ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης

<p>{edocs}6948_27042017.doc,100%,600,link{/edocs}</p>

<p>{edocs}6948_27042017_p.doc,100%,600,link{/edocs}</p>