Στελεχώνεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Διορίστηκε ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ο οποίος έχει ήδη οριστεί και αναλάβει υπηρεσία και αναμένεται η πρόσληψη των άλλων πέντε
Επιμελητών, για το νευραλγικό αυτό Τμήμα.
Με τον τρόπο αυτό θα στελεχωθεί για πρώτη φορά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, του ΠΓΝ Τρίπολης με έξι μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς.