Λίστα Χειρουργείου

logo  Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Κατηγορία χειρουργικής επέμβασης βάσει εκτίμησης περιστατικού
1 2 3 4 5
1-2 εβδομάδες 3-6 εβδομάδες 7-12 εβδομάδες εντός 24 εβδομάδων > 24 εβδομάδες
Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

* Για εύκολη αναζήτηση των στοιχείων που επιθυμείτε, γράψτε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης σας στο πεδίο "Αναζήτηση" της εκάστοτε κλινικής.

Τελευταία ενημέρωση
Αρ.Πρωτ. έγκρισης
15/06/2018
10662/15-06-2018

  1. Ορθοπεδική
  2. Χειρουργική
  3. Οφθαλμολογική
  4. Ουρολογική
  5. ΩΡΛ
  6. Γυναικολογική
  7. Γναθοχειρουργική
  8. Νευροχειρουργική
  9. Χειρουργικό Παίδων
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
65ΟΡΘ1820/06/20183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ15/03/2018
95ΟΡΘ1826/09/20185ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΚΝΗΜΗ13/04/2018
97ΟΡΘ1820/06/20183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ17/04/2018
145ΟΡΘ1828/06/20183ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ31/05/2018
1ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ15/02/2017
4ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ16/03/2017
5ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ29/03/2017
6ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ31/03/2017
7ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ10/04/2017
8ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ20/04/2017
9ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ20/04/2017
10ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ20/04/2017
5ΑΟΡ171HALLUX VALGUS09/05/2017
14ΒΟΡ173Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ09/05/2017
21ΒΟΡ174Σ.Κ.Σ.18/05/2017
13ΑΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ.23/05/2017
16ΑΟΡ173HALLUX VAGLUS23/05/2017
24ΒΟΡ172Ο.Α.ΙΣΧΙΟΥ16/05/2017
28ΒΟΡ173ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΗΡΟΥ26/05/2017
31ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ08/05/2017
18ΑΟΡ172ΓΑΓΓΛΙΟ (ΔΕ) ΜΕΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ02/06/2017
41ΒΟΡ173Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2017
42ΒΟΡ173ΚΑΘΗΛ. ΠΧΣ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΚ. Υ.Ο.07/06/2017
59ΒΟΡ174ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΥ04/07/2017
60ΒΟΡ173ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ07/07/2017
61ΒΟΡ173ΡΥΚΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ-DUPUYTREN ΑΜΦΩ14/07/2017
62ΒΟΡ172ΜΗΝΙΣΚΟΣ20/07/2017
64ΒΟΡ175ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΣ20/07/2017
66ΒΟΡ174ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ20/07/2017
68ΒΟΡ172ΜΠΛΟΚ ΓΟΝΑΤΟΣ21/08/2017
25ΑΟΡ172ΧΑΛΑΡΩΣΗ Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ25/07/2017
26ΑΟΡ173DUPUYTREN (ΑΡ) ΠΑΡΑΜΕΣΟΥ25/07/2017
69ΒΟΡ175Υ.Ο27/07/2017
70ΒΟΡ173Ο.Α25/07/2017
71ΒΟΡ173ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ28/07/2017
27ΑΟΡ172HALLUS VAGLUS-ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ CHEVRON01/08/2017
28ΑΟΡ173ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓ.ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΔΕ)-ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ 2ου-3ου02/08/2017
29ΑΟΡ173ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ02/08/2017
74ΒΟΡ174ΡΗΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ-WASHOUT03/08/2017
31ΑΟΡ173ΓΑΓΓΛΙΟ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ09/08/2017
75ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)08/08/2017
32ΑΟΡ173ΣΚΣ23/08/2017
77ΒΟΡ174.22/08/2017
79ΒΟΡ174αρθοπαθεια δε ισχιου03/08/2017
80ΒΟΡ173ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ25/08/2017
81ΒΟΡ171ΓΑΓΓΛΙΟ31/08/2017
83ΒΟΡ174ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ29/08/2017
84ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ29/08/2017
87ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥ05/09/2017
35ΑΟΡ172Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ (ΑΡ)-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ07/09/2017
89ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ. ΓΟΝΑΤΟΣ07/09/2017
36ΑΟΡ171ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ07/09/2017
38ΑΟΡ171ΜΟΡΦΩΜΑ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑ12/09/2017
39ΑΟΡ172ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ13/09/2017
90ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ04/09/2017
91ΒΟΡ172ΡΗΞΗ Π.Χ.Σ.12/09/2017
92ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ12/09/2017
96ΒΟΡ172ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ18/09/2017
97ΒΟΡ173ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (ΔΕ)19/09/2017
98ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ21/09/2017
99ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ19/09/2017
41ΑΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/09/2017
105ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/09/2017
106ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ26/09/2017
107ΒΟΡ174ΑΘΡΙΤΙΔΑ-ΡΗΞΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΔΕ ΩΜΟΥ-ΑΚΡΑΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ28/09/2017
44ΑΟΡ172ΒΛΑΙΣΣΟΣ03/10/2017
45ΑΟΡ174ΣΚΣ03/10/2017
113ΒΟΡ174ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ05/10/2017
114ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ05/10/2017
115ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ05/10/2017
48ΑΟΡ173ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ10/10/2017
118ΒΟΡ174HELUX VIGIOL
119ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΓΟΝΑΤΟΣ
122ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ02/03/2017
124ΒΟΡ173ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ24/10/2017
125ΒΟΡ174Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ24/10/2017
126ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ31/10/2017
130ΒΟΡ173ΒΛΑΣΙΑΙΟΣ ΜΕΓ ΔΑΚΤΥΛΟΥ31/10/2017
131ΒΟΡ172ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ02/11/2017
51ΑΟΡ171ΕΚΤΕΙΝΑΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΕ01/11/2017
134ΒΟΡ175ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ03/11/2017
53ΑΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
138ΒΟΡ173Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/11/2017
139ΒΟΡ173Ο. Α . ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
140ΒΟΡ173Ο. Α. ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
142ΒΟΡ175Ο.Α. ΓΟΝΑΤΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ10/11/2017
55ΑΟΡ171ΓΑΓΓΛΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΓΟΝΑΤΟΣ14/11/2017
144ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ14/11/2017
145ΒΟΡ172ΠΙΘΑΝΗ ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ16/11/2017
57ΑΟΡ172ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ-ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ23/11/2017
58ΑΟΡ173ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ23/11/2017
151ΒΟΡ173ΒΑΡΙΑ Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ27/11/2017
59ΑΟΡ171Σ.Κ.Σ.28/11/2017
153ΒΟΡ172ΣΚΣ01/12/2017
62ΑΟΡ173ΑΘΡΙΤΙΔΑ07/12/2017
156ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ08/12/2017
65ΑΟΡ172ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ (ΔΕ) ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ14/12/2017
66ΑΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ13/12/2017
68ΑΟΡ173ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ14/12/2017
160ΒΟΡ172ΨΕΥΔΑΘΡΩΣΗ ΑΡ. ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ07/12/2017
69ΑΟΡ172ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΤΕΙΝΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΕΣΟΥ19/12/2017
163ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ19/12/2017
164ΒΟΡ175ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ19/12/2017
166ΒΟΡ174ΑΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ21/12/2017
2ΒΟΡ182ΕΚΤΙΝΑΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ04/01/2018
3ΒΟΡ184Ο.Α ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ04/01/2018
1ΑΟΡ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΔΕ. ΧΕΡΙΟΥ10/01/2018
5ΑΟΡ181ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ (ΔΕ) ΧΕΙΡΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ09/01/2018
7ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ11/01/2018
6ΑΟΡ182ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ( ΔΕ)16/01/2018
7ΑΟΡ184ΣΚΣ18/01/2018
8ΒΟΡ182ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ (ΔΕ)16/01/2018
9ΒΟΡ183HOLUXVALGE16/01/2018
10ΒΟΡ183.16/01/2018
11ΒΟΡ182ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ16/01/2018
12ΒΟΡ183ΠΧΣ16/01/2018
13ΒΟΡ183ΠΧΣ16/01/2018
15ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΡ19/01/2018
9ΑΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ23/01/2018
10ΑΟΡ185ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ23/01/2018
16ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ23/01/2018
17ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ23/01/2018
18ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΥ23/01/2018
19ΒΟΡ184ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ25/01/2018
2ΟΡΘ182ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ 4-5ου ΔΑΚΤΥΛΩΝ (ΔΕ) ΠΟΔΟΣ26/01/2018
3ΟΡΘ183ΟΛΙΚ ΑΘΡΙΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕ ΙΣΧΙΟΥ30/01/2018
5ΟΡΘ182ΠΛΗΡΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΤΟΝΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ30/01/2018
6ΟΡΘ182ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ30/01/2018
7ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛ ΓΟΝΑΤΟΥ30/01/2018
13ΟΡΘ183ΒΛΑΣΙΟΣ06/02/2018
14ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)06/02/2018
15ΟΡΘ183.06/02/2018
16ΟΡΘ183ΓΑΓΛΙΟ ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ06/02/2018
17ΟΡΘ183ΜΟΡΦΩΜΑ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΣ08/02/2018
18ΟΡΘ183BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ+ΡΗΞΗ Π.Χ.Σ.08/02/2018
19ΟΡΘ183Ο.Α. (ΑΡ)ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/02/2018
20ΟΡΘ181ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ09/02/2018
24ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ13/02/2018
25ΟΡΘ183ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ13/02/2018
27ΟΡΘ183DEQUERN15/02/2018
28ΟΡΘ184ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο15/02/2018
29ΟΡΘ184ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο15/02/2018
31ΟΡΘ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ15/02/2018
32ΟΡΘ183ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ15/02/2018
33ΟΡΘ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ16/02/2018
39ΟΡΘ183ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΩΜΟΥ27/02/2018
42ΟΡΘ182Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ20/02/2018
43ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ20/02/2018
44ΟΡΘ183Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛ. ΑΡΘΡ/ΚΗ22/02/2018
46ΟΡΘ183ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ01/03/2018
47ΟΡΘ183ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΔΕΞΙΑ22/02/2018
48ΟΡΘ182ΟΣΤΕΟΑΡΘΡ.(ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ02/03/2018
49ΟΡΘ181ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ ΔΕ ΠΟΔΟΣ06/03/2018
50ΟΡΘ182ΕΚΤΙΝΑΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ06/03/2018
51ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ06/03/2018
52ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ06/03/2018
53ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ06/03/2018
54ΟΡΘ183ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ06/03/2018
55ΟΡΘ182ΣΚΣ06/03/2018
58ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ13/03/2018
60ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/03/2018
61ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/03/2018
62ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΣΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ13/03/2018
63ΟΡΘ183ΟΛΙΚ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ13/03/2018
64ΟΡΘ183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ13/03/2018
66ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ15/03/2018
67ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ15/03/2018
68ΟΡΘ183ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΜΑΤΟΣ15/03/2018
69ΟΡΘ181ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΔΕ)20/03/2018
70ΟΡΘ182Σ.Κ.Σ.20/03/2018
71ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)20/03/2018
72ΟΡΘ182ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ20/03/2018
73ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ20/03/2018
74ΟΡΘ184ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ20/03/2018
75ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ22/03/2018
76ΟΡΘ184Ο Α ΙΣΧΙΟΥ22/03/2018
77ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ22/03/2018
78ΟΡΘ184Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΑΡ)27/03/2018
79ΟΡΘ182ΜΕΓΑΛΗ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜ.ΚΑΘΙ27/03/2018
80ΟΡΘ183ΡΗΞΗ Π.Χ.Σ.27/03/2018
82ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
83ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
84ΟΡΘ184ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
85ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ27/03/2018
86ΟΡΘ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ (ΔΕ)-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΛΥΤΡΟΥ ΜΕ29/03/2018
88ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ03/04/2018
89ΟΡΘ182Σ.Κ.Σ. (ΔΕ)03/04/2018
90ΟΡΘ181ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΑΡ) ΧΕΙΡΟΣ30/03/2018
91ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ12/04/2018
92ΟΡΘ182ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο.-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝ13/04/2018
93ΟΡΘ182DEPUYTREN ΑΜΦΩ13/04/2018
94ΟΡΘ185ΑΦΑΙΡΕΣΗΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ13/04/2018
98ΟΡΘ183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ19/04/2018
99ΟΡΘ183ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ17/04/2018
100ΟΡΘ183Ο.Α. (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ20/04/2018
101ΟΡΘ181ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ20/04/2018
105ΟΡΘ184Ο.Α.ΙΣΧΙΟΥ (ΑΡ)-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ24/04/2018
106ΟΡΘ183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ27/04/2018
107ΟΡΘ185Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ27/04/2018
108ΟΡΘ183Σ.Κ.Σ24/04/2018
109ΟΡΘ182Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ24/04/2018
110ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ30/04/2018
112ΟΡΘ182ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΡ04/05/2018
113ΟΡΘ183ΣΚΣ04/05/2018
114ΟΡΘ18204/05/2018
115ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Β03/05/2018
116ΟΡΘ181ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ04/05/2018
118ΟΡΘ183ΒΛΕΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ08/05/2018
119ΟΡΘ181ΜΟΝΙΜΟ BLOCK ΔΕ08/05/2018
120ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ08/05/2018
121ΟΡΘ182ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON (ΔΕ)09/05/2018
122ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ10/05/2018
123ΟΡΘ183ΣΚΣ10/05/2018
124ΟΡΘ183ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ10/05/2018
125ΟΡΘ183Ο.Α ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ15/05/2018
127ΟΡΘ181Σ.Κ.Σ15/05/2018
129ΟΡΘ183ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ15/05/2018
130ΟΡΘ181Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ14/05/2018
131ΟΡΘ181Σ.Κ.Σ17/05/2018
132ΟΡΘ182ΣΚΣ17/05/2018
133ΟΡΘ182ΣΚΣ17/05/2018
134ΟΡΘ182ΚΥΣΤΗ BAKER17/05/2018
135ΟΡΘ182ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ17/05/2018
136ΟΡΘ184ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ17/05/2018
137ΟΡΘ183Σ.Κ.Σ.24/05/2018
139ΟΡΘ181ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΕ25/05/2018
143ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ29/05/2018
144ΟΡΘ182Σ.Κ.Σ. ΒΑΡΥ-ΤΟΠΙΚΗ31/05/2018
146ΟΡΘ182Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ01/06/2018
147ΟΡΘ184Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ08/06/2018
148ΟΡΘ184Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ07/06/2018
149ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2018
150ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2018
151ΟΡΘ183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ05/06/2018
152ΟΡΘ184DUPUYTREN05/06/2018
153ΟΡΘ183ΑΡ ΓΟΝΑΤΟΣ05/06/2018
154ΟΡΘ182ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΑΡ08/05/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
132ΑΧΚ1702/10/20184ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ03/07/2017
155ΑΧΚ1711/07/20183ΜΕΤΕΓΧ. ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ-ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ12/07/2017
173ΑΧΚ1713/07/20184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ (ΔΕ)18/07/2017
75ΧΚ1803/07/20184ΘΗΛΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜ.ΒΛΑΒΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ20/02/2018
80ΧΚ1803/10/20184ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΑΡΙΣΤ.ΟΣΧΕΟΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ20/02/2018
130ΧΚ1819/06/20184ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ08/03/2018
132ΧΚ1820/06/20184ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΡΟΜΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ08/03/2018
137ΧΚ1822/06/20184ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΟΣ09/03/2018
142ΧΚ1804/07/20183ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗ ΑΡ13/03/2018
147ΧΚ1826/06/20184ΟΞΕΙΑ ΛΙΘΙΣΙΑΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ12/03/2018
151ΧΚ1827/06/20184ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ15/03/2018
157ΧΚ1828/06/20183ΧΟΛΟΘΙΑΣΗ15/03/2018
159ΧΚ1829/06/20184ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ16/03/2018
162ΧΚ1806/07/20182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ19/03/2018
163ΧΚ1805/07/20183ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ, ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ19/03/2018
164ΧΚ1804/07/201831)ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ 2)ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ19/03/2018
166ΧΚ1803/07/20184ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ19/03/2018
168ΧΚ1810/07/20183ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ20/03/2018
224ΧΚ1821/08/20184ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ10/04/2018
246ΧΚ1811/07/20184ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ17/04/2018
247ΧΚ1812/07/20184ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ+ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ17/04/2018
248ΧΚ1813/07/20184ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ17/04/2018
249ΧΚ1831/08/20184ΟΓΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ-ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ17/04/2018
251ΧΚ1807/09/20185ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ17/04/2018
252ΧΚ1806/07/20185ΚΗΛΗ ΣΠΙΓΓΕΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ17/04/2018
258ΧΚ1810/07/20184ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ17/04/2018
270ΧΚ1830/08/20183ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ20/04/2018
279ΧΚ1822/06/20183ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΛΑΠ.ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ24/04/2018
285ΧΚ1828/08/20182ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ24/04/2018
286ΧΚ1822/08/20185ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ24/04/2018
287ΧΚ1823/08/20185ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ-ΜΗΡΟΚΗΛΗ24/04/2018
288ΧΚ1824/08/20185ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ-ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ24/04/2018
295ΧΚ1818/09/20184ΚΙΡΣΟΙ25/04/2018
297ΧΚ1829/08/20184ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ26/04/2018
306ΧΚ1811/09/20184ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ30/04/2018
311ΧΚ1812/09/20182ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ03/05/2018
331ΧΚ1819/09/20184ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ08/05/2018
332ΧΚ1820/09/20184ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ08/05/2018
334ΧΚ1805/09/20185ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ29/03/2018
335ΧΚ1806/09/20183ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ01/03/2018
344ΧΚ1804/07/20184ΟΣΧΕΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ10/05/2018
353ΧΚ1814/09/20185ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ15/05/2018
356ΧΚ1813/09/20185ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ15/05/2018
375ΧΚ1820/06/20182ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ18/05/2018
382ΧΚ1822/06/20182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ14/05/2018
384ΧΚ1818/09/20184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ31/10/2017
386ΧΚ1817/07/20184ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ24/05/2018
390ΧΚ1821/08/201841) ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΛΥΣΤΙΤΙΔΑ 2) ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ21/02/2018
398ΧΚ1826/09/20183ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ29/05/2018
400ΧΚ1825/09/20184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ29/05/2018
409ΧΚ1820/06/20182ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ31/05/2018
410ΧΚ1821/09/20182ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ31/05/2018
412ΧΚ1803/10/20183ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ21/11/2017
413ΧΚ1803/07/20182ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ04/06/2018
419ΧΚ1826/06/20184ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ08/03/2018
420ΧΚ1821/06/20184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ08/03/2018
421ΧΚ1828/09/20184ΛΙΠΩΜΑ ΑΡ ΩΜΟΥ05/06/2018
422ΧΚ1821/06/20184ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ05/06/2018
424ΧΚ1827/09/20182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ05/06/2018
430ΧΚ1819/06/20181ΟΓΚΟΣ ΑΝΙΟΝΤΟΣ05/06/2018
434ΧΚ1821/06/20182ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ07/06/2018
436ΧΚ1806/07/20182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ07/06/2018
437ΧΚ1828/09/20184ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ17/04/2018
438ΧΚ1819/06/20181ΣΠΙΛΟΣ ΡΑΧΕΩΣ08/06/2018
439ΧΚ1826/06/20182ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ08/06/2018
440ΧΚ1819/06/20181ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ08/06/2018
441ΧΚ1822/06/20181ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ11/06/2018
442ΧΚ1819/06/20181ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ11/06/2018
443ΧΚ1831/08/20183ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ11/06/2018
445ΧΚ1804/10/20182ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ12/06/2018
446ΧΚ1809/10/20183ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ12/06/2018
448ΧΚ1805/10/20184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ12/06/2018
449ΧΚ1821/06/20183ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ13/06/2018
451ΧΚ1819/06/20181ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PORT, CA ΜΑΣΤΟΥ13/06/2018
452ΧΚ1822/06/20181ΛΙΠΩΜΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ13/06/2018
453ΧΚ1819/06/20181ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ13/06/2018
454ΧΚ1821/06/20181ΟΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ08/06/2018
455ΧΚ1821/06/20181ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΕΞ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ14/06/2018
456ΧΚ1803/07/20182CA ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΤΟΠΟΘ. PORT-A-CATH14/06/2018
457ΧΚ1822/06/20181CA ΟΡΘΟΥ-ΤΟΠΟΘ. PORT-A-CATH15/06/2018
458ΧΚ1804/07/20182ΘΗΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ15/06/2018
2ΑΧΚ174ΛΙΠΩΜΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΩΡ.ΤΟΙΧ.12/01/2017
3ΑΧΚ174ΛΙΠΩΜΑ ΟΠΙΣΘ.ΘΩΡ.ΤΟΙΧ.16/01/2017
4ΑΧΚ174ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜ.17/01/2017
5ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ24/01/2017
6ΑΧΚ174ΑΡΧΟΜΕΝΗ Δ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ24/01/2017
7ΑΧΚ174ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΡ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ01/02/2017
8ΑΧΚ174ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΟΜΗ KOCHER ΚΑΙ ΔΙΑΠΥΗΣ01/02/2017
9ΑΧΚ174ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ.01/02/2017
10ΑΧΚ174ΚΥΣΤΗ ΔΕ.ΩΜΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ01/02/2017
12ΑΧΚ174ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΟΔΟΣ14/02/2017
13ΑΧΚ175ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ18/02/2017
14ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΡΟΕΙΔΙΚΗ19/02/2017
15ΑΧΚ173ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ21/02/2017
16ΑΧΚ174ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΩΝ ΚΑΤΩ ΠΟΔΙΩΝ21/02/2017
17ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ01/03/2017
18ΑΧΚ172ΣΥΜΠΤΩΜ.ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΚΥΣΤΗ ΑΡ.ΩΟΘΗΚΗΣ-ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕ01/03/2017
19ΑΧΚ173ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΡ.ΥΠΕΡΟΦΡΥΟΥ ΧΩΡΑΣ07/03/2017
20ΑΧΚ173ΔΥΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΕΙΑΣ07/03/2017
21ΑΧΚ173ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ07/03/2017
22ΑΧΚ173ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ07/03/2017
23ΑΧΚ174ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ07/03/2017
24ΑΧΚ173ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΛΙΠΟΘ.ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-CT ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ07/03/2017
25ΑΧΚ173ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ14/03/2017
26ΑΧΚ173ΤΡΕΙΣ ΔΕΡΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΣ ΤΡΙΧ.ΚΕΦΑΛΗΣ16/03/2017
27ΑΧΚ174ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ16/03/2017
29ΑΧΚ174ΓΑΓΓΛΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΕΞΟΡΜ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΙΝ.ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ Μ21/03/2017
30ΑΧΚ173ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΛΗ21/03/2017
31ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ21/03/2017
32ΑΧΚ174ΟΓΚΙΔΙΑ ΕΣΩ ΕΠΙΦ.ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΡΟΩΤΙΑΙΑΣ ΧΩ21/03/2017
33ΑΧΚ175ΤΥΛΟΙ ΠΕΛΜΑΤΟΣ21/03/2017
34ΑΧΚ174ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΤΟΜΗΣ KCHER'S ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΝ23/03/2017
35ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ23/03/2017
36ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΥ ΙΣΤ.23/03/2017
37ΑΧΚ173ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΩΡ.ΤΟΙΧ.03/04/2017
38ΑΧΚ173ΣΥΜΠΤ.ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ-ΘΗΛΩΜΑ ΚΥΣΤΗΣ04/04/2017
39ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΥ04/04/2017
40ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ04/04/2017
41ΑΧΚ173ΘΗΛΩΜΑΤΩΔΗΣ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΤΟΜ.ΚΟΙΛ.05/04/2017
42ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ05/04/2017
43ΑΧΚ173ΟΓΚΟΣ ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΔΕ ΜΗΡΟΥ11/04/2017
45ΑΧΚ172ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ23/04/2017
46ΑΧΚ173ΟΓΚΙΔΙΟ ΔΕ. ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ23/04/2017
49ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ25/04/2017
60ΑΧΚ173ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ27/04/2017
61ΑΧΚ173ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ30/04/2017
63ΑΧΚ173ΣΠΙΛΟΣ ΑΡ.ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ02/05/2017
64ΑΧΚ173ΟΓΚΙΔΙΟ ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡ.ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ02/05/2017
65ΑΧΚ173ΔΕ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ-ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΕΡΙ02/05/2017
66ΑΧΚ173ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΠΟΛΥΠΟΕΙΔΗΣ ΜΑΖΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ-ΙΣΤ.ΝΕΟΠΛΑΣ06/05/2017
67ΑΧΚ173ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ-ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ MRI ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ08/05/2017
68ΑΧΚ173ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ-ΕΞΕΝΤΕΡΩΣΗ ΠΥΕΛ08/05/2017
69ΑΧΚ171ΤΥΠΟΥ Hartmann ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ08/05/2017
71ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ08/05/2017
72ΑΧΚ174ΔΕ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ08/05/2017
73ΑΧΚ171ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΧ.ΚΕΦΑΛΗΣ15/05/2017
74ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κ.Α.16/05/2017
75ΑΧΚ174ΛΙΠΩΜΑ ΜΕΣΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ16/05/2017
77ΑΧΚ172ΣΠΙΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ & ΟΣΦΥΙΚΗΣ16/05/2017
78ΑΧΚ172ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΠΡΟΓΡ.ΓΙΑ U/S ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟ16/05/2017
84ΑΧΚ172ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ16/05/2017
85ΑΧΚ172ΟΓΚΙΔΙΟ ΑΡ.ΜΑΣΤΟΥ16/05/2017
86ΑΧΚ174ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ26/05/2017
87ΑΧΚ174ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΑΔΕΝΟΜΥΩΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤ26/05/2017
88ΑΧΚ174ΕΞΕΛΚΩΜΕΝΗ ΔΕΡΜ.ΒΛΑΒΗ ΡΙΝΟΣ-ΕΣΩ ΚΑΝΘΟΥ30/05/2017
89ΑΧΚ174ΔΥΟ ΔΕΡΜ.ΒΛΑΒΕΣ ΠΑΡΕΙΑΣ-ΔΕΡΜ.ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΦΩΤΟΔΕΡ30/05/2017
90ΑΧΚ174ΔΕΡΜ.ΒΛΑΒΗ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ Δ.ΠΟΔΟΣ30/05/2017
91ΑΧΚ174ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙ31/05/2017
92ΑΧΚ174ΜΕΓ.ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ-ΧΡΗΖΕΙ ΠΛ31/05/2017
93ΑΧΚ174ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΦΙΜΩΣΗ31/05/2017
94ΑΧΚ171ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ31/05/2017
95ΑΧΚ174ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ:ΚΟΛΟΣΚΟΠΙΣΗ U/S ΑΝΩ-ΚΑΤ06/06/2017
102ΑΧΚ174ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
104ΑΧΚ173ΑΙΜΟΡΟΕΙΔΙΔΟΠΑΘΕΙΑ20/06/2017
107ΑΧΚ175ΟΓΚΙΔΙΑ ΒΡΑΧ.& ΑΝΤΙΒΡΑΧ. (ΔΕ) ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ-(ΛΙΠΩΜΑΤΑ-22/06/2017
109ΑΧΚ174ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΑ22/06/2017
110ΑΧΚ173ΠΟΡΣΕΛ.ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ22/06/2017
115ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ27/06/2017
117ΑΧΚ1741)ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΩΡ.ΤΟΙΧ. 2) ΣΠΙΛΟΣ ΑΡ.ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ27/06/2017
118ΑΧΚ172ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ27/06/2017
119ΑΧΚ174ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ.27/06/2017
120ΑΧΚ174ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΝΗΜΗΣ27/06/2017
122ΑΧΚ175ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΥΠΕΡΤΡ.ΟΜΦΑΛ.ΟΥΛΗΣ27/06/2017
27ΒΧΚ171ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ28/06/2017
135ΑΧΚ172BCC ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ04/07/2017
136ΑΧΚ174ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ LAP.CHOL.04/07/2017
137ΑΧΚ174ΚΗΛΗ04/07/2017
138ΑΧΚ174ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ04/07/2017
140ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΛΑΠΑΡ.ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ04/07/2017
146ΑΧΚ174ΑΡ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ05/07/2017
150ΑΧΚ173ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΛΙΠΩΜΑ ΑΡ.ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ06/07/2017
156ΑΧΚ174ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ-ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΤΟΙΧΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ11/07/2017
158ΑΧΚ175ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ11/07/2017
159ΑΧΚ173ΟΞΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ-ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ19/06/2017
168ΑΧΚ173ΛΙΠΩΜΑ17/07/2017
176ΑΧΚ173ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ18/07/2017
177ΑΧΚ173ΦΙΜΩΣΗ-ΠΕΡΙΤΟΜΗ19/07/2017
179ΑΧΚ174ΟΓΚΙΔΙΟ15/07/2017
180ΑΧΚ173ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ20/07/2017
182ΑΧΚ173ΣΥΡΙΓΓΙΟ20/07/2017
187ΑΧΚ174ΣΠΙΛΟΣ
189ΑΧΚ174ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ (ΔΕ)25/07/2017
191ΑΧΚ172ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ25/07/2017
192ΑΧΚ172ΕΠΙΠ.ΜΕΛΑΓΧΡΩΜ.ΒΛΑΒΗ ΡΙΝΟΧΕΙΛΙΚΗΣ ΘΥΛ.-ΘΗΛΟΕΙΔΕΙΣ25/07/2017
205ΑΧΚ172ΕΙΣΦΡΥΝΣΗ ΟΝΥΧΟΣ07/08/2017
206ΑΧΚ172ΟΓΚΙΔΙΟ ΜΑΣΤΟΥ (ΔΕ)07/08/2017
211ΑΧΚ172ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΥ-ΠΟΛΥΠΟΥΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ08/08/2017
212ΑΧΚ174ΘΗΛΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΕ.ΟΠΙΣΘΟΩΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ08/08/2017
215ΑΧΚ172ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΛΙΚ.ΚΑΜΠΗΣ11/08/2017
223ΑΧΚ172ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ22/08/2017
225ΑΧΚ172ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ22/08/2017
226ΑΧΚ172ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ22/08/2017
241ΑΧΚ174ΚΗΛΗ29/08/2017
242ΑΧΚ172ΚΥΣΤΗ ΡΑΧΕΩΣ29/08/2017
244ΑΧΚ171ΦΛΕΓΟΝΟΥΣΑ ΚΥΣΤΗ29/08/2017
265ΑΧΚ171ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ05/09/2017
267ΑΧΚ172ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΡ.ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ05/09/2017
273ΑΧΚ175ΚΟΚΚΙΝΩΜΑ06/09/2017
281ΑΧΚ172ΛΙΠΩΜΑ ΑΥΧΕΝΑ12/09/2017
290ΑΧΚ174ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ12/09/2017
291ΑΧΚ172ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΙΠΩΜΑ ΑΡΙΣΤ.ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ15/09/2017
296ΑΧΚ171ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗ19/09/2017
299ΑΧΚ172ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗ19/09/2017
305ΑΧΚ171SCC ΚΕΡΑΤΟΑΚΑΝΘΗΜΑ BCC21/09/2017
307ΑΧΚ173ΟΡΚΟΣ ΟΡΘΟΥ22/09/2017
308ΑΧΚ172ΚΥΣΤΗ25/09/2017
320ΑΧΚ173ΛΙΠΩΜΑ04/10/2017
322ΑΧΚ172ΕΙΣΦΥΣΗ ΟΝΥΧΑ05/10/2017
326ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ03/10/2017
330ΑΧΚ173BCC ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ06/10/2017
333ΑΧΚ172BCC (ΕΙΛΕΩΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ)12/10/2017
70ΒΧΚ171ΣΠΙΛΟΣ (ΔΕ) ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ13/10/2017
340ΑΧΚ175ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΑΝΤΡΟΥ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑ) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ17/10/2017
384ΑΧΚ171ΟΓΚΙΔΙΟ ΜΑΣΤΟΥ15/11/2017
427ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡ/ΝΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ (ΟΓΚΟΣ w06/07/2017
444ΑΧΚ173ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ07/12/2017
457ΑΧΚ172ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ12/12/2017
478ΑΧΚ173ΜΕΛΑΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ21/12/2017
9ΑΧΚ183ΛΙΠΩΜΑ ΑΡ. ΩΜΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ10/01/2018
10ΑΧΚ184ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ10/01/2018
60ΑΧΚ184ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΟΓΚΙΔΙΟ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ23/01/2018
15ΧΚ1841) ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ (ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ) 2) ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΧΟΛΗΔΟ30/01/2018
34ΧΚ182ΟΓΚΙΔΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΥΠΟΓΝΑΘΙΑΣ ΧΩΡΑΣ06/02/2018
36ΧΚ182ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤ ΠΑΡΕΙΑΣ06/02/2018
57ΧΚ184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ12/02/2018
63ΧΚ1841)ΔΕΞ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ 2)ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ14/11/2017
82ΧΚ181ΟΓΚΟΣ ΔΕΞ. ΜΑΣΤΟΥ22/02/2018
100ΧΚ183ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ27/02/2018
154ΧΚ1841) ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΕΣ ΟΠΙΣΘ.ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜ. 2) ΛΙ01/02/2018
187ΧΚ1851)ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ 2)ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ07/09/2017
217ΧΚ182ΛΙΠΩΜΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ03/04/2018
243ΧΚ181ΠΥΟΓΩΝΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ17/04/2018
244ΧΚ182ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞΙΑ17/04/2018
298ΧΚ181ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ19/04/2018
363ΧΚ181BCC16/05/2018
397ΧΚ182ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ29/05/2018
459ΧΚ181ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ11/06/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
636ΟΦΘ1728/06/20185ΚΑΤΑΡ ΑΟ01/12/2017
693ΟΦΘ1709/12/20183ΚΑΤ ΔΑΟ07/11/2017
71ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ31/01/2018
124ΟΦΘ1828/08/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ26/01/2018
155ΟΦΘ1819/06/20184ΚΑΤ ΔΟ06/02/2018
159ΟΦΘ1803/07/20184ΚΑΤ ΑΟ07/02/2018
180ΟΦΘ1826/06/20184ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ12/02/2018
236ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤ ΑΟ09/03/2018
237ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΔΟ09/03/2018
255ΟΦΘ1806/11/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ23/01/2018
256ΟΦΘ1813/11/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ31/01/2018
259ΟΦΘ1823/10/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ07/02/2018
273ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ20/02/2018
286ΟΦΘ1803/07/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ05/03/2018
290ΟΦΘ1802/10/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ31/01/2018
292ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΑΟ26/03/2018
293ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΑΟ26/03/2018
294ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΔΟ23/03/2018
295ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ ΔΟ26/03/2018
296ΟΦΘ1811/09/20184ΚΑΤ ΔΟ26/03/2018
298ΟΦΘ1827/09/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ-Β' ΜΑΤΙ05/03/2018
301ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ06/03/2018
302ΟΦΘ1811/09/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ-Β' ΜΑΤΙ06/03/2018
304ΟΦΘ1813/09/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ-Β' ΜΑΤΙ07/03/2018
306ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ12/03/2018
307ΟΦΘ1801/11/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ-Β' ΜΑΤΙ12/03/2018
308ΟΦΘ1802/10/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ-Β' ΜΑΤΙ12/03/2018
309ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ13/03/2018
310ΟΦΘ1817/07/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ-Β' ΜΑΤΙ13/03/2018
311ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ13/03/2018
312ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ13/03/2018
313ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ13/03/2018
314ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ14/03/2018
315ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ. ΔΟ14/03/2018
316ΟΦΘ1820/09/20185ΚΑΤ ΑΟ14/03/2018
317ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤ ΑΟ14/03/2018
321ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤ ΔΟ19/03/2018
322ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
324ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤ ΑΟ20/03/2018
325ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΑΟ20/03/2018
326ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
327ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
328ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
329ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΑΟ20/03/2018
330ΟΦΘ1811/09/20184ΚΑΤ ΔΟ21/03/2018
331ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΑΟ21/03/2018
332ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΔΟ21/03/2018
333ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΑΟ21/03/2018
340ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ ΔΟ27/03/2018
342ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ27/03/2018
345ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ ΔΟ28/03/2018
346ΟΦΘ1810/07/2018328/03/2018
347ΟΦΘ1802/10/20185ΚΑΤ ΔΟ28/03/2018
348ΟΦΘ1828/08/20184ΚΑΤ ΑΟ28/03/2018
349ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΔΟ28/03/2018
350ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΔΟ28/03/2018
351ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΔΟ30/03/2018
352ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΑΟ30/03/2018
353ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΑΟ30/03/2018
355ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ02/04/2018
356ΟΦΘ1810/07/20183ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ02/04/2018
357ΟΦΘ1805/07/20183ΚΑΤ ΑΟ03/04/2018
358ΟΦΘ1804/09/20183ΚΑΤ ΑΟ04/04/2018
359ΟΦΘ1815/01/20195ΚΑΤ ΑΟ04/04/2018
381ΟΦΘ1810/07/20183ΚΑΤ ΔΟ16/04/2018
385ΟΦΘ1810/07/20183ΚΑΤ ΔΟ17/04/2018
386ΟΦΘ1811/09/20184ΚΑΤ ΑΟ17/04/2018
387ΟΦΘ1810/07/20183ΚΑΤΑΡ ΑΟ17/04/2018
389ΟΦΘ1828/08/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ29/11/2017
390ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤ ΑΟ18/04/2018
391ΟΦΘ1825/09/2018418/04/2018
392ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΔΟ18/04/2018
393ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤ ΑΟ18/04/2018
400ΟΦΘ1818/10/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ20/12/2017
405ΟΦΘ1806/11/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ20/04/2018
406ΟΦΘ1815/11/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ20/04/2018
409ΟΦΘ1816/10/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ-Β' ΜΑΤΙ25/04/2018
412ΟΦΘ1819/06/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ30/04/2018
415ΟΦΘ1810/07/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ23/04/2018
416ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ23/04/2018
417ΟΦΘ1813/09/20185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ23/04/2018
418ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤ ΑΟ23/04/2018
419ΟΦΘ1811/09/20185ΚΑΤ ΑΟ23/04/2018
420ΟΦΘ1811/09/20184ΚΑΤΡ ΑΟ23/04/2018
421ΟΦΘ1813/09/20184ΚΑΤ ΔΟ23/04/2018
422ΟΦΘ1813/09/20184ΚΑΤ ΔΟ23/04/2018
423ΟΦΘ1816/10/20185ΚΑΤ ΔΟ23/04/2018
424ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΔΟ24/04/2018
425ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΑΟ24/04/2018
426ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΔΟ24/04/2018
427ΟΦΘ1811/09/20184ΚΑΤ ΑΟ24/04/2018
428ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΑΟ25/04/2018
429ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΑΟ25/04/2018
430ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΔΟ25/04/2018
431ΟΦΘ1806/09/20184ΚΑΤ ΑΟ25/04/2018
432ΟΦΘ1829/11/20185ΚΑΤ ΑΟ25/04/2018
433ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΑΟ26/04/2018
434ΟΦΘ1804/09/20184ΚΑΤ ΔΟ30/04/2018
435ΟΦΘ1809/10/20185ΚΑΤ ΑΟ30/04/2018
436ΟΦΘ1813/09/20184ΚΑΤ ΔΟ30/04/2018
437ΟΦΘ1813/09/20184ΚΑΤ ΔΟ30/04/2018
438ΟΦΘ1813/09/20184ΚΑΤ ΔΟ30/04/2018
439ΟΦΘ1804/12/20185ΚΑΤ ΑΟ30/04/2018
443ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΔΟ18/04/2018
445ΟΦΘ1820/09/20183ΚΑΤ ΑΟ07/05/2018
447ΟΦΘ1829/09/20183ΚΑΤ ΔΟ07/05/2018
448ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΔΟ07/05/2018
450ΟΦΘ1820/09/20183ΚΑΤ ΔΟ07/05/2018
451ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΑΟ07/05/2018
452ΟΦΘ1821/06/20182ΚΑΤ ΑΟ08/05/2018
453ΟΦΘ1826/06/20182ΚΑΤ ΔΟ08/05/2018
454ΟΦΘ1817/07/20183ΚΑΤ ΑΟ08/05/2018
468ΟΦΘ1817/07/20183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ15/05/2018
470ΟΦΘ1820/09/20184ΚΑΤ ΔΟ08/05/2018
471ΟΦΘ1820/09/20184ΚΑΤ ΔΟ09/05/2018
472ΟΦΘ1826/06/20182ΚΑΤ ΑΟ09/05/2018
473ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΔΟ09/05/2018
474ΟΦΘ1823/10/20184ΚΑΤ ΑΟ09/05/2018
475ΟΦΘ1815/11/20185ΚΑΤ ΔΟ09/05/2018
476ΟΦΘ1820/09/20183ΚΑΤ ΑΟ14/03/2018
477ΟΦΘ1819/07/20183ΚΑΤ ΔΟ09/05/2018
478ΟΦΘ1820/09/20184ΚΑΤ ΔΟ09/05/2018
479ΟΦΘ1830/10/20184ΚΑΤ ΑΟ09/05/2018
480ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΑΟ14/05/2018
481ΟΦΘ1809/10/20185ΠΤΕΡΥΓΙΟ, ΔΕΡΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΔΟ14/05/2018
482ΟΦΘ1827/09/20184ΚΑΤ ΔΟ14/05/2018
483ΟΦΘ1810/07/20182ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
484ΟΦΘ1827/09/20183ΚΑΤ ΑΟ15/05/2018
485ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
486ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
487ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
488ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
489ΟΦΘ1804/10/20184ΚΑΤ ΑΟ15/05/2018
490ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
491ΟΦΘ1818/09/20183ΚΑΤ ΑΟ15/05/2018
492ΟΦΘ1818/10/20183ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
493ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΔΟ16/05/2018
494ΟΦΘ1817/07/20183ΚΑΤ16/05/2018
495ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΔΟ16/05/2018
496ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΔΟ18/05/2018
497ΟΦΘ1828/06/20182ΚΑΤ ΑΟ18/05/2018
500ΟΦΘ1827/09/20183ΚΑΤ ΑΟ23/05/2018
501ΟΦΘ1821/06/20182ΚΑΤ ΑΟ23/05/2018
502ΟΦΘ1827/09/20184ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
503ΟΦΘ1818/09/20184ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
504ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
505ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΔΟ16/05/2018
506ΟΦΘ1806/11/20185ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
507ΟΦΘ1802/10/20184ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
508ΟΦΘ1830/10/20184ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
509ΟΦΘ1827/09/20184ΚΑΤ ΔΟ23/05/2018
510ΟΦΘ1802/10/20184ΚΑΤ ΑΟ23/05/2018
511ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΑΟ25/05/2018
513ΟΦΘ1826/06/20182ΚΑΤ ΔΟ, ΑΟ16/05/2018
514ΟΦΘ1806/11/20185ΚΑΤ ΑΟ18/05/2018
515ΟΦΘ1825/09/20184ΚΑΤ ΔΟ, ΑΟ23/05/2018
517ΟΦΘ1804/10/20185ΚΑΤ ΑΟ25/05/2018
518ΟΦΘ1802/10/20185ΚΑΤ ΔΟ25/05/2018
519ΟΦΘ1821/06/20182ΚΑΤ ΔΟ14/05/2018
520ΟΦΘ1809/11/20183ΚΑΤ ΔΟ01/06/2018
521ΟΦΘ1815/11/20184ΚΑΤ ΑΟ01/06/2018
534ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ04/06/2018
535ΟΦΘ1802/10/20184ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
536ΟΦΘ1804/10/20184ΚΑΤ ΔΟ29/05/2018
537ΟΦΘ1804/10/20184ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
538ΟΦΘ1804/10/20184ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
539ΟΦΘ1804/10/20183ΚΑΤ ΔΟ29/05/2018
540ΟΦΘ1806/11/20184ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
541ΟΦΘ1804/10/20183ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
542ΟΦΘ1813/09/20183ΚΑΤ ΔΟ30/05/2018
543ΟΦΘ1806/11/20184ΚΑΤ ΔΟ30/05/2018
544ΟΦΘ1809/10/20183ΚΑΤ ΑΟ30/05/2018
545ΟΦΘ1803/07/20182ΚΑΤ30/05/2018
546ΟΦΘ1809/10/20183ΚΑΤ ΑΟ30/05/2018
547ΟΦΘ1811/10/20184ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ05/03/2018
548ΟΦΘ1809/10/20183ΚΑΤ ΑΟ31/05/2018
549ΟΦΘ1828/06/20185ΚΑΤ ΑΟ01/12/2017
550ΟΦΘ1811/10/20184ΚΑΤ ΑΟ01/06/2018
551ΟΦΘ1811/10/20183ΚΑΤ ΔΟ01/06/2018
552ΟΦΘ1811/10/20184ΚΑΤ ΔΟ04/06/2018
553ΟΦΘ1811/10/20183ΚΑΤ ΔΟ04/06/2018
554ΟΦΘ1805/07/20182ΚΑΤ ΔΟ14/05/2018
555ΟΦΘ1803/07/20182ΚΑΤ ΔΟ08/06/2018
556ΟΦΘ1805/07/20182ΚΑΤ ΔΟ08/06/2018
557ΟΦΘ1821/06/20183ΚΑΤ13/05/2018
558ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΔΟ18/05/2018
559ΟΦΘ1821/06/20182ΚΑΤ ΑΟ23/05/2018
560ΟΦΘ1826/06/20183ΚΑΤ ΑΟ29/05/2018
561ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΔΟ01/06/2018
562ΟΦΘ1828/06/20183ΚΑΤ ΑΟ01/06/2018
563ΟΦΘ1803/07/20183ΚΑΤ ΑΟ, ΔΟ04/06/2018
564ΟΦΘ1810/07/20183ΚΑΤ ΑΟ06/06/2018
565ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ06/06/2018
566ΟΦΘ1812/07/20183ΚΑΤ06/06/2018
567ΟΦΘ1821/06/20182ΚΑΤ ΔΟ05/06/2018
568ΟΦΘ1805/07/20182ΚΑΤ ΑΟ07/05/2018
569ΟΦΘ1829/11/20184ΚΑΤ ΑΟ11/06/2018
570ΟΦΘ1823/10/20183ΚΑΤ ΔΟ29/05/2018
571ΟΦΘ1816/10/20183ΚΑΤ ΔΟ05/06/2018
572ΟΦΘ1815/11/20184ΚΑΤ ΑΟ05/06/2018
573ΟΦΘ1816/10/20183ΚΑΤ ΔΟ05/06/2018
574ΟΦΘ1821/06/20181ΚΑΤ ΑΟ05/06/2018
575ΟΦΘ1816/10/20184ΚΑΤ ΑΟ02/03/2018
576ΟΦΘ1826/06/20181ΚΑΤ ΑΟ05/06/2018
577ΟΦΘ1825/10/20183ΚΑΤ ΔΟ05/06/2018
578ΟΦΘ1818/10/20183ΚΑΤ ΔΟ06/06/2018
579ΟΦΘ1816/10/20183ΚΑΤ ΔΟ06/06/2018
580ΟΦΘ1818/10/20183ΚΑΤ06/06/2018
581ΟΦΘ1804/09/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
582ΟΦΘ1823/10/20184ΚΑΤ ΑΟ11/06/2018
583ΟΦΘ1823/10/20184ΚΑΤ ΔΟ11/06/2018
584ΟΦΘ1823/10/20183ΚΑΤ ΔΟ20/03/2018
585ΟΦΘ1818/10/20183ΚΑΤ ΑΟ11/06/2018
586ΟΦΘ1818/10/20183ΚΑΤ ΔΟ11/06/2018
587ΟΦΘ1806/09/20183ΚΑΤ ΑΟ11/06/2018
588ΟΦΘ1805/09/20183ΚΑΤ ΑΟ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ11/06/2018
589ΟΦΘ1819/06/20181ΚΑΤ ΑΟ13/06/2018
590ΟΦΘ1819/06/20181ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ14/06/2018
591ΟΦΘ1819/06/20181ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ14/06/2018
592ΟΦΘ1819/06/20181ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ14/06/2018
112ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ31/05/2017
120ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ03/05/2017
123ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ08/05/2017
125ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ09/05/2017
128ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ09/05/2017
130ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ09/05/2017
131ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ10/05/2017
139ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ18/05/2017
140ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ19/05/2017
144ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ23/05/2017
145ΟΦΘ174ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΑΟ23/05/2017
149ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ26/05/2017
150ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ29/05/2017
156ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ30/05/2017
157ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ30/05/2017
158ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ30/05/2017
184ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ06/06/2017
210ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ12/06/2017
216ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ12/06/2017
241ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ20/06/2017
329ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ11/07/2017
446ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ19/09/2017
623ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ15/11/2017
689ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ30/10/2017
692ΟΦΘ173ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ09/11/2017
694ΟΦΘ172ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ13/11/2017
197ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ04/12/2017
199ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ13/11/2017
223ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ08/12/2017
224ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ05/12/2017
225ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ10/01/2018
275ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ26/02/2018
458ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ16/03/2018
469ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ26/02/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
42ΟΥΡ1821/06/20181ΠΕΡΙΤΟΜΗ12/06/2018
43ΟΥΡ1821/06/20181ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ13/06/2018
44ΟΥΡ1818/06/20181ΝΈΟ ΚΥΣΤΕΩΣ-TUR-BT14/06/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
73ΩΡΛ1819/06/20183Σ.Ρ.Δ.+YuPu-ΧΕΙΡ/ΚΟΣ ΕΝΘΕΙΑΣΜΟΣ02/05/2018
74ΩΡΛ1819/06/20182ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ07/05/2018
86ΩΡΛ1819/06/20182Σ.Ρ.Δ16/05/2018
87ΩΡΛ1826/06/20182ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ18/05/2018
88ΩΡΛ1826/06/2018221/05/2018
91ΩΡΛ1803/07/20182ΒΛΑΒΗ ΛΑΡΥΓΓΑ30/05/2018
92ΩΡΛ1803/07/20182ΧΡ.ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ30/05/2018
93ΩΡΛ1826/06/20182ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ (ΔΕ)31/05/2018
94ΩΡΛ1810/07/20182ΛΙΘΙΑΣΗ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΑΔΕΝΑ (ΔΕ)-ΑΦΑΙΡΕΣΗ31/05/2018
97ΩΡΛ1810/07/20182ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΒΛΆΒΗ ΠΑΡΕΙΑΣ01/06/2018
99ΩΡΛ1804/09/20183ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ04/06/2018
100ΩΡΛ1819/06/20181ΥΚΡ ΚΟΓΧΩΝ06/06/2018
101ΩΡΛ1831/07/20183ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ04/06/2018
103ΩΡΛ1804/09/20183ΜΟΡΦΩΜΑ ΔΕ Φ.Χ11/06/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
62ΜΓ1821/06/20182ΠΟΛΥΠΟΥΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΡΟΣ Κ.Δ.Α.21/05/2018
68ΜΓ1828/06/20182ΚΟΥΜΕ06/06/2018
90ΑΜΓ171ΚΥΗΣΗ 38+4 Κ.Τ10/10/2017
10ΜΓ181ΙΝΟΜΥΩΜΑ ΜΗΤΡΑΣ & ΚΥΣΤ.ΜΟΡΦΩΜΑ-ΚΟΙΛ.ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤ13/02/2018
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
48ΓΝΠ1820/06/20182ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ25/05/2018
49ΓΝΠ1820/06/20182Χ.Ε 4823/05/2018
50ΓΝΠ1818/06/20182ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ31/05/2018
51ΓΝΠ1818/06/20182ΟΓΚΟΣ ΑΡ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ31/05/2018
52ΓΝΠ1827/06/20182ΚΥΣΤΗ ΔΕ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ25/05/2018
53ΓΝΠ1812/09/20181Χ.Ε 4806/06/2018
54ΓΝΠ1826/09/20183Χ Ε 4806/06/2018
40ΓΝΠ172ΛΕΥΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ30/08/2017
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
80ΝΡΧ1829/06/20183ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ-ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ07/04/2018
97ΝΡΧ1813/07/20183Κ.Μ.Δ. ΟΜΣΣ02/05/2018
104ΝΡΧ1822/06/20182ΚΜΔ ΟΜΣΣ Ο5-Ι110/05/2018
107ΝΡΧ1822/06/20182ΠΑΡΕΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΜΔ ΑΜΣΣ-ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ-ΤΟΠ.ΚΛΩΒ14/05/2018
119ΝΡΧ1822/06/20182ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Ο4Ο530/05/2018
120ΝΡΧ1829/06/20182ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ30/05/2018
122ΝΡΧ1825/06/20182ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ30/05/2018
124ΝΡΧ1822/06/20182ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ30/05/2018
125ΝΡΧ1829/06/20182ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΟΜΣΣ30/05/2018
127ΝΡΧ1813/07/20182ΚΜΔ ΟΜΣΣ06/06/2018
129ΝΡΧ1822/06/20181ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ Ο512/06/2018
131ΝΡΧ1806/07/20182ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ05/04/2018
132ΝΡΧ1806/07/20182ΚΜΔ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ25/04/2018
134ΝΡΧ1820/07/20182ΑΥΧΕΝ.ΡΙΖΟΠΑΘΕΙΑ Α5-6,Α6-7 (2ΕΠΙΠ.)+ΚΜΔ ΟΜΣΣ Ο5-Ι108/06/2018
2ΝΡΧ173ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΟΜΣΣ15/03/2017
27ΝΡΧ172ΠΑΡΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ-ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΟΜΣΣ29/06/2017
28ΝΡΧ172ΠΑΡΕΣΗ ΑΚΡΩΝ29/06/2017
31ΝΡΧ172ΠΑΡΕΣΗ04/07/2017
37ΝΡΧ171ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΟΜΣΣ24/07/2017
39ΝΡΧ172ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ25/07/2017
41ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ26/07/2017
42ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ31/07/2017
43ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΜΣΣ-ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ31/07/2017
44ΝΡΧ172ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΟΜΣΣ-ΠΑΡΕΣΗ ΑΡ.ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ31/07/2017
45ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ-ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ08/08/2017
46ΝΡΧ172ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Ο5-Ι108/08/2017
49ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ27/07/2017
50ΝΡΧ171ΚΜΔ ΟΜΣΣ-ΣΤΕΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ29/07/2017
51ΝΡΧ171ΚΜΔ ΟΜΣΣ (3 ΕΠΙΠΕΔΑ)-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ08/08/2017
52ΝΡΧ171ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ09/08/2017
53ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ16/08/2017
61ΝΡΧ171ΜΟΡΦΩΜΑ06/09/2017
62ΝΡΧ172Σ.Κ.Σ. (ΔΕ)06/09/2017
65ΝΡΧ172N. DURUTREN12/09/2017
87ΝΡΧ172ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ11/10/2017
88ΝΡΧ172ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Α5-Α601/10/2017
96ΝΡΧ172ΣΚΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ01/11/2017
114ΝΡΧ171ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Ο4-Ο516/11/2017
128ΝΡΧ171ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ07/12/2017
21ΝΡΧ182ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ23/12/2017
74ΝΡΧ182ΠΑΡΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΟΜΣΣ03/04/2018
83ΝΡΧ182ΠΑΡΕΣΗ ΑΡ.ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ-ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ16/04/2018
86ΝΡΧ181ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ16/04/2018
95ΝΡΧ181ΚΜΔ Ο3-4/Ο4-525/04/2018
130ΝΡΧ183ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ Α3-404/04/2018