Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 26 February 2019
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 26 February 2019
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ-ΠΙΕΣΕΩΝ 26 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ(CPV; 33100000-1) 26 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την παροχή Υπηρεσιών εναρμόνισης του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-General Data Protection Regulation-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται και ο DPO 07 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ" CPV; 33100000-1 06 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ" CPV; 33100000-1 06 February 2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. για παροχή Υπηρεσιών για εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέ 23 January 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ) CPV; 33141500-5 15 January 2019