Διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Σχόλια  

#1 ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ 03-03-2021 17:55
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤ ΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του είδους: > στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην προμήθεια Καρδιολογικού Υπερηχοτομογράφ ου κατάλληλο για χρήση στο ΓΝ Τρίπολης, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις αφενός γιατί διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερηχοκαρδιογρ αφίας και αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦ ΟΥ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο ιστικό Doppler Τεχνική απεικόνισης της κίνησης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης των ιστών του μυοκαρδίου (TVI/TDI/DTI) με το έγχρωμο Doppler και φασματικό Doppler.
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). H τεχνική TVI/TDI/DTΙ να λειτουργεί σε συνδυασμό με το φασματικό Doppler σε πραγματικό χρόνο (real time).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο ιστιοκό Doppler Τεχνική απεικόνισης της κίνησης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης των ιστών του μυοκαρδίου (TVI/TDI/DTI) με το έγχρωμο Doppler και φασματικό Doppler.
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). H τεχνική TVI/TDI/DTΙ να λειτουργεί σε συνδυασμό με το φασματικό Doppler σε πραγματικό χρόνο (real time) εφόσον διατίθεται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TRIPLEX MODE (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ B-MODE, ΠΑΛΜΙΚΟΥ PW & ΣΥΝΕΧΟΥΣ CW DOPPLER, ΕΓΧΡΩΜΟΥ DOPPLER).
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

TRIPLEX MODE (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ B-MODE, ΠΑΛΜΙΚΟΥ PW & ΣΥΝΕΧΟΥΣ CW DOPPLER ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΕΓΧΡΩΜΟΥ DOPPLER).
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας.


Με τιμή,
για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.Δημήτρης Καββαδάς
Account Manager
Philips HS, IIG District Greece
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση