ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ(ΦΥΣΙΚΟΣ  Ή  ΤΕΧΝΗΤΟΣ)

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ(1) ΣΥΝΟΔΟΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ.

Β.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

  • ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ COVID-19.
  • ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
  • ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ:
  • ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ, STRESS ECHO, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ,ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ,ΟΛΕΣ ΟΙ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΛ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΩΡΑΚΑ , ΥΠΕΡΗΧΟΙ  κλπ ).
  • Ή ΤΑΚΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: ΩΡΛ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ, ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ).

PCR Ή RAPID TEST ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 48 ΩΡΩΝ.

  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ:

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ PCR Ή RAPID TEST ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 48 ΩΡΩΝ.

  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  Ή  ΝΟΣΗΣΗΣ    PCR Ή RAPID TEST ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 48 ΩΡΩΝ.

  • ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΥΤΩΝ.

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ COVID-19 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  COVID FREE GR.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ