Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ-ΠΙΕΣΕΩΝ 26 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ(CPV; 33100000-1) 26 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την παροχή Υπηρεσιών εναρμόνισης του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-General Data Protection Regulation-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται και ο DPO 07 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ" CPV; 33100000-1 06 February 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ "ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ" CPV; 33100000-1 06 February 2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. για παροχή Υπηρεσιών για εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)/(GDPR-EU 2016/679) «CPV: 72322000-8» στις οποίες θα περιλαμβάνεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέ 23 January 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ) CPV; 33141500-5 15 January 2019
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ EEG (CPV: 33190000-8) για τη ΜΕΘ 14 January 2019
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ CPV; 33100000-1 11 January 2019
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ CPV: 33100000-1 11 January 2019