Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 29 December 2020
Tελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διατάξεων νεφρικής υποστήριξης 16 December 2020
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 26 November 2020
Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.) CPV:33181000-2 του Νοσοκομείου μας. 11 November 2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 07 October 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" CPV: 33696500-0 11 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ" (CPV: 33195100-4) 01 June 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV: 33195100-4) ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04 May 2020