Κωδικοποιήσεις  διαγνώσεων - επεμβάσεων

 

 

Διαγνώσεις ICD10-GrM (ΚΕΤΕΚΝΥ)

 

Επεμβάσεις ΕΤΙΠ (ΚΕΤΕΚΝΥ)

 

Επεμβάσεις ΕΛΟΚΙΠ