Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" CPV: 33696500-0 11 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ" (CPV: 33162000-3) 28 April 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ CPV: 33100000-1 28 April 2020
2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ¨" (CPV:33100000-1) 15 April 2020
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CPV: 33111000-1) 06 April 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ ΗΛΈΚΤΡΙΚΟΥ" (CPV: 33162000-3) 31 March 2020