνω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 1. «Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, νέας τεχνολογίας, κατάλληλος για την πραγματοποίηση διφασικής χειροκίνητης (Manual) και αυτόματης (AED), ασύγχρονης και σύγχρονης, εξωτερικής Απινίδωσης.
Θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα και εσωτερικής απινίδωσης.»Προδιαγραφή 6. «Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 360 Joules τουλάχιστον. Η
επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 12 βήματα.»

Οι απινιδωτές της σειράς Defigard της εταιρίας Schiller την οποία και εκπροσωπούμε αποκλειστικά στην Ελλάδα, είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με διφασική κυματομορφή απινίδωσης Multipulse Biowave.
Η υπεροχή διφασικής απινίδωσης, Multipulse Biowave, της εταιρείας Schiller είναι μια εξελιγμένη μορφή διφασικού κύματος αποδεδειγμένη με πολλαπλές εργασίες.Η Multipulse Biowave κυματομορφή δεν αποδίδεται απλά ως δύο κύματα ενέργειας, αλλά τα δύο ενεργειακά κύματα της απαρτίζονται από ένα σύνολο μικρότερων σε χρονική διάρκεια κυμάτων ενέργειας.
Η Multipulse Biowave πετυχαίνει την μέγιστη αποδοτικότητα όσον αφορά την ανάταξη, με την μικρότερη επίδραση του καρδιακού ιστού και με το μόλις ένα τρίτο της αντίστοιχης απαιτούμενης μονοφασικής ενέργειας και την μικρότερη πιθανότητα νέου ινιδισμού. Η υπεροχή τής Multipulse Biowave κυματομορφής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι απινιδωτές της Schiller με αυτού του είδους την κυματομορφή, χρειάζονται μέγιστη ενέργεια μόνον 180 joules για να επιτύχουν την μέγιστη πιθανότητα ανάταξης σύμφωνα με τα διεθνή standards σε αντίθεση με άλλου είδους κυματομορφές που χρειάζονται 200 ή ακόμα και 360 Joules.


Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της άνω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 6. «Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 200 Joules τουλάχιστον. Η επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 10 βήματα.»Προδιαγραφή 8 : «O χρόνος φόρτισης του απινιδωτή για απόδοση ενέργειας 200 J να μην υπερβαίνει τα 6 sec (τροφοδοσία από ρεύμα ή μπαταρία).»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή στον διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της άνω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 8 : «O χρόνος φόρτισης του απινιδωτή για απόδοση ενέργειας 200 J να μην υπερβαίνει τα 8 sec (τροφοδοσία από ρεύμα ή μπαταρία).»
Παράθεση
#2 ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ 19-06-2019 12:07
Αξιότιμοι κύριοι,

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου NIHON KOHDEN στην Ελλάδα σας υποβάλλουμε τις κάτωθι επισημάνσεις και προτάσεις των τεχνικών προδιαγραφών «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ» CPV: 33182100-0 που έχουν αναρτηθεί και βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση:

1. Στις Τεχνικές προδιαγραφές Απινιδωτή Διφασικού με βηματοδότη:
Α’ ΟΜΑΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 4 : «Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 360 Joules τουλάχιστον. Η επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 12 βήματα».

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) : « Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην απινίδωση δεν έχει αλλάξει από τις οδηγίες του 2010. Για διφασικές κυματομορφές (ευθύγραμμη διφασική ή διφασική κωνοειδής εκθετική) χορηγήστε την πρώτη απινίδωση με τουλάχιστον 150J. Για παλλόμενες διφασικές κυματομορφές ξεκινήστε με 120- 150J. Το ενεργειακό επίπεδο για ένα συγκεκριμένο απινιδωτή θα πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η επιλογή της ενέργειας δεν αποτελεί καλό κριτήριο σύγκρισης των διαφόρων κυματομορφών, καθώς η αντιστάθμιση της αντίστασης και οι μικροδιαφορές στη μορφολογία των κυματομορφών συνεπάγονται πολύ διαφορετικά δια-μυοκαρδιακά ηλεκτρικά ρεύματα ακόμα και όταν οι συσκευές χορηγούν την ίδια ενέργεια. Τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας πιθανόν να ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το είδος της κυματομορφής ».

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 2015 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης προσδιορίζεται μόνο η ελάχιστη ενέργεια για την πρώτη απινίδωση η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 150J. Το μέγιστο επίπεδο ενέργειας ποικίλει ανάλογα τον κατασκευαστή και το είδος της κυματομορφής.

Η πρόταση μας για το συγκεκριμένο άρθρο για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού προς το συμφέρον του Νοσοκομείου είναι η τροποποίηση του ως:
Άρθρο 4 : «Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 200 Joules τουλάχιστον. Η επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 12 βήματα».


2. Στις Τεχνικές προδιαγραφές Απινιδωτή Διφασικού με βηματοδότη:
Α’ ΟΜΑΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 8 : «O χρόνος φόρτισης του απινιδωτή για απόδοση ενέργειας 200 J να μην υπερβαίνει τα 6 sec (τροφοδοσία από ρεύμα ή μπαταρία)».

Επειδή σε έναν απινιδωτή βασικό χαρακτηριστικό είναι ο χρόνος φόρτισης για την μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια, η πρόταση μας για το συγκεκριμένο άρθρο είναι: Άρθρο 8 : «O χρόνος φόρτισης του απινιδωτή στην μέγιστη ενέργεια να μην υπερβαίνει τα 6 sec (τροφοδοσία από ρεύμα και μπαταρία)».

3. Στις Τεχνικές προδιαγραφές Απινιδωτή Διφασικού με βηματοδότη:
Α’ ΟΜΑΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 12 : « Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία απινίδωσης AED με φωνητικές και οπτικές οδηγίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού».

Στην λειτουργία απινίδωσης AED η ύπαρξη φωνητικών και οπτικών οδηγιών στα ελληνικά θα είναι χρήσιμη για τους χρήστες. Η πρόταση μας για το συγκεκριμένο άρθρο προς το συμφέρον του Νοσοκομείου είναι η τροποποίηση του ως:
Άρθρο 12 : « Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία απινίδωσης AED με φωνητικές και οπτικές οδηγίες στα ελληνικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού».


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση πάντα στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Μπούτας
Τμήμα Πωλήσεων
Παράθεση
#1 NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ 11-06-2019 14:46
Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση του Νοσοκομείου σας για ««ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ» CPV :33182100-0, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε την σημείωση της εταιρείας μας NEURAXON Ltd.

Στην παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ, και συγκεκριμένα :
Α’ ΟΜΑΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
«Παράγραφος 4. Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 360 joules τουλάχιστον. Η επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 12 βήματα.»

Όταν γίνεται αναφορά σε : μέγιστη ενέργεια 360Joules τουλάχιστον» αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται από την συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ένα μεγάλος μέρος των εταιρειών που διαθέτουν μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια λιγότερη από 360Joules.

Η ενέργεια απόδοσης ζητείται να είναι διφασική και η κάθε κατασκευάστρια εταιρεία διαθέτει δικό της αλγόριθμό μετατροπής της ενέργειας απόδοσης στον ασθενή. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι η απινιδιδόμενη ενέργεια να είναι διφασική για την αποτελεσματικότ ερη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση του ασθενή. Το εάν η μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια είναι 200Joules ή 230Joules ή 270Joules ή 360Joules, έχει να κάνει με τον αλγόριθμο μετατροπής της μονοφασικής ενέργειας σε διφασική και όχι με την απόδοση και την ασφάλεια του απινιδωτή.

Παρακαλούμε, όπως τροποποιηθεί η εν λόγω προδιαγραφή ως εξής:
««Παράγραφος 4. Ο απινιδωτής να παρέχει μέγιστη ενέργεια 200 joules τουλάχιστον. Η επιθυμητή ενέργεια απινίδωσης να επιλέγεται σε τουλάχιστον 12 βήματα.»

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Εύη Κουγιουμτζόγλου
CP Manager
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση