Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) με Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης « Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

Ιστορική Αναδρομή

1987-2000: Λειτούργησε ως Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) 2ετούς φοίτηση.
2000-2007: Μετατρέπεται και λειτουργεί ως Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Α' κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1492/7-12-2000.
2007: Μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών (ΕΠΑ.Σ) Νοσηλευτών διετούς φοίτησης
2015-2023: Μετατρέπεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. Ι.Ε.Κ) με την ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας" υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας  εφαρμόζοντας  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα   της  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του  Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Γενικές Πληροφορίες…

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών ορίζει τη Νοσηλευτική ως την επιστήμη που προσφέρει διεπιστημονική φροντίδα σε άτομα κάθε ηλικίας καθώς και στις οικογένειες τους.  Οι νοσηλευτές ασκώντας τα καθήκοντα τους, προάγουν την υγεία, τη πρόληψη της ασθένειας  και παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς, σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Σκοπός

Σκοπός της Σ.Α.Ε.Κ είναι οι απόφοιτοι του, να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις  βασικές αρχές της Νοσηλευτικής, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όραμα μας είναι οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στο εύρος και τις ιδιαίτερες ανάγκες που εμφανίζουν οι ασθενείς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου και τα ιδιαίτερα κοινωνικά, ψυχολογικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας « Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της Σ.Α.Ε.Κ , έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που απέκτησε κατά το πρακτικό και εργαστηριακό μέρος των σπουδών του σε ότι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, προκειμένου να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη νοσηλεία του ασθενή, την έρευνα και την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Γιατί να επιλέξω τη Σ.Α.Ε.Κ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης;

Στοχεύοντας στη διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών:

Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο, υπό την καθοδήγηση κλινικών εκπαιδευτών, καταξιωμένων επαγγελματιών, με βαθιά γνώση και εμπειρία, ασκώντας τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση και η νοσηλευτική αποτελούν λειτούργημα ενώ παράλληλα τους διακρίνει η ευρύτερη καλλιέργεια τους. Οι καθηγητές μας είναι νοσηλευτές και ιατροί κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με πολυετή κλινική εμπειρία.
Η εκπαίδευση αφορά την εφαρμογή σχεδίου φροντίδας ασθενή με νοσηλευτικές παρεμβάσεις.
Σε όλα τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα παρέχονται σημειώσεις καθώς και συγγράμματα σχετικά με το περιεχόμενο και τον οδηγό σπουδών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Οι καταρτιζόμενοι έχουν στη διάθεση τους σύγχρονα εργαστήρια για πρακτική εξάσκηση, καθώς και δωρεάν υλικά για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα.
Οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται σε επιστημονικά πεδία σχετικά με τα αντικείμενα του Παθολογικού, Χειρουργικού και Εργαστηριακού Τομέα, όπως Παθολογική, Χειρουργική, Τακτικά και Επείγοντα Περιστατικά, Ψυχιατρική , Παιδιατρική και Γυναικολογία.
Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εξειδικευμένα τμήματα του Νοσοκομείου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων.
Συμμετοχή της Σ.Α.Ε.Κ και των καταρτιζομένων σε Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια, Ιατρικές ημερίδες και ειδικά επαγγελματικά σεμινάρια.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας.
Μαθήματα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της Γενική Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς είναι:

Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών.

Β Εξάμηνο

§  Νοσηλευτική ΙΙ

§  Χειρουργική Ι

§  Παθολογία

§  Γυναικολογία – Παιδιατρική

§  Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας

§  Νοσηλευτική( Πρακτική στο Νοσοκομείο Ι)

Α΄ Εξάμηνο

§  Νοσηλευτική Ι

§  Πρώτες Βοήθειες

§  Ανατομία

§  Φυσιολογία

§  Φαρμακολογία

§  Υγιεινή-Μικροβιολογία

§  Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ΄ Εξάμηνο

§  Χειρουργική ΙΙ

§  Νοσηλευτική( Πρακτική στο Νοσοκομείο ΙΙ)

§  Αποστείρωση –Απολύμανση

§  Αιμοδοσία

Δ΄ Εξάμηνο

§  Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά

§  Ορθοπεδική

§   Νοσηλευτική( Πρακτική στο Νοσοκομείο ΙΙΙ)

Υποδομές

Τη Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους καταρτιζόμενους:

Εργαστήριο νοσηλευτικής με προσομοίωση νοσηλευτικού θαλάμου, με τον απαραίτητο νοσοκομειακό εξοπλισμό, προπλάσματα, χειρουργικά εργαλεία κλπ.
Εργαστήριο Χημείας – Μικροβιολογίας.
Αμφιθέατρο.
Βιβλιοθήκη.
Αποδυτήρια.
Σύγχρονές αίθουσες διδασκαλίας με Η/Υ και όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα όπως video projector.
Αρχείο.
Βοηθητικούς χώρους.
Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε υγειονομικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.
Κλινικές και κέντρα Αποκατάστασης.
Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.
Κέντρα υγείας.
Μονάδες Α΄ Βοηθειών.
Αθλητικά κέντρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΚΑΠΗ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ιδρύματα κ.α.
Ελεύθεροι επαγγελματίες για αποκλειστική φροντίδα ασθενών.
Αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκές χώρες(Π.Δ.231/29-7-98). Συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και λαμβάνουν πτυχίο Β.Ν.Γ.Ν. επιπέδου 5 μοριοδοτούμενο στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π με 150 μονάδες (παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ).

Συνεργασία της Σ.Α.Ε.Κ με το Γενικό Νοσοκομείο

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου προβαίνει πάντα στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με το προσωπικό, για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, το Νοσηλευτικό, Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό συμμετέχουν ενεργά στη εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζοντας και ενισχύοντας τους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ είναι δωρεάν και δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται καθημερινά σε πρωινή βάση.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι απόφοιτοι με απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο.

Το εκπαιδευτικό έτος διαμοιράζεται σε  χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, έκαστο 300 ώρες κατάρτισης. Η κατάρτιση διαρκεί 5 εξάμηνα, συγκεκριμένα αφορά 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, διάρκειας 1200 ώρες ειδικότητας και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους σύμφωνα με την παραγράφου 6, του άρθρο 7, της Υπ΄ Αριθ. Γ6α/ΓΠ. 7037/22-8-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4445Β΄) «Κανονισμός  λειτουργίας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Β»

Δικαιολογητικά

Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου.
Τίτλος σπουδών.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών επιπλέον απαιτείται:

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
Άδεια διαμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020 (Α’ 254)

Πρακτική Άσκηση

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, διάρκειας 960 ωρών , είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους της Σ.Α.Ε.Κ. και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Π.Α ενισχύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζόμενων, αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της Π.Α κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης(του άρθρου 8 του ν.1599/1986-Α’ 75)  στο Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ  με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Ο καταρτιζόμενος που επιθυμεί να κάνει πρακτική άσκησης, συμπληρώνει τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο ΔΙΕΚ σε διάστημα 10 ημερών  πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής άσκησης(δίνεται από τη γραμματεία της ΣΑΕΚ).
Έντυπο ατομικών στοιχειών – Βεβαίωση Φοίτησης.
Βεβαίωση Εργοδότη.
Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Βεβαίωση Λήξης Πρακτικής Άσκησης ή Βεβαίωση Παρουσίας.
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
Βεβαίωση Περάτωσης(δίνεται από τη γραμματεία της ΣΑΕΚ).
ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, δίνεται από τη γραμματεία της ΣΑΕΚ).
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της ΣΑΕΚ , ο καταρτιζόμενος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΔΙΕΚ και να προσκομίσει τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986, δίνεται από τη γραμματεία της ΣΑΕΚ).
Βεβαίωση Παρουσίας.
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο Διευθύντριας: 2713601971
Τηλέφωνο Γραμματείας : 2713601728
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες Λειτουργίας της ΣΑΕΚ 8:00 πμ – 14:00 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή.