2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Σχόλια  

#3 MILIMED AE 11-02-2021 16:29
Α’ Ομάδα
Προτείνουμε ως ακολούθως:
Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων να έχει δυνατότητα μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας στη περιοχή των Ραδιοκυμάτων, με συχνότητες που δεν θα υπερβαίνουν τα 4.0MHz. Η συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων να έχει εφαρμογή σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες προσαρμόζοντας τα ανάλογα εξειδικευμένα μονοπολικά και διπολικά ηλεκτρόδια.
Επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρόδια για επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (π.χ. μόνιμης υποβλεννογόνιας συρρίκνωσης ρινικών κογχών, μαλθακής υπερώας, σταφυλής, αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας κ.λ.π.)
1.Λειτουργεί σε τάσεις 220V και 240 V~ , 50-60 ΗΖ
2.Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων είναι φορητή και παράγει διπλή συχνότητα ραδιοκυμάτων για να προσφέρει την μέγιστη δυνατή χειρουργική ακρίβεια, ελεγχόμενη διείσδυση, βάθος και χαμηλή αύξηση της θερμοκρασίας.
3.Οι μονοπολικές κυματομορφές της γεννήτριας είναι σταθερής συχνότητας 4.0 MHz και οι διπολικές κυματομορφές συχνότητας 1.7 ΜΗz .
4.Δημιουργεί τομή και αιμόσταση σε θερμοκρασία που δεν καταστρέφει τους παρακείμενους ιστούς (0-15 microns).
5.Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα μέσω 3 πλήκτρων (button) προσαρμοσμένα στην χειρολαβή (button για τομή, button για τομή και αιμόσταση, button για αιμόσταση) για την ευκολότερη χρήση της στο χειρουργείο, καθώς επίσης η επιλογή Bipolar Hemo, η οποία γίνεται αυτόματα μέσω ποδοδιακόπτη.
6.Ο διπλός ποδοδιακόπτης είναι αποσπώμενος, στεγανός και αντιεκρηκτικός.
7.Υπάρχει φωτεινή και ακουστική προειδοποίηση σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας, καθώς και αυτόματη διακοπή.
8.Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ω.Ρ.Λ., Γενικής χειρουργικής, Ορθοπεδικής χειρουργικής, Νευροχειρουργικ ής, Θωρακοχειρουργι κής, Πλαστικής – Δερματολογικής χειρουργικής, μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών, Γναθοχειρουργικ ής, Αγγειοχειρουργι κής, Γυναικολογικής, Ουρολογικής,Οφθ αλμολογικής&Χει ρουργικές Παίδων.
9.Η λειτουργία της στηρίζεται στην εξάχνωση του κυτταροπλάματος.
10.Είναι ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνη με τα διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά στάνταρντς ασφαλείας.
11.Η συσκευή είναι σύγχρονης τεχνολογίας και οι λειτουργίες της ελέγχονται από μικροϋπολογιστή . Διαθέτει ξεχωριστές οθόνες (display) απεικόνισης με ψηφιακούς χαρακτήρες, της έντασης για κάθε μία από τις 5 κυματομορφές (τομή, τομή και αιμόσταση, αιμόσταση, σπινθηρισμός, διπολική).
12.Έχει αυτόματη επιλογή λειτουργίας των 5 κυματομορφών με χρήση χειρολαβής και ποδοδιακόπτη, χωρίς εναλλαγή καλωδίων.
13.Δεν μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια προς τον ασθενή.
14.Η ισχύς κοπής-αιμόσταση ς είναι ρυθμιζόμενη.
15.Ο χειρισμός γίνεται και μέσω πλήκτρων αφής με επικόλληση μεμβράνης για στεγανότητα και εύκολο καθαρισμό.
16.Έχει αποσπώμενο βύσμα τροφοδοσίας.
17.Απομονωμένα κυκλώματα για ασφάλεια και εύκολα προσβάσιμες ασφάλειες.
18.Διαθέτει μνήμη ισχύος εξόδου.
19.Διαθέτει σύστημα προστασίας (Non-lonization Radiation).
Να αποτελείται από:
•Κεντρική Μονάδα (RF GENERATOR)
•«Ο ποδοδιακόπτης θα πρέπει να είναι αδιάβροχος και αποσπώμενος, με δυνατότητα επιλογής τόσο των μονοπολικών όσο και των διπολικών κυματομορφών».
Με την αγορά του μηχανήματος θα συνοδεύεται με αρχική ποσότητα σετ από αναλώσιμα υλικά
•Διπολικά ηλεκτρόδια ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλών χρήσεων με ακίδες μήκους 10mm για υπερτροφία ρινικών κογχών παρακαλούμε όπως, ζητηθούν και μίας χρήσης.
•Διπολικά ηλεκτρόδια ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλών χρήσεων για οπίσθια καμάρα παρακαλούμε όπως,ζητηθούν και μίας χρήσης.
•Διπολικο καλώδιο σύνδεσης
Καλώδιο Διπολικής, μιας χρήσης, μήκους τριών (3) μέτρων που προσαρμόζεται σε διπολική λαβίδα. Μεταφέρει διπολική ενέργεια σταθερής συχνότητας 1.7 MHz.
•Λαβή μονοπολικών ηλεκτροδίων
«Η χειρολαβή να διαθέτει ενσωματωμένα button για την ενεργοποίηση ξεχωριστά κάθε μονοπολικής κυματομορφής μιας χρήσης.»
•Πλάκα γείωσης
Οι γεννήτριες Ραδιοσυχνοτήτων υψηλής συχνότητας χρησιμοποιούν κεραία μεταφοράς του Ραδιοκύματος στο χειρουργικό πεδίο
•Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας με ευθύ άκρο 0,3mm μήκος εργασίας 210mm
•Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας με ευθύ άκρο 0,3mm κυρτό ημιευκαμπτο
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους 107mm, Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου μπίλιας
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο κυρτό για τομή δέρματος
•Διπολικό ηλεκτρόδιο μιας χρήσης αποστειρωμένο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης των κάτω ρινικών κογχών με ενσωματομένο καλώδιο μήκους 3 mm λειτουργίας 4 MHz
•Διπολικό ηλεκτρόδιο μιας χρήσης αποστειρωμένο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης της μαλθακής υπερώας με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3 m λειτουργίας 4 MHz
Διπολικό Ηλεκτρόδιο τύπου Bayonet μίας χρήσης, Μεθόδου Ραδιοχειρουργικ ής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, για εύκολη ενδορινική-ενδο σκοπική προσπέλαση, για μόνιμη υποβλεννογόνια συρρίκνωση Ρινικών Κογχών. Το ηλεκτρόδιο φέρει παράλληλες βελόνες Το ηλεκτρόδιο διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση με τη γεννήτρια Ραδιοχειρουργικ ής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο διπολικών κυματομορφών.
•Ειδική αντικολλητική λαβίδα
•Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων 4.0 MHz & 1.7 MHz αλλά & ηλεκτροχειρουργ ικής διαθερμίας,
Β’ Ομάδα
Προτείνουμε ως ακολούθως:
Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης : Εγγύηση 3 έτη
Τεχνική Υποστήριξη
Χρόνος παράδοσης : Παράδοση σε 70 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Παράθεση
#2 EMERGYPRODUCTS 11-02-2021 16:27
Α’ Ομάδα
Προτείνουμε ως ακολούθως:
Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων να έχει δυνατότητα μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας στη περιοχή των Ραδιοκυμάτων, με συχνότητες που δεν θα υπερβαίνουν τα 4.0MHz. Η συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων να έχει εφαρμογή σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες προσαρμόζοντας τα ανάλογα εξειδικευμένα μονοπολικά και διπολικά ηλεκτρόδια.
Επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρόδια για επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (π.χ. μόνιμης υποβλεννογόνιας συρρίκνωσης ρινικών κογχών, μαλθακής υπερώας, σταφυλής, αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας κ.λ.π.)
1.Λειτουργεί σε τάσεις 220V και 240 V~ , 50-60 ΗΖ
2.Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων είναι φορητή και παράγει διπλή συχνότητα ραδιοκυμάτων για να προσφέρει την μέγιστη δυνατή χειρουργική ακρίβεια, ελεγχόμενη διείσδυση, βάθος και χαμηλή αύξηση της θερμοκρασίας.
3.Οι μονοπολικές κυματομορφές της γεννήτριας είναι σταθερής συχνότητας 4.0 MHz και οι διπολικές κυματομορφές συχνότητας 1.7 ΜΗz .
4.Δημιουργεί τομή και αιμόσταση σε θερμοκρασία που δεν καταστρέφει τους παρακείμενους ιστούς (0-15 microns).
5.Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα μέσω 3 πλήκτρων (button) προσαρμοσμένα στην χειρολαβή (button για τομή, button για τομή και αιμόσταση, button για αιμόσταση) για την ευκολότερη χρήση της στο χειρουργείο, καθώς επίσης η επιλογή Bipolar Hemo, η οποία γίνεται αυτόματα μέσω ποδοδιακόπτη.
6.Ο διπλός ποδοδιακόπτης είναι αποσπώμενος, στεγανός και αντιεκρηκτικός.
7.Υπάρχει φωτεινή και ακουστική προειδοποίηση σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας, καθώς και αυτόματη διακοπή.
8.Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ω.Ρ.Λ., Γενικής χειρουργικής, Ορθοπεδικής χειρουργικής, Νευροχειρουργικ ής, Θωρακοχειρουργι κής, Πλαστικής – Δερματολογικής χειρουργικής, μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών, Γναθοχειρουργικ ής, Αγγειοχειρουργι κής, Γυναικολογικής, Ουρολογικής,Οφθ αλμολογικής&Χει ρουργικές Παίδων.
9.Η λειτουργία της στηρίζεται στην εξάχνωση του κυτταροπλάματος.
10.Είναι ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνη με τα διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά στάνταρντς ασφαλείας.
11.Η συσκευή είναι σύγχρονης τεχνολογίας και οι λειτουργίες της ελέγχονται από μικροϋπολογιστή . Διαθέτει ξεχωριστές οθόνες (display) απεικόνισης με ψηφιακούς χαρακτήρες, της έντασης για κάθε μία από τις 5 κυματομορφές (τομή, τομή και αιμόσταση, αιμόσταση, σπινθηρισμός, διπολική).
12.Έχει αυτόματη επιλογή λειτουργίας των 5 κυματομορφών με χρήση χειρολαβής και ποδοδιακόπτη, χωρίς εναλλαγή καλωδίων.
13.Δεν μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια προς τον ασθενή.
14.Η ισχύς κοπής-αιμόσταση ς είναι ρυθμιζόμενη.
15.Ο χειρισμός γίνεται και μέσω πλήκτρων αφής με επικόλληση μεμβράνης για στεγανότητα και εύκολο καθαρισμό.
16.Έχει αποσπώμενο βύσμα τροφοδοσίας.
17.Απομονωμένα κυκλώματα για ασφάλεια και εύκολα προσβάσιμες ασφάλειες.
18.Διαθέτει μνήμη ισχύος εξόδου.
19.Διαθέτει σύστημα προστασίας (Non-lonization Radiation).
Να αποτελείται από:
•Κεντρική Μονάδα (RF GENERATOR)
•«Ο ποδοδιακόπτης θα πρέπει να είναι αδιάβροχος και αποσπώμενος, με δυνατότητα επιλογής τόσο των μονοπολικών όσο και των διπολικών κυματομορφών».
Με την αγορά του μηχανήματος θα συνοδεύεται με αρχική ποσότητα σετ από αναλώσιμα υλικά
•Διπολικά ηλεκτρόδια ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλών χρήσεων με ακίδες μήκους 10mm για υπερτροφία ρινικών κογχών παρακαλούμε όπως, ζητηθούν και μίας χρήσης.
•Διπολικά ηλεκτρόδια ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλών χρήσεων για οπίσθια καμάρα παρακαλούμε όπως,ζητηθούν και μίας χρήσης.
•Διπολικο καλώδιο σύνδεσης
Καλώδιο Διπολικής, μιας χρήσης, μήκους τριών (3) μέτρων που προσαρμόζεται σε διπολική λαβίδα. Μεταφέρει διπολική ενέργεια σταθερής συχνότητας 1.7 MHz.
•Λαβή μονοπολικών ηλεκτροδίων
«Η χειρολαβή να διαθέτει ενσωματωμένα button για την ενεργοποίηση ξεχωριστά κάθε μονοπολικής κυματομορφής μιας χρήσης.»
•Πλάκα γείωσης
Οι γεννήτριες Ραδιοσυχνοτήτων υψηλής συχνότητας χρησιμοποιούν κεραία μεταφοράς του Ραδιοκύματος στο χειρουργικό πεδίο
•Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας με ευθύ άκρο 0,3mm μήκος εργασίας 210mm
•Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας με ευθύ άκρο 0,3mm κυρτό ημιευκαμπτο
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους 107mm, Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου τρίχας μήκους
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου μπίλιας
•Μονοπολικό ηλεκτρόδιο κυρτό για τομή δέρματος
•Διπολικό ηλεκτρόδιο μιας χρήσης αποστειρωμένο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης των κάτω ρινικών κογχών με ενσωματομένο καλώδιο μήκους 3 mm λειτουργίας 4 MHz
•Διπολικό ηλεκτρόδιο μιας χρήσης αποστειρωμένο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης της μαλθακής υπερώας με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3 m λειτουργίας 4 MHz
Διπολικό Ηλεκτρόδιο τύπου Bayonet μίας χρήσης, Μεθόδου Ραδιοχειρουργικ ής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz, για εύκολη ενδορινική-ενδο σκοπική προσπέλαση, για μόνιμη υποβλεννογόνια συρρίκνωση Ρινικών Κογχών. Το ηλεκτρόδιο φέρει παράλληλες βελόνες Το ηλεκτρόδιο διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση με τη γεννήτρια Ραδιοχειρουργικ ής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο διπολικών κυματομορφών.
•Ειδική αντικολλητική λαβίδα
•Διπολική αντικολλητική λαβίδα μίας χρήσης bayonet κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων 4.0 MHz & 1.7 MHz αλλά & ηλεκτροχειρουργ ικής διαθερμίας,
Β’ Ομάδα
Προτείνουμε ως ακολούθως:
Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης : Εγγύηση 2 έτη
Τεχνική Υποστήριξη
Χρόνος παράδοσης : Παράδοση σε 70 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Παράθεση
#1 ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ 29-01-2021 13:49
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 29/02/2021

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις – προτάσεις για την 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Κύριοι,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1482/26-01-2021 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ , σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,
Προτείνεται:
8. Η συσκευή να αποτελείται και να συνοδεύεται από:
• Διπολικό ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλών χρήσεων για την οπίσθια καμάρα – μαλθακή υπερώα.
• Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας με ευθύ άκρο 0.3 mm μήκους εργασίας 236mm, καθώς για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων στο λάρυγγα, χρειάζεται το μήκος να είναι μεγαλύτερο έως 236mm.
• Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 mm, κυρτό 45ο προς τα κάτω, μήκους εργασίας 233mm, καθώς για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων στο λάρυγγα, χρειάζεται το μήκος να είναι μεγαλύτερο έως 233mm.
• Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 mm, κυρτό 45ο προς τα άνω μήκους εργασίας 236mm, καθώς για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων στο λάρυγγα, χρειάζεται το μήκος να είναι μεγαλύτερο έως 236mm.
• Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκό πησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 mm, κυρτό 90ο προς τα κάτω μήκους εργασίας 231mm, καθώς για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων στο λάρυγγα, χρειάζεται το μήκος να είναι μεγαλύτερο έως 231mm.
• Μονοπολικό ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων τύπου τρίχας μήκους 107mm έως 109mm, για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων.
• Μονοπολικό ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων κυρτό μικρό – μήκος εργασίας 20mm έως 56mm για τομή δέρματος, για την καλύτερη προσπέλαση απομακρυσμένων ανατομικών στοιχείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Δια την ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση