Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 10 June 2019
1 ΔΗΜ.ΔΙΑΒ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 10 June 2019
1 ΔΗΜ.ΔΙΑΒ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ 10 June 2019
1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 10 June 2019
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ ΠΡΟΥΠ 250.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ. 112.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 04 June 2019
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 28 May 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"CPV:33181000-2 22 May 2019
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΑΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με συνοδο εξοπλισμό) 20 May 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17 May 2019
1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ" 16 May 2019