Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΓΙΑ ¨ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ"(CPV; 33182100-0) 11 February 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(CPV: 33100000-1) 10 February 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ" (VPV: 33122000-1) 04 February 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ"ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (CPV: 33100000-1) 31 January 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ" (CPV: 33166000-1) 30 January 2020
TEΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" (CPV: 33162000-3 29 January 2020
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΟΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" CPV: 33100000-1 28 January 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝAΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "(CPV: 33111730-7) 27 January 2020
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» CPV:33122000-1 21 January 2020
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CPV: 33112100-9 16 January 2020