ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" CPV ; 24455000-8"

Σχόλια  

#5 GATEX AE 2/2 01-11-2019 11:06
(Συνέχεια σχολίων)
Α/Α 14. Δεν προσδιορίζετε τον αριθμό των ενζύμων που θέλετε ο οποίος προτείνουμε να είναι άνω των τεσσάρων ώστε να έχετε καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα. Ζητάτε βιβλιογραφικη τεκμηρίωση κατά του Biofilm το οποίο είναι αρκετά δεσμευτικό και εφόσον το υλικό είναι πολύ ενζυματικό και κατατίθεται η χημική του σύσταση δεν είναι απαραίτητη άλλου είδους τεκμηρίωση. Ζητάτε να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από εταιρείες εργαλείων. Η καταλληλότητα του απορρυπαντικού για χρήση στα εργαλεία πρέπει να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του και όχι να ζητάτε πιστοποιητικά από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων καθότι σε ένα Νοσοκομείο με το πέρασμα των ετών τα εργαλεία που υπάρχουν είναι από πολλές και διαφορετικές εταιρείες, επομένως πιστοποιητικά από όποια εταιρεία εργαλείων την οποία μπορεί να μην χρησιμοποιείται καν στο Νοσοκομείο σας δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό λόγο να ζητούνται. Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η προδιαγραφή αυτή ώστε πολλές εταιρείες να μπορούν να συμμετέχουν και να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο για το Νοσοκομείο σας οικονομικά και ποιοτικά.

Α/Α 15. Αναφέρεται το είδος να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλες, σας προτείνουμε να συμπληρώσετε έως 20% που είναι και το ενδεδειγμένο ποσοστό για τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Στις γενικές προδιαγραφές ζητάτε να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με ενδοσκόπια και πλυντήρια από τους κατασκευαστές. Η προδιαγραφή αυτή είναι δεσμευτική καθότι περιορίζει τη δυνατότητα προσφοράς ειδών, τη συμβατότητα με τα υλικά, τα εργαλεία και τα πλυντήρια πρέπει να την βεβαιώνει ο κατασκευαστής του απολυμαντικού ή απορρυπαντικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στους κωδικούς Α/Α 4,5,13 αναφέρετε «να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης της μεθοδολογίας ελέγχου», παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε.

Με εκτίμηση,
Γιακουμέλου Αθηνά
Παράθεση
#4 GATEX AE 1/2 01-11-2019 11:05
Προς
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Υπ' όψη: Τμήμα Προμηθειών και Επιτροπή Προδιαγραφών

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24455000-8)» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15844

Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τις προδιαγραφές των ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ:

Α/Α 2. Ζητάτε να έχει άδεια ΕΟΦ όμως τα απολυμαντικά ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού (θερμοκοιτίδες, μόνιτορ κλπ) δεν χρειάζονται άδεια ΕΟΦ. Προτείνουμε να αφαιρεθεί αυτή η απαίτηση προκειμένου να μπορούν αν δώσουν πολλές εταιρείες προς το συμφέρον του Νοσοκομείου και η υπόλοιπη προδιαγραφή να μείνει ως έχει.

Α/Α 3. Οι προδιαγραφές αυτού του είδους είναι πολύ γενικές και δεν εξασφαλίζουν ότι το Νοσοκομείο θα προμηθευτεί ένα προϊόν αποτελεσματικό και ταχείας δράσης. Δεν προσδιορίζεται το ποσοστό αλκοόλης οπότε μπορεί να περάσει οποιοδήποτε προϊόν της αγοράς ακόμα και κάποιο που να είναι χαμηλό σε αλκοόλες, . Σας προτείνουμε να είναι άνω του 70% ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη δράση και όχι 5 λεπτά τα οποία αναφέρετε στις προδιαγραφές καθότι σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει εξατμιστεί το υλικό και επίσης τα 5 λεπτά δεν διευκολύνουν τη γρήγορη εναλλαγή ασθενών. Τέλος, το αλκοολούχο απολυμαντικό επιφανειών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό έναντι του MRSA με αποδεδειγμένη ανεξάρτητη μελέτη ώστε οι χώροι υψηλού κινδύνου να είναι ασφαλείς από τη μετάδοση λοιμώξεων. Προτείνουμε να διορθωθεί η προδιαγραφή αυτή ώστε να προμηθευτείτε κάποιο προϊόν υψηλής ποιότητας το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Α/Α 13. Ζητάτε να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα σε περιεκτικότητα άνω του 50%, πέραν του ότι θεωρούμε φωτογραφική αυτή την προδιαγραφή, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτό καθώς διαφορετικός συνδυασμός χημικών στοιχείων και ενώσεων μπορεί να οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα το οποίο και πρέπει να σας ενδιαφέρει στην περίπτωση του ουδετεροποιητικ ού. Προτείνουμε να τροποποιηθεί και να ζητάτε οργανικά ή/και ανόργανα οξέα ώστε να μπορούν όλες οι εταιρείες να συμμετέχουν και επίσης να αφαιρέσετε την προδιαγραφή που ζητάτε χωρίς φωσφορικά. Τέλος, ζητάτε πιστοποιητικό συμβατότητας με τα πλυντήρια το οποίο είναι δεσμευτικό ως προς τις επιλογές σας, μία δήλωση του κατασκευαστή του υγρού ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήρια σας καλύπτει.

Α/Α 14. Δεν προσδιορίζετε τον αριθμό των ενζύμων που θέλετε ο οποίος προτείνουμε να είναι άνω των τεσσάρων ώστε να έχετε καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα. Ζητάτε βιβλιογραφικη τεκμηρίωση κατά του Biofilm το οποίο είναι αρκετά δεσμευτικό και εφόσον το υλικό είναι πολύ ενζυματικό και κατατίθεται η χημική του σύσταση δεν είναι απαραίτητη άλλου είδους τεκμηρίωση. Ζητάτε να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από εταιρείες εργαλείων. Η καταλληλότητα του απορρυπαντικού για χρήση στα εργαλεία πρέπει να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του και όχι να ζητάτε πιστοποιητικά από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων καθότι σε ένα Νοσοκομείο με το πέρασμα των ετών τα εργαλεία που υπάρχουν είναι από πολλές και διαφορετικές εταιρείες, επομένως πιστοποιητικά από όποια εταιρεία εργαλείων την οποία μπορεί να μην χρησιμοποιείται καν στο Νοσοκομείο σας δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό λόγο να ζητούνται. Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η προδιαγραφή αυτή ώστε πολλές εταιρείες να μπορούν να συμμετέχουν και να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο για το Νοσοκομείο σας οικονομικά και ποιοτικά.

(Συνεχίζεται)
Παράθεση
#3 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 01-11-2019 10:40
Το είδος με Α/Α 16. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ να εμπλουτιστεί ως εξής:
• Να είναι χωρίς αλδεΰδες, βακτηριοκτόνο (έναντι της σαλμονέλλας), ιοκτόνο, (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 δεν απαιτείται απολυμαντική δράση έναντι ιών για τα απολυμαντικά που προορίζονται για χρήση σε χώρους μαγειρείων και εστίασης) μυκητοκτόνο με ισχυρή λιποδυαλιτική δράση κατάλληλο για δάπεδα ,επιφάνειες και εξοπλισμό μαγειρείων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (μηχανή κοπής κρέατος, τυριών κλπ.)
• Ο χρόνος δράσης του απολυμαντικού να μην υπερβαίνει τα 30 min.
• Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ για Νοσοκομειακή χρήση και ειδικά για χώρους εστίασης.
• Να αναφέρεται η δοσολογία χρήσης και να δίνεται το οικονομικό κόστος διαλύματος για την επίτευξη της ζητούμενης απολυμαντικής δράσης σε χρόνο 30 λεπτών για το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
• Nα κατατεθούν πίνακες, έγγραφα για την αποτελεσματικότ ητα του αντίστοιχου απολυμαντικού έναντι των μικροοργανισμών.
• Να μην είναι τοξικό, να είναι άοσμο και φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Το προϊόν να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία και να είναι σε συσκευασία 5 λίτρων και να κατατεθούν οδηγίες στα ελληνικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.

Με εκτίμηση,
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παράθεση
#2 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 01-11-2019 10:39
Το είδος Α/Α 13. ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GENTIGE KAI ΜΙΕLE TOY NOΣOKOMEIOY ΜΑΣ να τροποποιηθεί ως εξής:
• Να είναι υγρό όξινο κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων
• Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας
• Χωρίς τασιενεργά, (φωσφορικά) και νιτρικά γιατί αδυνατούν να εξουδετερώσουν τα αλκαλικά κατάλοιπα. Να αφαιρεθεί η λέξη φωσφορικά
• Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα σε περιεκτικότητα πάνω από 50%.
• Να δοθούν τα ανώτερα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του προϊόντος πάνω στα εργαλεία σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του ΕΝ ISO 15883.
• Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης της μεθοδολογίας ελέγχου χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου.
• Nα κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα αντίστοιχα πλυντήρια

Το είδος με Α/Α 14. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ – ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ να εμπλουτιστεί ως εξής:

• Να περιέχει ένζυμα για τη διάλυση πρωτεϊνών, λιπών και άλλων δύσκολων και αποξηραμένων οργανικών ρύπων ιδιαίτερα από τις αρθρώσεις των εργαλείων.
• Να είναι χαμηλού αφρισμού.
• Να είναι άοσμο ή με ευχάριστη οσμή.
• Να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η καθαριστική του δράση κατά της δημιουργίας Biofilm και να κατατεθεί η σχετική μελέτη που το αποδεικνύει (επί ποινή απόρριψης).
• Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξη ς του καθαριστικού αποτελέσματος.
• Χωρίς ιωδιούχα και χλωριούχα παράγωγα, χαμηλού αφρισμού, μη οξειδωτικό, μη διαβρωτικό, μη καυστικό .
• Μη ερεθιστικό ,ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό.
• Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων.
• Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικ ό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ
• Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση και
• Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά.
• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών ISO 9001 και 14001.

Το είδος με Α/Α. 15 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΘΟΝΕΣ MONITORS KAI KEΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩN να τροποποιηθεί και να εμπλουτιστεί ως εξής:

• Εμποτισμένα μαντηλάκια χωρίς φαινόλες, χλωρίνη, ή άλλες τοξικές χημικές ουσίες, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλες .
• Να είναι κατασκευασμένα από non-woven, υψηλών προδιαγραφών, που απομακρύνει αποτελεσματικά το ρύπο, διευκολύνοντας την διαδικασία της απολύμανσης.
• Να είναι μεγάλα και επαρκώς εμποτισμένα σε απολυμαντικό διάλυμα για ταυτόχρονο καθαρισμό και απολύμανση. Να διαγραφεί η πρόταση και να περιέχουν τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου
• Να έχουν ταχεία βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο δράση καθώς και δράση έναντι του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων, να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότ ητας έναντι των μικροοργανισμών
• Να διατίθενται σε βολική συσκευασία με ευκολία στη χρήση, βαθύ και σφικτό κλείσιμο για εύκολη πρόσβαση χωρίς να ξεραίνονται τα υπόλοιπα μαντηλάκια με τα ενδιάμεσα ανοίγματα.
• Φιλικά με το περιβάλλον και να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη.
• Διαστάσεις 20 -30 cm συσκευασία 200 τεμαχίων.

...Συνεχίζεται
Παράθεση
#1 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 01-11-2019 10:30
Προς
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Υπ' όψη: Τμήμα Προμηθειών και Επιτροπή Προδιαγραφών

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24455000-8)» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15844

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Λάβαμε γνώση της Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια Απολυμαντικών όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή και επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων:

Πιο αναλυτικά:

Στους Γενικούς Όρους να προστεθούν/εμπλ ουτιστούν τα κάτωθι:
• Για τα απολυμαντικά επιφανειών, εργαλείων και οργάνων θα πρέπει να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότ ητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ελέγχου Phase2 Step1 & Phase2 Step 2.
• Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών (ΙSO 9001 ή 9002, ISO 13485 και 14001).

Το είδος με Α/Α 2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ να εμπλουτιστεί ως εξής:

• Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.
• Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο και να μην είναι ιωδοφόρο.
• Να είναι συμβατό με Plexiglass, μέταλλο και πλαστικό και θερμοκοιτίδες.
• Να είναι άοσμο, να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για τον χρήστη.
• Να έχει άριστη συμβατότητα με τα προαναφερόμενα υλικά και να είναι δραστικό έναντι μικροβίων (gram+ και gram-, ιδιαίτερα έναντι των ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και Acinetobacter), ιών (HBV, HCV, HIV), μυκήτων και μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σε χρόνο 30 λεπτών.
• Να αναφέρεται η δοσολογία χρήσης και να δίνεται το οικονομικό κόστος διαλύματος για την επίτευξη της ζητούμενης απολυμαντικής δράσης σε χρόνο 30 λεπτών. Με σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικ ό προϊόν και καταχώρηση στο ΓΧΚ, ΕΟΦ.
•Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότ ητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.
• Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).
• Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Το είδος με Α/Α 7. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠ ΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚOY- BΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΟΥ –ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓ ΙΚΟΎ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (30 ΗΜΕΡΩΝ) να τροποποιηθεί και να εμπλουτιστεί ως εξής:

Να περιέχει ως δραστική ουσία Γλουταραλδεΰδη (τουλάχιστον 2% στο τελικό διάλυμα χρήσης )
• Να είναι όσον το δυνατόν λιγότερο τοξικό, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή και μη εύφλεκτο και φιλικό με το περιβάλλον.
• Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων (συμπερ. Helicobacter pylori), μυκήτων, ιών (HIV, HBV, Adeno, Polio, Noro), μυκοβακτηριδίων σε 10’ και σπόρων εντός το αργότερο 60’.
• Να είναι συμβατό με τα (εύκαμπτα και άκαμπτα) ενδοσκόπια που χρησιμοποιούντα ι στο Νοσοκομείο μας και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής τους, εξαιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού.


...Συνεχίζεται
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση