ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

‘’ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ’’

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

5 Μαΐου 1896 : Με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 46, (τεύχος Β΄) ιδρύεται το Νοσοκομείον Τριπόλεως η « Ευαγγελίστρια ». Η πρωτοβουλία ανήκε στη μοναχή Αναστασία Δεμέστιχα η οποία καταγόταν από το Ρηγανοχώρι Γυθείου Λακωνίας και λέγεται πως είχε βρει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, όπου και ανήγειρε το 1880 τον μικρό ναό της ‘’Ευαγγελίστριας’’. Ύστερα από πολλούς αγώνες, κυρίως δικαστικούς, το 1887 ο ναός κατακυρώνεται υπέρ της μοναχής.

Το 1895 η μοναχή συλλαμβάνει την ιδέα ανέγερσης νοσοκομείου στο χώρο απέναντι από το ναό. Το οικόπεδο δωρίζεται κατά το ήμισυ από τον εφέτη Ευθύμιο Καράκαλο και το υπόλοιπο αγοράζεται και στις 14 Σεπτεμβρίου 1895 αρχίζει η εκσκαφή των θεμελίων και η πρώτη υλοποίηση του σχεδίου που είχε εκπονήσει ο σπουδαίος αρχιτέκτονας Τσίλλερ.

Την 1η Ιουλίου 1896, κατά την εορτή των Αγίων Αναργύρων, μπαίνει επίσημα ο θεμέλιος λίθος  του νοσοκομείου. Ύστερα από πολλούς και σκληρούς αγώνες και με τις συνδρομές, τις δωρεές και τους εράνους των Αρκάδων πατριωτών, το νοσοκομείο ολοκληρώνεται.

Τον Μάϊο του 1913 άρχισε να λειτουργεί ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου στηριζόμενο κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και με τη βοήθεια των ομογενών της Αμερικής. Το Νοσοκομείο συνέχισε να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι το 1933, οπότε και υπήχθη στις διατάξεις του Ν.5928/33 και λειτούργησε στο εξής ως Ν.Π.Δ.Δ επιχορηγούμενο υπό του κράτους και υπό την εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Υγιεινής.

 Το έτος 1939 υπήχθη στις διατάξεις του Α.Ν. 965/37 περί οργανώσεως των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και του Α.Ν. 2369/40. Με βάση τους ανωτέρω Α.Ν λειτούργησε συνεχώς στεγαζόμενο στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 8, μέχρι τις αρχές του 1952.

 Κατόπιν το εν λόγω κτίριο έγινε  το 1960  το Υγειονομικό Κέντρο και μετονομάστηκε σε Τμήμα Πρόνοιας.

Από το 1986 στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου στεγάζεται πλέον το Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

‘’ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ’’

Μετά τον πόλεμο και με την αρωγή κυρίως των αποδήμων Αρκάδων της Αμερικής ξεκίνησε η κατασκευή του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης στο  οικόπεδο που βρίσκεται σήμερα και είναι ιδιοκτησίας της ΠαναρκαδικήςΟμοσπονδίας Αμερικής για τη σύγχρονη περίθαλψη του Αρκαδικού λαού. Το Νοσοκομείο κατασκευάστηκε και είχε δυναμικότητα 269 κλινών. Το κόστος όμως της συντήρησής του ήταν πολύ μεγάλο και γι’ αυτό τον λόγο το 1951 παραχωρήθηκε  «κατά χρήση» στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για να λειτουργήσει κατά ένα μέρος του ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

 Από τον Απρίλιο του 1952, ύστερα από σύμβαση, που υπογράφτηκε από τον πρόεδρο του τότε Δ.Σ του Ιδρύματος κ. Νικολ. Χατζόπουλο και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ. Γ. Απαλάκη, το Νοσοκομείο στεγάστηκε στο νεοπαγές  κτίριο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Με βάση το Ν.Δ 2592/53 το Νοσοκομείο λειτουργεί επιχορηγούμενο από το κράτος και υπαγόμενο στο τότε Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Από τότε η λειτουργία του είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Μέσα στο 2016 κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου η πτέρυγα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης στο χώρο μπροστά από τα Επείγοντα Περιστατικά και αναμένεται η μεταφορά και η λειτουργία του στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Στην παρακάτω κατάσταση φαίνεται η δημιουργία των διαφόρων Τμημάτων και Κλινικών  του Νοσοκομείου.

 Στις παραπομπές φαίνεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου ( Ιατρική-Νοσηλευτική-Διοικητική),  καθώς  και η στελέχωση αυτών από τη σύστασή του μέχρι σήμερα όπως αυτά εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο Β.Δ του 1896 και τα ΦΕΚ που ακολούθησαν.

 1. Β.Δ 5-5-1896 : ΦΕΚ 46/τ. Β΄Με το διάταγμα αυτό δημιουργούνται στο Νοσοκομείο τα πρώτα Τμήματα : Παθολογικό, Χειρουργικό και Γυναικολογικό.
 2. Φ.Ε.Κ. 343/1940:Με το ΦΕΚ αυτό δημιουργούνται επιπλέον οι κλινικές : Οφθαλμολογική, Χειρουργική, Μαιευτική , το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο καθώς και το Φαρμακείο.
 3. Φ.Ε.Κ. 22/16.1.56: Με το ΦΕΚ αυτό δημιουργείται επιπλέον η Ωτορινολαρυγγολογική κλινική και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Τμημάτων. Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου είναι 75 κλίνες.
 4. Φ.Ε.Κ 54/3.5.63: Με το ΦΕΚ αυτό δημιουργείται Ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο ( Εξωτερικό Αντικαρκινικό Ιατρείο )
 5. Φ.Ε.Κ.224/22.9.73: Με το ΦΕΚ αυτό δημιουργούνται : η Παιδιατρική και Ουρολογική Κλινική, το Τμήμα Αναισθησιολογίας, ο Σταθμός Αιμοδοσίας και το Παθολογοανατομικό  - Κυτταρολογικό τμήμα. Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 145 κλίνες.
 6. Φ.Ε.Κ 124/9.5.77: Με το ΦΕΚ αυτό δημιουργείται η Ορθοπεδική κλινική και η δυναμικότητα του Νοσοκομείου αυξάνεται στις  160 κλίνες.
 7. Φ.Ε.Κ. 26/8.2.79 : Με το ΦΕΚ αυτό συστήνεται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 8. Φ.Ε.Κ. 164/21.6.79 : Με το ΦΕΚ αυτό συστήνεται : Το Τμήμα Προώρων.
 9. Φ.Ε.Κ. 9/9.1.87 : Με το ΦΕΚ αυτό αναμορφώνεται ο Οργανισμός του Νοσοκομείου. Δημιουργούνται  τα Τμήματα : Νεφρολογικό, Ογκολογικό και Καρδιολογικό του Παθολογικού Τομέα, η Μονάδα Εμφραγμάτων, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τα διατομεακάτμήματα  Επειγόντων Περιστατικών και Ημερήσιας Νοσηλείας, το Κυτταρολογικό Τμήμα γίνεται ανεξάρτητο, και προστίθενται στον Εργαστηριακό Τομέα το Βιοχημικό και Αιματολογικό εργαστήριο. Η δυναμικότητα πλέον του Νοσοκομείου είναι 300 κλίνες. 
 10. Φ.Ε.Κ. 658/8.9.88 : Με το ΦΕΚ αυτό προστίθενται τα Τμήματα : Β΄ παθολογικό, Β΄ Χειρουργικό & Χειρουργική Παίδων, Β΄ Ορθοπεδικό στους αντίστοιχους Τομείς.
 11. Φ.Ε.Κ. 617/τ.Β΄/1994 : Με το ΦΕΚ αυτό προστίθεται το Β΄ Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα στον Χειρουργικό Τομέα
 12. Φ.Ε.Κ. 274/τ.Β΄/2007 : Με το ΦΕΚ αυτό προστίθεται στην Ιατρική Υπηρεσία ο Τομέας της Ψυχικής Υγείας και το Τμήμα Εφήβων. Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται πλέον στις 334 κλίνες.
 13. Φ.Ε.Κ. 2578/τ.Β΄/2014 : Με το ΦΕΚ αυτό προστίθεται στο Καρδιολογικό Τμήμα του Παθολογικού Τομέα Ειδική Αιμοδυναμική Μονάδα.