Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. για παροχή Υπηρεσιών για εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέ 23 January 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ) CPV; 33141500-5 15 January 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ EEG (CPV: 33190000-8) για τη ΜΕΘ 14 January 2019
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ CPV; 33100000-1 11 January 2019
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ CPV: 33100000-1 11 January 2019
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ" CPV: 33100000-1 11 January 2019
1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ "ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" CPV: 33141500-5 03 December 2018
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ (CPV:33195200-5) για τη ΜΕΘ 27 November 2018
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ-ΠΙΕΣΕΩΝ (CPV:33157400-9) 27 November 2018
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ"CPV; 72212450-8 13 November 2018