Σχόλια  

#1 ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 02-11-2023 13:19
Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΜΟΝΟΘΥΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 40C.

 Για την αποθήκευση μονάδων αίματος, η αποθήκευση στους 4 celsius είναι επαρκής. Για τη συμμετοχή περισσότερων εταιριών και την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού, προτείνεται η παρακάτω αλλαγή στην προδιαγραφή 10 του Διαγωνισμού:
Από:
10. Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας τουλάχιστον από +2οC έως +10οC (ακρίβεια
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση