Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ ΗΛΈΚΤΡΙΚΟΥ" (CPV: 33162000-3) 31 March 2020
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΚ , ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ INR, Aptt ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ, ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ, D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)) 13 March 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ (CPV: 33100000-1) 11 March 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ (CPV: 33122000-1) 05 March 2020
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ" 21 February 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" (CPV: 33696500-0) 18 February 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑ" (CPV: 33122000-1) ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 18 February 2020
1ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ "(CPV: 33100000-1) 12 February 2020
2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 'ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ"(CPV: 33112200-0) 12 February 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ" (CPV: 33123200-0) 11 February 2020