Διενέργεια 3ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΠΑΡΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ.

Σχόλια  

#1 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 01-03-2021 12:55
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΑΡΚΑΔΙ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2713 601709
Fax: 2713 234373


Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021


ΑΦΟΡΑ: 3η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) κεντρικού σταθμού και οκτώ (8) παρακλίνιων μόνιτορ για τη ΜΕΘ

Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας, σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας των τεχνικών προδιαγραφών των μόνιτορ με κεντρικό σταθμό στο πλαίσιο διενέργειας της 3ης δημόσιας διαβούλευσης.
Παρατηρείται ότι έχουν τεθεί συντελεστές βαρύτητας σε όλες τις προδιαγραφές, ακόμα και σε αυτές οι οποίες τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και δεν επιδέχονται βαθμολογίας. Ειδικότερα οι προδιαγραφές του κεντρικού σταθμού με Α.Α 3, 8, 9, 11 και οι προδιαγραφές των παρακλίνιων μόνιτορ με Α.Α 4, 7, 8, 12, είναι τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και δεν θα έπρεπε να έχουν συντελεστή βαρύτητας.
Επιπλέον κάποιες προδιαγραφές λόγω της αυξημένης σπουδαιότητας θα έπρεπε να έχουν υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας, όπως η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στον κεντρικό σταθμό (παρ. 6), η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον φαινομένων για τα μόνιτορ (παρ. 11) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βυσματούμενης μονάδας/μόνιτορ μεταφοράς.
Ως εκ τούτου ζητούμε να επαναπροσδιορισ τούν οι συντελεστές βαρύτητας της ομάδας Α, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με γνώμονα την ανάπτυξη του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού και την προμήθεια εξοπλισμού του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής διαδικασίας.Με τιμή,
Για την SANTAIR A.E.Γιάννης Κλεώπας
Project & Business Developer
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση