Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 06 June 2018
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (CPV:33192130-2) 08 May 2018
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 30 April 2018
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ (CPV:33195200-5) 23 April 2018
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HIGH FLOW THERAPY (CPV: 33190000-8) 18 April 2018
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΒΗΧΑ (COUGH ASSIST) (CPV: 33190000-8) 11 April 2018
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (CPV:33192130-2) 26 March 2018
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΒΗΧΑ (COUGH ASSIST) (CPV:33190000-8) 26 March 2018
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HIGH FLOW THERAPY (CPV:33190000-8) 20 March 2018
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΟΦΘΛΜΙΑΤΡΟΥ 02 March 2018