Δοιηκητής : Συνεχίζονται οι προσπάθειες αναβάθμισης του Νοσοκομείου