Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" CPV ; 24455000-8" 23 October 2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" CPV:33162000-3 21 October 2019
Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ενός (1) συστήματος αξονικής τομογραφίας 16 τομών 01 October 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ CPV:33696400-9 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 27 September 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" CPV: 33168000-5 25 September 2019
1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ " CPV: 33111730-7 13 September 2019
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(CPV: 33168000-5) 10 September 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (CPV:33192000-2) 07 August 2019
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ CPV:33696400-9 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με συνοδό εξοπλισμό) 25 July 2019
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 04 July 2019