Πίνακες κατάταξης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102

Πίνακας κατάταξης 102

Πίνακας απορριπτέων 102


 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104

Πίνακας κατάταξης 104

Πίνακας απορριπτέων 104

 


ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105

Πίνακας κατάταξης 105

Πίνακας απορριπτέων 105