1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CPV: 33111000-1)

Σχόλια  

#6 ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ 23-04-2020 20:52
6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΘΕΜΑ: Διενέργεια 1ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
«Ψηφιακού ακτινολογικού συστήματος (CPV: 33111000-1)»


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στο προς προμήθεια μηχάνημα.

Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας:

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

«Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥ 10 TB»

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό χωρίς να προσφέρει κάποιο επιπλέον κλινικό όφελος ή ευελιξία στο ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα και επομένως προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Προτεινόμενη Τροποποίηση προδιαγραφής:

«Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 1 TB για την αποθήκευση περισσότερων από 10.000 εικόνων»


Οι ως άνω πρόταση της εταιρείας μας έχει ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας ενός ψηφιακού ακτινολογικού συστήματος τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών .

Ευελπιστώντας ότι η παρατήρηση μας θα τύχει θετικής αντιμετώπισης.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Παράθεση
#5 Αγκφα Γκεβερτ ΑΕΒΕ 23-04-2020 10:51
ΘΕΜΑ: Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος (CPV: 33111000-1)
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος, και με γνώμονα την βέλτιστη προμήθεια του Νοσοκομείου, σας επισυνάπτουμε τις προτάσεις τις εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ:

ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ(ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Διαμήκης κίνηση | Ναι(να αναφερθεί)
• Εγκάρσια κίνηση | Ναι(να αναφερθεί)
• Καθ’ ύψος κίνηση | Ναι(να αναφερθεί)
Η προμήθεια ακτινολογικών συστημάτων οροφής προϋποθέτει την ανάγκη εξυπηρέτησης τραυματιολογικώ ν περιστατικών και την πραγματοποίηση εξετάσεων σε φορεία, κλίνες και τροχήλατα αμαξίδια. Για την αποτελεσματικότ ερη και ταχύτερη επίτευξη των παραπάνω εξετάσεων η ανάρτηση οροφής του προς προμήθεια ακτινολογικού θα πρέπει να διαθέτει μεγάλα εύρη κινήσεων. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την διαμόρφωση των εν λόγω προδιαγραφών ως εξής:
• Διαμήκης κίνηση | Ναι( ≥3.5m)
• Εγκάρσια κίνηση | Ναι(≥2.8m)
• Καθ’ ύψος κίνηση | Ναι(≥1.6m)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Θερμοχωρητικό τητα Ανόδου Λυχνίας | ≥300kHU
• Θερμοχωρητικό τητα Περιβλήματος Λυχνίας | ≥1,5ΜHU
• Ρυθμός Θερμοαπαγωγής Λυχνίας | ≥100kHU/min
Οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν τα θερμικά χαρακτηριστικά της ακτινολογικής λυχνίας του προς προμήθεια ακτινολογικού συστήματος και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και συνεχόμενη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος κατά την πραγματοποίηση εξετάσεων διαφορετικών ανατομικών περιοχών καθώς πρακτικά όσο αυξάνονται οι δυνατότητες της ακτινολογικής λυχνίας εκμηδενίζονται οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας(dow n-time) λόγω υπερθέρμανσης της. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την διαμόρφωση των εν λόγω προδιαγραφών ως εξής:
• Θερμοχωρητικό τητα Ανόδου Λυχνίας | ≥600kHU
• Θερμοχωρητικό τητα Περιβλήματος Λυχνίας | ≥2ΜHU
• Ρυθμός Θερμοαπαγωγής Λυχνίας | ≥145kHU/min
ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΟΜΑΔΑ ΟΡΘΙΟ ΒUCKY
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
TEXΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
• Διάσταση ενεργού πεδίου | Να αναφερθεί
Οι σύγχρονοι ψηφιακοί ανιχνευτές, που χρησιμοποιούντα ι στα ακτινολογικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, έχουν μέγεθος ενεργού πεδίου περίπου 43x43cm. Η αύξηση των διαστάσεων των ανιχνευτών έχει οδηγήσει στην μεγαλύτερη κάλυψη ανατομικών περιοχών, στην βέλτιστη ποιότητα εικόνας, στην αύξηση της άνεσης των ασθενών καθώς δεν χρειάζεται η επανατοποθέτηση τους καθώς και στην μείωση της δόσης των ασθενών και του προσωπικού αφού πολλές φορές αποφεύγετε η επανέκθεση τους. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την διαμόρφωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:
• Διάσταση ενεργού πεδίου | ≥42x42cm
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μέγεθος Pixel | Να αναφερθεί
Το μέγεθος Pixel είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού ανιχνευτή καθώς υποδηλώνει την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας εικόνας και την διατήρηση της δόσης του ασθενούς σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την διαμόρφωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:
Μέγεθος Pixel | ≤150μm

ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σκληρός δίσκος για την αποθήκευση εικόνων | ≥10TB
Το παραπάνω ζητούμενο μέγεθος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν συναντάται σε σταθμούς λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, αλλά σε υλικό(hardware) συστημάτων PACS. Για τον παραπάνω λόγο και για την διασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία, προτείνουμε την διαμόρφωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:
Σκληρός δίσκος για την αποθήκευση εικόνων | ≥2TB
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 13

Οι απαντήσεις εκ μέρους των προσφερουσών εταιρειών σε όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή.

Για την διατήρηση της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσφερουσών εταιρειών και με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού προτείνουμε την διαμόρφωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:
Οι απαντήσεις εκ μέρους των προσφερουσών εταιρειών σε όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρχει παραπομπή στα επίσημα φυλλάδια (brochure, user manual, datasheet κλπ) του κατασκευαστή. Προσφορές οι οποίες θα παραπέμπουν σε επιστολές, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ του κατασκευαστικού οίκου ή του αντιπροσώπου του ή του προμηθευτή θα απορρίπτονται.


Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ
Παράθεση
#4 GE Healthcare 22-04-2020 15:23
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Αξιότιμοι Κύριοι,
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και θέλοντας να συνδράμουμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, σας θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

1. Στην ενότητα Γεννήτρια Ακτίνων Χ, στην παρ 7 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: «Να διαθέτει χρονόμετρο για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία 1 msec. Ναι.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλα τα ακτινολογικά συστήματα της ο ελάχιστος χρόνος είναι 2ms και όχι 1 ms όπως απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές. H απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό καθώς η απόκλιση αυτή είναι αμελητέα. Τόσος μικρός χρόνος έκθεσης δεν χρησιμοποιείται στη κλινική πράξη καθώς δεν είναι αρκετός για να την πλήρη ανόρθωση της τάσης και την παροχή των απαιτούμενων mA .
Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:
«Να διαθέτει χρονόμετρο για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία 2 ms. ΝΑΙ »


2. Στην ενότητα ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: «ρυθμό θερμοαπαγωγής λυχνίας ≥100 kHU/ min.»

Οι ακτινολογικές λυχνίες που χρησιμοποιούντα από όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν ρυθμό θερμοαπαγωγή ανόδου 75 kHU/min και ρυθμό θερμοαπαγωγή περιβλήματος 60 kHU/min. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας ακτινογράφησης υψηλής ποιότητας για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμα και στην πιο βαριά Νοσοκομειακή χρήση. Τα συστήματα της GE δεν καλύπτουν την απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής για ρυθμό θερμοαπαγωγή λυχνίας 100 kHU/min. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικές ανάγκες και το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο.
Είναι, λοιπόν, εμφανές, πως αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή το μόνο που καταφέρνει είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών το Ψηφιακό Ακτινολογικό σύστημα της GE Healthcare.

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν με τον όρο λυχνία στην παράγραφο αυτή αναφέρεται στο ρυθμό θερμοχωρητικότη τα ανόδου της λυχνίας και προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:
«Ρυθμό θερμοαπαγωγής ανόδου της λυχνίας≥70 kHU/min.»

3. Στην ενότητα. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ζητείται: «Αριθμός monitors απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών ≥2. Θα αξιολογηθεί θετικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς στην κατηγορία αυτή των ακτινολογικών συστημάτων διαθέτει οθόνη 24’’ η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση και δύο εξετάσεων καθώς και απεικόνιση των δημογραφικών στοιχείων. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τη διαμορφώσει την οθόνη έτσι ώστε να καλύπτει με το καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του καθιστώντας μη απαραίτητη την ύπαρξη δεύτερης οθόνης. Η απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό ή περιορισμό στην ευχρηστία του συστήματος.
Προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής, προς διεύρυνση του ανταγωνισμού:
Να δοθεί προς επιλογή εφόσον διατίθεται δεύτερη οθόνη για απεικόνιση ψηφιακών ακτινογραφιών.

4. Στην ενότητα. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ζητείται «Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥. 10 ΤΒ»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλα τα ακτινολογικά συστήματα της ο προσφερόμενος σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων είναι 1 ΤΒ και όχι 10 ΤΒ . Η χωρητικότητα αυτή εξασφαλίζει αποθηκευτική ικανότητα 17.000 εικόνων, αρκετό να καλύψει on line μεγάλο αριθμό εξετάσεων. Η απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό ούτε προσδίδει επιπλέον ευελιξία. Ο σταθμός λήψης και επεξεργασίας δεν προορίζεται για μακροχρόνια αποθήκευση εικόνων όπως είναι τα συστήματα PACS. Τα συστήματα PACS διαθέτουν υψηλότερα συστήματα ασφαλείας σε σχέση με ένα σταθμό λήψης και επεξεργασίας τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή μακροχρόνια αποθήκευση.
Προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

«Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥. 1 ΤΒ».

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων
Για την εταιρεία,

Κώστας Καρούνης
DI Leader Greece & Cyprus
Παράθεση
#3 FUJIFILM HELLAS A.E. 22-04-2020 11:16
Π. Φάληρο, 22 Απριλίου 2020

Σχετικά με τη διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος» (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστι κού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Τρίπολης διάρκειας έως και 23/04/2020, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., προτείνει τις κάτωθι αλλαγές :


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

• Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση (χειροκίνητα ή αυτόματα) Ναι

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
• Αυτόματα διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση ΝαιΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ανιχνευτής
• DQE @lp/mm (≥60%)

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
• Δείκτης DQE σε 0 @lp/mm ≥ 70%. &
• Δείκτης MTF σε 1 @lp/mm ≥ 80%.


Επίσης στον Ανιχνευτή προτείνουμε να προστεθούν και οι δύo παρακάτω προδιαγραφές :

• Να έχει μεγάλη αντοχή σε πίεση σε όλη την επιφάνεια του ανιχνευτή ≥300 kg.

• Να διαθέτει υψηλή προστασία σε υγρά. Να αναφερθεί ο βαθμός IP.ΟΡΘΙΟ BUCKY

Ανιχνευτής
• DQE @lp/mm (≥60%)

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
• Δείκτης DQE σε 0 @lp/mm ≥ 70%.&
• Δείκτης MTF σε 1 @lp/mm ≥ 80%.


Επίσης στον Ασύρματο Ψηφιακό Ανιχνευτή προτείνουμε να προστεθούν και οι δύο παρακάτω προδιαγραφές :

• Να έχει μεγάλη αντοχή σε πίεση σε όλη την επιφάνεια του ανιχνευτή ≥300 kg.

• Να διαθέτει υψηλή προστασία σε υγρά. Να αναφερθεί ο βαθμός IP.ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

• Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥ 10ΤΒ

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
• Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥ 1TBΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων Ναι (να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
• Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων ≥ 10TBΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
• Εξαρτήματα προστασίας γονάδων και μαστών ενηλίκων και παιδιών. Να περιλαμβάνονται στη βασική σύνθεση. Να αναφερθούν αναλυτικά.

Προτείνουμε η ανωτέρω προδιαγραφή να απαλειφθεί ή να επαναδιατυπωθεί με επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τα εξαρτήματα.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12. ……
Το περιεχόμενο της παραγράφου :

Η ανοιγμένη τιμή σύγκρισης Λj του j προσφέροντος προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Λj = Κj /Uj. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερή ανοιγμένη τιμή σύγκρισης Λj.

Προτείνουμε να αλλάξει ως εξής:

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: [από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/
βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-κόστους)]

Λj = 80 x (Bj/Bmax) + 20 x (Kmin//Κj)

όπου :

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βj: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j.
Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κj: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j
Λj: το οποίο στρογγυλοποιείτ αι στα 2 δεκαδικά ψηφία


Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Λj η Ανοιγμένη Τιμή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος
Kj = Συνολικό Συγκριτικό Κόστος της Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο :

Kj = Π j + 0,75Σ jΜε τιμή,
FUJIFILM HELLAS A.E.
Παράθεση
#2 SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14-04-2020 15:10
ΜΗΝΥΜΑ 2 ΑΠΟ 2.


Προδιαγραφή 6

Ασύρματη διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πολυτραυματιών, ΝΑΙ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η παραπάνω προδιαγραφή δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, ως εκ τούτου προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός ανταγωνισμός και χωρίς να επιρρεάζεται η κλινική πράξη :


Σταθερή διασύνδεση, ΝΑΙ.


Προδιαγραφή 7

Να έχει τη δυνατότητα για λήψεις χωρίς grid με χρήση ασύρματου ανιχνευτή επιτυγχάνοντας το ίδιο διαγνωστικό αποτέλεσμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, ως εκ τούτου προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός ανταγωνισμός και χωρίς να επιρρεάζεται η κλινική πράξη :

Να έχει τη δυνατότητα για λήψεις χωρίς grid με χρήση σταθερού ανιχνευτή επιτυγχάνοντας το ίδιο διαγνωστικό αποτέλεσμα.


ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ


Προδιαγραφή 8

Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών, ≥21’’ υψηλής ευκρίνειας. Να δοθούν στοιχεία. Θα αξιολογηθεί θετικότερα το μεγαλύτερο μέγεθος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, ως εκ τούτου προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός ανταγωνισμός και χωρίς να επιρρεάζεται η κλινική πράξη :

Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών, ≥19’’ υψηλής ευκρίνειας. Να δοθούν στοιχεία. Θα αξιολογηθεί θετικότερα το μεγαλύτερο μέγεθος.


Προδιαγραφή 9

Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων, 10TB

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποίο θα διαθέτει την δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου πλήθους ακτινογραφικών εικόνων ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του νοσοκομείου σας, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :


Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων, ≥10.000 εικόνες.


Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνηση.


Μετά τιμής,
SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παράθεση
#1 SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14-04-2020 15:09
ΜΗΝΥΜΑ 1 ΑΠΟ 2. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΕ 2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αξιότιμoι κύριοι,

σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ


ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ


Προδιαγραφή 1

Διαμήκης κίνηση, Ναι (να αναφερθεί)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποία θα διαθέτει την δυνατότητα όσο το δυνατόν ευρύτερης κάλυψης ασθενούς χωρίς να χρειάζεται η επανατοποθέτηση του, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :


Διαμήκης κίνηση, Ναι (τουλάχιστον 3.5m)


Προδιαγραφή 2

Εγκάρσια κίνηση, Ναι (να αναφερθεί)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποία θα διαθέτει την δυνατότητα όσο το δυνατόν ευρύτερης κάλυψης ασθενούς χωρίς να χρειάζεται η επανατοποθέτηση του, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Εγκάρσια κίνηση, Ναι (τουλάχιστον 2.1m )


Προδιαγραφή 3

Θερμοχωρητικότη τα ανόδου λυχνίας, ≥ 300 kHU

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η θερμοχωρητικότη τα της ανόδου της λυχνίας, η θερμοχωρητικότη τα περιβλήματος και οι θερμαπαγωγές αυτών είναι τιμές που καθορίζουν την μέγιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων σε απαιτητικά χειρουργία και πολύωρα (βαριά ορθοπεδικά & καρδιολογικά). Επιπλέον οι μεγάλες θερμοχωριτικότη τες και θερμαπαγωγές προσδιορίζουν υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η ακτινολογική λυχνία διασφαλίζοντας την μακροζωία του συγκροτήματος. Όλα τα ακτινοσκοπικά συγκροτήματα όταν η λυχνία θερμανθεί η λειτουργία αυτών αναστέλεται εως ότου φτάσει σε επιπεδα θερμότητας ικανοποιητικά για να ξανα λειτουργήσει η λυχνία. Για την αποφυγή άλλων αυτοσχέδιων μέσων ταχύτερης πτώσης της θερμότητας προτείνουμε θερμοχωρητικότη τες και θερμαπαγωγές που διασφαλίζουν την ποιοτικότερη και ισάξια συμμετοχή των μηχανημάτων χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :


Θερμοχωρητικότη τα ανόδου λυχνίας, ≥ 800 kHU


Προδιαγραφή 4


Θερμοχωρητικότη τα περιβλήαμτος λυχνίας, ≥ 1.5 MHU

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η θερμοχωρητικότη τα της ανόδου της λυχνίας, η θερμοχωρητικότη τα περιβλήματος και οι θερμαπαγωγές αυτών είναι τιμές που καθορίζουν την μέγιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων σε απαιτητικά χειρουργία και πολύωρα (βαριά ορθοπεδικά & καρδιολογικά). Επιπλέον οι μεγάλες θερμοχωριτικότη τες και θερμαπαγωγές προσδιορίζουν υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η ακτινολογική λυχνία διασφαλίζοντας την μακροζωία του συγκροτήματος. Όλα τα ακτινοσκοπικά συγκροτήματα όταν η λυχνία θερμανθεί η λειτουργία αυτών αναστέλεται εως ότου φτάσει σε επιπεδα θερμότητας ικανοποιητικά για να ξανα λειτουργήσει η λυχνία. Για την αποφυγή άλλων αυτοσχέδιων μέσων ταχύτερης πτώσης της θερμότητας προτείνουμε θερμοχωρητικότη τες και θερμαπαγωγές που διασφαλίζουν την ποιοτικότερη και ισάξια συμμετοχή των μηχανημάτων χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Θερμοχωρητικότη τα περιβλήαμτος λυχνίας, ≥ 2.5 MHU


ΟΡΘΙΟ BUCKY


Προδιαγραφή 5

Ανιχνευτής, διαστάσης ενεργού πεδίου, Να αναφερθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποίο θα διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή τέτοιον ώστε να μπορεί να καλύπτεται η ανατομική περιοχή του θώρακος για τις αντίστοιχες εξετάσεις,προτε ίνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :


Ανιχνευτής, διαστάσης ενεργού πεδίου, 42Χ42cm.
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση