Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 24 June 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ(CPV: 39831200-8) 21 June 2019
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 14 June 2019
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘ 14 June 2019
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 10 June 2019
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 10 June 2019
1 ΔΗΜ.ΔΙΑΒ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 10 June 2019
1 ΔΗΜ.ΔΙΑΒ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΠΙΛΩΝ 10 June 2019
1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 10 June 2019
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ ΠΡΟΥΠ 250.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ. 112.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 04 June 2019