• Εκτύπωση

logo  Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Κατηγορία χειρουργικής επέμβασης βάσει εκτίμησης περιστατικού
1 2 3 4 5
1-2 εβδομάδες 3-6 εβδομάδες 7-12 εβδομάδες εντός 24 εβδομάδων > 24 εβδομάδες
Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

* Για εύκολη αναζήτηση των στοιχείων που επιθυμείτε, γράψτε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης σας στο πεδίο "Αναζήτηση" της εκάστοτε κλινικής.

Τελευταία ενημέρωση
Αρ.Πρωτ. έγκρισης
16/08/2019
12187/2019

  1. Ορθοπεδική
  2. Χειρουργική
  3. Οφθαλμολογική
  4. Ουρολογική
  5. ΩΡΛ
  6. Γυναικολογική
  7. Γναθοχειρουργική
  8. Νευροχειρουργική
  9. Χειρουργικό Παίδων
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
7ΒΟΡ1827/08/20193ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ11/01/2018
206ΟΡΘ1919/08/20191ΣΚΣ08/08/2019
211ΟΡΘ1910/10/20193ΛΙΠΩΜΑ06/08/2019
1ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ15/02/2017
4ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ16/03/2017
5ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ29/03/2017
7ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ10/04/2017
8ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ20/04/2017
9ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ20/04/2017
10ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ20/04/2017
5ΑΟΡ171HALLUX VALGUS09/05/2017
14ΒΟΡ173Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ09/05/2017
13ΑΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ.23/05/2017
16ΑΟΡ173HALLUX VAGLUS23/05/2017
24ΒΟΡ172Ο.Α.ΙΣΧΙΟΥ16/05/2017
28ΒΟΡ173ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΗΡΟΥ26/05/2017
31ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ08/05/2017
18ΑΟΡ172ΓΑΓΓΛΙΟ (ΔΕ) ΜΕΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ02/06/2017
41ΒΟΡ173Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2017
42ΒΟΡ173ΚΑΘΗΛ. ΠΧΣ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΚ. Υ.Ο.07/06/2017
59ΒΟΡ174ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΥ04/07/2017
60ΒΟΡ173ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ07/07/2017
61ΒΟΡ173ΡΥΚΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ-DUPUYTREN ΑΜΦΩ14/07/2017
62ΒΟΡ172ΜΗΝΙΣΚΟΣ20/07/2017
64ΒΟΡ175ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΣ20/07/2017
66ΒΟΡ174ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ20/07/2017
26ΑΟΡ173DUPUYTREN (ΑΡ) ΠΑΡΑΜΕΣΟΥ25/07/2017
69ΒΟΡ175Υ.Ο27/07/2017
70ΒΟΡ173Ο.Α25/07/2017
71ΒΟΡ173ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ28/07/2017
27ΑΟΡ172HALLUS VAGLUS-ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ CHEVRON01/08/2017
28ΑΟΡ173ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓ.ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΔΕ)-ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ 2ου-3ου02/08/2017
29ΑΟΡ173ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ02/08/2017
31ΑΟΡ173ΓΑΓΓΛΙΟ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ09/08/2017
75ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)08/08/2017
32ΑΟΡ173ΣΚΣ23/08/2017
79ΒΟΡ174αρθοπαθεια δε ισχιου03/08/2017
80ΒΟΡ173ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ25/08/2017
84ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ29/08/2017
87ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥ05/09/2017
35ΑΟΡ172Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ (ΑΡ)-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ07/09/2017
89ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ. ΓΟΝΑΤΟΣ07/09/2017
36ΑΟΡ171ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ07/09/2017
38ΑΟΡ171ΜΟΡΦΩΜΑ (ΔΕ) ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑ12/09/2017
90ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ04/09/2017
92ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.ΙΣΧΙΟΥ12/09/2017
96ΒΟΡ172ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ18/09/2017
97ΒΟΡ173ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (ΔΕ)19/09/2017
98ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ21/09/2017
99ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ19/09/2017
41ΑΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/09/2017
105ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/09/2017
106ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ26/09/2017
107ΒΟΡ174ΑΘΡΙΤΙΔΑ-ΡΗΞΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΔΕ ΩΜΟΥ-ΑΚΡΑΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ28/09/2017
45ΑΟΡ174ΣΚΣ03/10/2017
113ΒΟΡ174ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ05/10/2017
114ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ05/10/2017
115ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ05/10/2017
48ΑΟΡ173ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ10/10/2017
118ΒΟΡ174HELUX VIGIOL
119ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΓΟΝΑΤΟΣ
122ΒΟΡ173ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ02/03/2017
124ΒΟΡ173ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ24/10/2017
125ΒΟΡ174Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡΟΠΛ.ΓΟΝΑΤΟΣ24/10/2017
126ΒΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ31/10/2017
130ΒΟΡ173ΒΛΑΣΙΑΙΟΣ ΜΕΓ ΔΑΚΤΥΛΟΥ31/10/2017
131ΒΟΡ172ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ02/11/2017
134ΒΟΡ175ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ03/11/2017
53ΑΟΡ173ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
138ΒΟΡ173Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/11/2017
139ΒΟΡ173Ο. Α . ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
140ΒΟΡ173Ο. Α. ΙΣΧΙΟΥ07/11/2017
142ΒΟΡ175Ο.Α. ΓΟΝΑΤΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ10/11/2017
144ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ14/11/2017
57ΑΟΡ172ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ-ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ23/11/2017
58ΑΟΡ173ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ23/11/2017
151ΒΟΡ173ΒΑΡΙΑ Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ27/11/2017
59ΑΟΡ171Σ.Κ.Σ.28/11/2017
153ΒΟΡ172ΣΚΣ01/12/2017
62ΑΟΡ173ΑΘΡΙΤΙΔΑ07/12/2017
156ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ08/12/2017
65ΑΟΡ172ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ (ΔΕ) ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ14/12/2017
160ΒΟΡ172ΨΕΥΔΑΘΡΩΣΗ ΑΡ. ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ07/12/2017
163ΒΟΡ174ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ19/12/2017
164ΒΟΡ175ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ19/12/2017
166ΒΟΡ174ΑΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ21/12/2017
2ΒΟΡ182ΕΚΤΙΝΑΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ04/01/2018
3ΒΟΡ184Ο.Α ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ04/01/2018
1ΑΟΡ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΔΕ. ΧΕΡΙΟΥ10/01/2018
6ΑΟΡ182ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ( ΔΕ)16/01/2018
7ΑΟΡ184ΣΚΣ18/01/2018
8ΒΟΡ182ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ (ΔΕ)16/01/2018
9ΒΟΡ183HOLUXVALGE16/01/2018
10ΒΟΡ183.16/01/2018
11ΒΟΡ182ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ16/01/2018
12ΒΟΡ183ΠΧΣ16/01/2018
13ΒΟΡ183ΠΧΣ16/01/2018
15ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΡ19/01/2018
10ΑΟΡ185ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ23/01/2018
16ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ23/01/2018
17ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ23/01/2018
18ΒΟΡ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΥ23/01/2018
19ΒΟΡ184ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ25/01/2018
2ΟΡΘ182ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ 4-5ου ΔΑΚΤΥΛΩΝ (ΔΕ) ΠΟΔΟΣ26/01/2018
3ΟΡΘ183ΟΛΙΚ ΑΘΡΙΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕ ΙΣΧΙΟΥ30/01/2018
7ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΘΡΟΠΛ ΓΟΝΑΤΟΥ30/01/2018
13ΟΡΘ183ΒΛΑΣΙΟΣ06/02/2018
14ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)06/02/2018
15ΟΡΘ183.06/02/2018
17ΟΡΘ183ΜΟΡΦΩΜΑ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΣ08/02/2018
18ΟΡΘ183BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ+ΡΗΞΗ Π.Χ.Σ.08/02/2018
19ΟΡΘ183Ο.Α. (ΑΡ)ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/02/2018
20ΟΡΘ181ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ (ΑΡ) ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ09/02/2018
24ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ13/02/2018
29ΟΡΘ184ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο15/02/2018
31ΟΡΘ182ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ15/02/2018
32ΟΡΘ183ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ15/02/2018
39ΟΡΘ183ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΩΜΟΥ27/02/2018
42ΟΡΘ182Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ20/02/2018
43ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ20/02/2018
44ΟΡΘ183Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛ. ΑΡΘΡ/ΚΗ22/02/2018
47ΟΡΘ183ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΔΕΞΙΑ22/02/2018
48ΟΡΘ182ΟΣΤΕΟΑΡΘΡ.(ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ02/03/2018
51ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ06/03/2018
52ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ06/03/2018
53ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ06/03/2018
54ΟΡΘ183ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ06/03/2018
55ΟΡΘ182ΣΚΣ06/03/2018
58ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ13/03/2018
60ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/03/2018
61ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ08/03/2018
62ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΣΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ13/03/2018
63ΟΡΘ183ΟΛΙΚ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΕ13/03/2018
64ΟΡΘ183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ13/03/2018
66ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΥ15/03/2018
67ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ15/03/2018
68ΟΡΘ183ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΜΑΤΟΣ15/03/2018
69ΟΡΘ181ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΔΕ)20/03/2018
70ΟΡΘ182Σ.Κ.Σ.20/03/2018
71ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)20/03/2018
73ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ20/03/2018
75ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ22/03/2018
77ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ22/03/2018
78ΟΡΘ184Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΑΡ)27/03/2018
79ΟΡΘ182ΜΕΓΑΛΗ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜ.ΚΑΘΙ27/03/2018
82ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
83ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
84ΟΡΘ184ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ27/03/2018
85ΟΡΘ183ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ27/03/2018
88ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ03/04/2018
89ΟΡΘ182Σ.Κ.Σ. (ΔΕ)03/04/2018
90ΟΡΘ181ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΑΡ) ΧΕΙΡΟΣ30/03/2018
91ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ12/04/2018
93ΟΡΘ182DEPUYTREN ΑΜΦΩ13/04/2018
94ΟΡΘ185ΑΦΑΙΡΕΣΗΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ13/04/2018
98ΟΡΘ183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ19/04/2018
99ΟΡΘ183ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ17/04/2018
100ΟΡΘ183Ο.Α. (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ20/04/2018
101ΟΡΘ181ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ20/04/2018
105ΟΡΘ184Ο.Α.ΙΣΧΙΟΥ (ΑΡ)-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ24/04/2018
106ΟΡΘ183ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ27/04/2018
107ΟΡΘ185Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)-ΟΛ.ΑΡΘΡ/ΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ27/04/2018
108ΟΡΘ183Σ.Κ.Σ24/04/2018
109ΟΡΘ182Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ24/04/2018
110ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ30/04/2018
112ΟΡΘ182ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΡ04/05/2018
113ΟΡΘ183ΣΚΣ04/05/2018
115ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Β03/05/2018
120ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ08/05/2018
122ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ10/05/2018
124ΟΡΘ183ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ10/05/2018
125ΟΡΘ183Ο.Α ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ15/05/2018
127ΟΡΘ181Σ.Κ.Σ15/05/2018
130ΟΡΘ181Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ14/05/2018
134ΟΡΘ182ΚΥΣΤΗ BAKER17/05/2018
135ΟΡΘ182ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ17/05/2018
136ΟΡΘ184ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ17/05/2018
143ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ29/05/2018
146ΟΡΘ182Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ01/06/2018
147ΟΡΘ184Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ08/06/2018
148ΟΡΘ184Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ07/06/2018
149ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2018
150ΟΡΘ184Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/06/2018
156ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ12/06/2018
157ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ12/06/2018
159ΟΡΘ182ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ20/06/2018
163ΟΡΘ184ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο19/06/2018
164ΟΡΘ183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ26/06/2018
166ΟΡΘ184ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ22/06/2018
167ΟΡΘ183ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ29/06/2018
169ΟΡΘ181ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ05/07/2018
170ΟΡΘ183ΓΑΓΓΛΙΟ03/07/2018
171ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ03/07/2018
172ΟΡΘ184ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ05/07/2018
173ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ10/07/2018
174ΟΡΘ182ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ10/07/2018
175ΟΡΘ182BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ26/07/2018
177ΟΡΘ182ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ24/07/2018
178ΟΡΘ1839024/07/2018
179ΟΡΘ182ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
180ΟΡΘ182ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ31/07/2018
182ΟΡΘ183HALLUX VALGUS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ03/08/2018
183ΟΡΘ182ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ07/08/2018
184ΟΡΘ183ΓΑΓΓΛΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ07/08/2018
185ΟΡΘ181BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ07/08/2018
186ΟΡΘ183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ21/08/2018
187ΟΡΘ182ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ24/08/2018
189ΟΡΘ181Σ.Κ.Σ. (ΔΕ)28/08/2018
190ΟΡΘ183ΓΑΓΓΛΙΟ ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΑΡ)24/08/2018
191ΟΡΘ182Ν. DE GUERVAIN (ΔΕ)30/08/2018
192ΟΡΘ182ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ04/09/2018
193ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ04/09/2018
196ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ28/08/2018
197ΟΡΘ183ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ06/09/2018
198ΟΡΘ182ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ06/09/2018
199ΟΡΘ183DUPUYTREN06/09/2018
200ΟΡΘ183ΟΑ ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ07/09/2018
201ΟΡΘ181ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ07/09/2018
204ΟΡΘ182ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ (ΔΕ) ΑΓΚΩΝΑ-ΘΥΛΑΚΕΚΤΟΜΗ13/09/2018
207ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ20/09/2018
208ΟΡΘ182ΚΥΣΤΗ ΑΡ ΓΟΝΑΤΟΣ22/09/2018
209ΟΡΘ182ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ20/09/2018
210ΟΡΘ182Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ18/09/2018
211ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ18/09/2018
212ΟΡΘ183ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΝΗΜΗΣ18/09/2018
214ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ25/09/2018
215ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ25/09/2018
223ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ02/10/2018
226ΟΡΘ183Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ02/10/2018
228ΟΡΘ184ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΟΥ02/10/2018
230ΟΡΘ182ΜΟΡΦΩΜΑ ΑΓΚΩΝΑ09/10/2018
231ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ09/10/2018
233ΟΡΘ181ΝΕΥΡΩΜΑ ΜΟΡΤΟΝ12/10/2018
235ΟΡΘ182ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ16/10/2018
241ΟΡΘ182ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΕΝΟΝΤΑ23/10/2018
242ΟΡΘ184Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ18/10/2018
245ΟΡΘ184Ο.Α ΔΕ ΓΟΝΑΤΟΣ25/10/2018
246ΟΡΘ184Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ25/10/2018
251ΟΡΘ184ΜΠΛΟΚ ΓΟΝΑΤΟΣ01/11/2018
252ΟΡΘ183ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ06/11/2018
253ΟΡΘ183ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ08/11/2018
255ΟΡΘ182Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ08/11/2018
258ΟΡΘ182ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ13/11/2018
259ΟΡΘ181ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΣ09/11/2018
264ΟΡΘ181ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ20/11/2018
269ΟΡΘ182ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ22/11/2018
273ΟΡΘ182HALLUX VAGLUS27/11/2018
274ΟΡΘ183Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ27/11/2018
276ΟΡΘ183ΔΙΦΝΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ29/11/2018
278ΟΡΘ183ΒΑΡΙΑ Ο.Α.04/12/2018
280ΟΡΘ182ΡΙΚΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ07/12/2018
281ΟΡΘ184ΓΑΓΓΛΙΟ11/12/2018
282ΟΡΘ183Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ13/12/2018
283ΟΡΘ182ΓΑΓΓΛΙΟ 5 ΜΕΤΑΤΑΡΣΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ ΔΕ ΠΟΔΟΣ14/12/2018
286ΟΡΘ183Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ18/12/2018
287ΟΡΘ185ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΡ ΓΟΝΑΤΟΣ27/12/2018
2ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ03/01/2019
3ΟΡΘ193ΓΑΓΓΛΙΟ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ03/01/2019
4ΟΡΘ193ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ(REVISION CUP)-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟ CUP03/01/2019
6ΟΡΘ194ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ15/01/2019
15ΟΡΘ193ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ22/01/2019
16ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ24/01/2019
18ΟΡΘ194ΒΛΑΙΣΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ24/01/2019
24ΟΡΘ193ΑΦΑΙΡΕΣΗ22/01/2019
26ΟΡΘ191ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ22/01/2019
28ΟΡΘ192Σ.Κ.Σ. (ΔΕ)25/01/2019
29ΟΡΘ194HALLUX VALGUS (ΑΡ)25/01/2019
31ΟΡΘ192ΒΛΑΙΣΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΔΕ)29/01/2019
32ΟΡΘ192ΡΗΞΗ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ-ΕΠΑΝ.BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ29/01/2019
33ΟΡΘ194ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο.31/01/2019
36ΟΡΘ192ΑΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ04/02/2019
39ΟΡΘ194ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ07/02/2019
40ΟΡΘ193ΣΚΣ12/02/2019
42ΟΡΘ192ΓΑΓΓΛΙΟ ΠΑΛΑΜΗΣ-ΠΙΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ12/02/2018
43ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ12/02/2019
44ΟΡΘ193Ο.Α. ΓΟΝΑΤΩΝ12/02/2019
45ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΩΝ-ΟΛ.ΑΡΘΡ.12/02/2019
46ΟΡΘ195ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΔΕ) ΓΟΝΑΤΟΣ12/02/2019
47ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ14/02/2019
50ΟΡΘ192ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ19/02/2019
51ΟΡΘ192DE QUERNAIN19/02/2019
52ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ19/02/2019
54ΟΡΘ191ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ22/02/2019
57ΟΡΘ194Ο Α ΓΟΝΑΤΟΣ21/02/2019
61ΟΡΘ193ΓΑΓΓΛΙΟ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΡ) ΚΑΡΠΟΥ28/02/2019
66ΟΡΘ192Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ12/03/2019
67ΟΡΘ192ΠΧΣ08/03/2019
70ΟΡΘ193ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ05/03/2019
71ΟΡΘ193ΚΥΣΤΗ05/03/2019
73ΟΡΘ193ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ05/03/2019
75ΟΡΘ193ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ07/03/2019
76ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/03/2019
77ΟΡΘ193ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ07/03/2019
83ΟΡΘ192ΓΑΓΓΛΙΟ21/03/2019
84ΟΡΘ194ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ21/03/2019
85ΟΡΘ191ΣΚΣ21/03/2019
86ΟΡΘ192ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΝΗΜΗΣ22/03/2019
87ΟΡΘ192ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ22/03/2019
89ΟΡΘ192ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ26/03/2019
90ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ26/03/2019
91ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ26/03/2019
92ΟΡΘ193ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ ΙΣΧΙΟΥ ΑΡ28/03/2019
93ΟΡΘ193Ο.Α.ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ ΙΣΧΙΟΥ02/04/2019
99ΟΡΘ193DUPUYTREN02/04/2019
100ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ04/04/2019
101ΟΡΘ193DUPUYTRENT04/04/2019
104ΟΡΘ191ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ (ΑΡ)09/04/2019
105ΟΡΘ192ΚΥΣΤΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ09/04/2019
106ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ09/04/2019
108ΟΡΘ192ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ09/04/2019
109ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ09/04/2019
110ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΥ19/02/2019
111ΟΡΘ193Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ.02/04/2019
113ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ11/04/2019
114ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ11/04/2019
115ΟΡΘ193ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο11/04/2019
116ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ11/04/2019
117ΟΡΘ193ΑΦΑΙΡΕΣΗ Υ.Ο12/04/2019
118ΟΡΘ192ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓ.ΔΑΚΤΥΛΟΥ16/04/2019
119ΟΡΘ194ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΑΣ16/04/2019
120ΟΡΘ195Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ16/04/2019
123ΟΡΘ192ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ (ΔΕ)25/04/2019
124ΟΡΘ193ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ08/05/2019
125ΟΡΘ191N. DUPOYTREN07/05/2019
126ΟΡΘ192Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ07/05/2019
127ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ07/05/2019
133ΟΡΘ193ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓ.ΔΑΚΤΥΛΟΥ14/05/2019
134ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΟΝ. (ΔΕ)16/05/2019
135ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝ.14/05/2019
136ΟΡΘ193ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝ.-Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ14/05/2019
137ΟΡΘ192ΣΚΣ17/05/2019
138ΟΡΘ195ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ16/05/2019
139ΟΡΘ193ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ16/05/2019
140ΟΡΘ194ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΔΕ)-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝ21/05/2019
143ΟΡΘ193ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ21/05/2019
144ΟΡΘ191BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ21/05/2019
145ΟΡΘ192ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ (ΑΡ)-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΛΥΤΡΟΥ23/05/2019
146ΟΡΘ193Ο.Α.ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ23/05/2019
147ΟΡΘ192ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΝΗΜΗΣ21/05/2019
148ΟΡΘ192Σ.Κ.Σ. ΒΑΡΥ (ΑΡ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STEND21/05/2019
149ΟΡΘ192ΣΠΟΝΔ.ΣΤΕΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ23/05/2019
150ΟΡΘ192ΣΚΣ30/05/2019
151ΟΡΘ192Z-PLASTY21/05/2019
152ΟΡΘ193ΣΕΙ21/05/2019
153ΟΡΘ191ΣΚΣ24/05/2019
154ΟΡΘ191HALLUX VALGUS24/05/2019
155ΟΡΘ195DUPUYTREN28/05/2019
157ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ28/05/2019
158ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ28/05/2019
159ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ28/05/2019
160ΟΡΘ193ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ28/05/2019
161ΟΡΘ193ΕΚΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ28/05/2019
164ΟΡΘ194Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ04/06/2019
165ΟΡΘ193ΣΥΡΡΑΦΕΙΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΕΝΟΝΤΑΣ-ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ06/06/2019
166ΟΡΘ193ΓΑΓΓΛΙΟ ΤΑΡΣΟΥ13/06/2019
167ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ11/06/2019
170ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ18/06/2019
171ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ18/06/2019
172ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ18/06/2019
173ΟΡΘ192ΜΠΛΟΚ ΓΟΝΑΤΟΣ18/06/2019
175ΟΡΘ193.18/06/2019
176ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ20/06/2019
177ΟΡΘ193ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ20/06/2019
178ΟΡΘ195ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ20/06/2019
179ΟΡΘ194Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ27/06/2019
180ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ25/06/2019
181ΟΡΘ191ΜΠΛΟΚ ΓΟΝΑΤΟΣ25/06/2019
182ΟΡΘ192ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΟΔΙΟΥ27/06/2019
183ΟΡΘ193ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ28/06/2019
184ΟΡΘ193ΡΗΞΗ ΠΧΣ02/07/2019
186ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ02/07/2019
187ΟΡΘ195Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ05/07/2019
188ΟΡΘ195ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ09/07/2019
189ΟΡΘ193ΓΑΓΓΛΙΟ (ΔΕ)-ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ)11/07/2019
190ΟΡΘ193BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ23/07/2019
191ΟΡΘ192SHOVE IT ΦΛΕΓΜ. 5ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ23/07/2019
192ΟΡΘ1933η REVISION-ΝΈΟ ΚΑΤΑΓΜΑ-ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ23/07/2019
193ΟΡΘ193ΤΗΛΟΣ 5ου ΜΗΝΙΣΚΟΥ23/07/2019
194ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ23/07/2019
195ΟΡΘ193Ο.Α. ΓΟΝΑΤΩΝ25/07/2019
196ΟΡΘ193ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡ.26/07/2019
197ΟΡΘ193ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΩΝ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ27/07/2019
198ΟΡΘ192ΠΕΡΙΟΔ. BLOCK30/07/2019
199ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ30/07/2019
200ΟΡΘ193ΒΑΡΙΑ Ο.Α. ΓΟΝΑΤΟΣ30/07/2019
201ΟΡΘ193ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ30/07/2019
202ΟΡΘ192ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ01/08/2019
203ΟΡΘ195Ο.Α. ΙΣΧΙΟΥ-ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡ/ΚΗ01/08/2019
204ΟΡΘ192HALLUX VALGUS ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ02/08/2019
207ΟΡΘ1931Η ΜΤΦ06/08/2019
208ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ06/08/2019
209ΟΡΘ193Ο.Α ΙΣΧΙΟΥ06/08/2019
210ΟΡΘ192ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ06/08/2019
212ΟΡΘ193Ο.Α ΓΟΝΑΤΟΣ06/08/2019
213ΟΡΘ192ΕΚΤΕΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ09/08/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
431ΧΚ1921/08/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ06/05/2019
432ΧΚ1922/08/20193ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ23/04/2019
444ΧΚ1928/08/20194ΥΔΡΟΚΗΛΗ03/05/2019
446ΧΚ1923/08/20193ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ06/05/2019
449ΧΚ1904/09/20195ΣΚΩΛΙΚΟΕΙΔΙΤΙΣ08/05/2019
458ΧΚ1929/08/20193ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ09/05/2019
475ΧΚ1930/08/20194ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ14/05/2019
476ΧΚ1906/09/20194ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ14/05/2019
477ΧΚ1905/09/20192ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ14/05/2019
478ΧΚ1911/09/20194ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ14/05/2019
485ΧΚ1906/09/20194ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ20/05/2019
489ΧΚ1911/09/20192ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ20/05/2019
499ΧΚ1904/10/20193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ09/04/2019
503ΧΚ1920/09/20193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ28/05/2019
506ΧΚ1918/09/20193ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ21/05/2019
511ΧΚ1913/09/20193ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ20/05/2019
524ΧΚ1928/08/20193ΛΙΠΩΜΑ ΔΕ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ04/06/2019
525ΧΚ1913/09/20194ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ04/06/2019
549ΧΚ1902/10/20194ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ11/06/2019
551ΧΚ1927/09/20193ΔΙΑΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ11/06/2019
553ΧΚ1926/09/20193ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ11/06/2019
555ΧΚ1912/09/20194ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ11/06/2019
563ΧΚ1919/09/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ04/06/2019
564ΧΚ1925/09/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ01/06/2019
585ΧΚ1909/10/20193ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ18/06/2019
599ΧΚ1910/10/20193ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ25/06/2019
600ΧΚ1911/10/20193ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΠΕΡΙΟΜΦΑΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ26/06/2019
621ΧΚ1916/10/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ28/06/2019
625ΧΚ1929/08/20193ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ02/07/2019
626ΧΚ1917/10/20193ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ02/07/2019
627ΧΚ1920/08/20192ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗ03/07/2018
628ΧΚ1913/09/20193ΛΑΠ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ01/07/2019
629ΧΚ1918/09/20193ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ03/07/2019
634ΧΚ1920/09/20193ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ04/07/2019
635ΧΚ1911/09/20194ΣΠΙΛΟΣ ΑΡ ΜΗΡΟΥ04/07/2019
638ΧΚ1913/09/20192ΣΠΙΛΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ05/07/2019
641ΧΚ1918/10/20194ΑΡΙΣΤ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ09/07/2019
642ΧΚ1923/08/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ15/07/2019
643ΧΚ1923/10/20193ΕΥΘΕΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ16/07/2019
644ΧΚ1921/08/20192ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΑΘΕΙΑ16/07/2019
645ΧΚ1930/08/20192ΛΙΠΩΜΑ ΔΕ16/07/2019
646ΧΚ1924/10/20193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ16/07/2019
647ΧΚ1921/08/20192ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ17/07/2019
648ΧΚ1930/10/20194ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΑ17/07/2019
649ΧΚ1925/10/20194ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΑ18/07/2019
650ΧΚ1904/09/20194ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΙΔΙΟΥ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦ.ΜΕΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ Α23/07/2019
651ΧΚ1931/10/20193ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ23/07/2019
653ΧΚ1905/09/20193ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ23/07/2019
654ΧΚ1920/09/20193ΑΡΙΣΤ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ23/07/2019
655ΧΚ1906/09/20193ΟΓΚΙΔΙΟ ΕΣΩ ΕΠΙΦ.ΑΓΚΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤ.23/07/2019
657ΧΚ1928/08/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΛΑΠ.ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ24/07/2019
658ΧΚ1904/09/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΛΑΠ.ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ24/07/2019
659ΧΚ1929/08/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ25/07/2019
661ΧΚ1903/10/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ26/07/2019
662ΧΚ1921/08/20192ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ02/08/2019
663ΧΚ1906/09/20192ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ08/08/2019
664ΧΚ1925/09/20193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ06/08/2019
665ΧΚ1911/09/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ08/08/2019
666ΧΚ1923/08/20191ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ12/08/2019
667ΧΚ1921/08/20191CA ΜΑΣΤΟΥ ΔΕ12/08/2019
668ΧΚ1928/08/20191ΦΛΕΓΜ. ΟΓΚΙΔΙΟ ΜΑΣΤΟΥ ΑΡ12/08/2019
669ΧΚ1905/09/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ13/08/2019
670ΧΚ1925/09/20192ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ06/08/2019
671ΧΚ1930/10/20193ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ06/08/2019
672ΧΚ1913/09/20192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ08/08/2019
673ΧΚ1901/10/20193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ13/08/2019
2ΑΧΚ174ΛΙΠΩΜΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΩΡ.ΤΟΙΧ.12/01/2017
4ΑΧΚ174ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜ.17/01/2017
5ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ24/01/2017
6ΑΧΚ174ΑΡΧΟΜΕΝΗ Δ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ24/01/2017
8ΑΧΚ174ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΟΜΗ KOCHER ΚΑΙ ΔΙΑΠΥΗΣ01/02/2017
9ΑΧΚ174ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕ.01/02/2017
10ΑΧΚ174ΚΥΣΤΗ ΔΕ.ΩΜΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ01/02/2017
16ΑΧΚ174ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΩΝ ΚΑΤΩ ΠΟΔΙΩΝ21/02/2017
17ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ01/03/2017
18ΑΧΚ172ΣΥΜΠΤΩΜ.ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΚΥΣΤΗ ΑΡ.ΩΟΘΗΚΗΣ-ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕ01/03/2017
19ΑΧΚ173ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΡ.ΥΠΕΡΟΦΡΥΟΥ ΧΩΡΑΣ07/03/2017
20ΑΧΚ173ΔΥΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΕΙΑΣ07/03/2017
21ΑΧΚ173ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ07/03/2017
22ΑΧΚ173ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ07/03/2017
23ΑΧΚ174ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ07/03/2017
24ΑΧΚ173ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΛΙΠΟΘ.ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-CT ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ07/03/2017
25ΑΧΚ173ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ14/03/2017
26ΑΧΚ173ΤΡΕΙΣ ΔΕΡΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΣ ΤΡΙΧ.ΚΕΦΑΛΗΣ16/03/2017
27ΑΧΚ174ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ16/03/2017
29ΑΧΚ174ΓΑΓΓΛΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΕΞΟΡΜ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΙΝ.ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ Μ21/03/2017
33ΑΧΚ175ΤΥΛΟΙ ΠΕΛΜΑΤΟΣ21/03/2017
36ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΥ ΙΣΤ.23/03/2017
39ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΥ04/04/2017
40ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ04/04/2017
42ΑΧΚ173ΔΕΞΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ05/04/2017
43ΑΧΚ173ΟΓΚΟΣ ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΔΕ ΜΗΡΟΥ11/04/2017
45ΑΧΚ172ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ23/04/2017
46ΑΧΚ173ΟΓΚΙΔΙΟ ΔΕ. ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ23/04/2017
49ΑΧΚ173ΜΕΤΕΓΧ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ25/04/2017
60ΑΧΚ173ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ27/04/2017
63ΑΧΚ173ΣΠΙΛΟΣ ΑΡ.ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ02/05/2017
65ΑΧΚ173ΔΕ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ-ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΕΡΙ02/05/2017
68ΑΧΚ173ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ-ΕΞΕΝΤΕΡΩΣΗ ΠΥΕΛ08/05/2017
69ΑΧΚ171ΤΥΠΟΥ Hartmann ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ08/05/2017
71ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ08/05/2017
72ΑΧΚ174ΔΕ. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ08/05/2017
74ΑΧΚ174ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κ.Α.16/05/2017
75ΑΧΚ174ΛΙΠΩΜΑ ΜΕΣΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ16/05/2017
84ΑΧΚ172ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ16/05/2017
85ΑΧΚ172ΟΓΚΙΔΙΟ ΑΡ.ΜΑΣΤΟΥ16/05/2017
86ΑΧΚ174ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ26/05/2017
87ΑΧΚ174ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΑΔΕΝΟΜΥΩΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤ26/05/2017
92ΑΧΚ174ΜΕΓ.ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ-ΧΡΗΖΕΙ ΠΛ31/05/2017
95ΑΧΚ174ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ:ΚΟΛΟΣΚΟΠΙΣΗ U/S ΑΝΩ-ΚΑΤ06/06/2017
102ΑΧΚ174ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
104ΑΧΚ173ΑΙΜΟΡΟΕΙΔΙΔΟΠΑΘΕΙΑ20/06/2017
109ΑΧΚ174ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΑ22/06/2017
110ΑΧΚ173ΠΟΡΣΕΛ.ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ-ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ22/06/2017
118ΑΧΚ172ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ27/06/2017
120ΑΧΚ174ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΝΗΜΗΣ27/06/2017
122ΑΧΚ175ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΥΠΕΡΤΡ.ΟΜΦΑΛ.ΟΥΛΗΣ27/06/2017
137ΑΧΚ174ΚΗΛΗ04/07/2017
150ΑΧΚ173ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΛΙΠΩΜΑ ΑΡ.ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ06/07/2017
158ΑΧΚ175ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ11/07/2017
159ΑΧΚ173ΟΞΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ-ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ19/06/2017
168ΑΧΚ173ΛΙΠΩΜΑ17/07/2017
180ΑΧΚ173ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ20/07/2017
187ΑΧΚ174ΣΠΙΛΟΣ
191ΑΧΚ172ΤΡΙΧΟΦΩΛΕΑΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ25/07/2017
192ΑΧΚ172ΕΠΙΠ.ΜΕΛΑΓΧΡΩΜ.ΒΛΑΒΗ ΡΙΝΟΧΕΙΛΙΚΗΣ ΘΥΛ.-ΘΗΛΟΕΙΔΕΙΣ25/07/2017
206ΑΧΚ172ΟΓΚΙΔΙΟ ΜΑΣΤΟΥ (ΔΕ)07/08/2017
211ΑΧΚ172ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΥ-ΠΟΛΥΠΟΥΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ08/08/2017
241ΑΧΚ174ΚΗΛΗ29/08/2017
242ΑΧΚ172ΚΥΣΤΗ ΡΑΧΕΩΣ29/08/2017
265ΑΧΚ171ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ05/09/2017
273ΑΧΚ175ΚΟΚΚΙΝΩΜΑ06/09/2017
290ΑΧΚ174ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ12/09/2017
291ΑΧΚ172ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΙΠΩΜΑ ΑΡΙΣΤ.ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ15/09/2017
307ΑΧΚ173ΟΡΚΟΣ ΟΡΘΟΥ22/09/2017
320ΑΧΚ173ΛΙΠΩΜΑ04/10/2017
326ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ03/10/2017
70ΒΧΚ171ΣΠΙΛΟΣ (ΔΕ) ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ13/10/2017
340ΑΧΚ175ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΑΝΤΡΟΥ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑ) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ17/10/2017
427ΑΧΚ174ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡ/ΝΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ (ΟΓΚΟΣ w06/07/2017
457ΑΧΚ172ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ12/12/2017
34ΧΚ182ΟΓΚΙΔΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΥΠΟΓΝΑΘΙΑΣ ΧΩΡΑΣ06/02/2018
57ΧΚ184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ12/02/2018
63ΧΚ1841)ΔΕΞ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ 2)ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ14/11/2017
154ΧΚ1841) ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΕΣ ΟΠΙΣΘ.ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜ. 2) ΛΙ01/02/2018
187ΧΚ1851)ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΜΦΩ 2)ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ07/09/2017
217ΧΚ182ΛΙΠΩΜΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ03/04/2018
243ΧΚ181ΠΥΟΓΩΝΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ17/04/2018
244ΧΚ182ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞΙΑ17/04/2018
298ΧΚ181ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ19/04/2018
397ΧΚ182ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ29/05/2018
459ΧΚ181ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ11/06/2018
470ΧΚ182ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ07/06/2018
475ΧΚ183ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ20/06/2018
481ΧΚ184ΜΗΡΟΚΗΛΗ ΔΕ19/06/2018
502ΧΚ183ΧΟΛΟΘΙΑΣΗ15/03/2018
509ΧΚ184ΚΙΡΣΟΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ28/06/2018
514ΧΚ183ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ29/06/2018
515ΧΚ184ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ (ΔΕ)18/07/2017
528ΧΚ181ΦΙΣΤΟΥΛΑ , ΧΝΑ09/07/2018
536ΧΚ184ΛΙΠΩΜΑ ΔΕΞ. ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ17/07/2018
540ΧΚ183ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ18/07/2018
598ΧΚ183ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ21/08/2018
626ΧΚ185ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ29/03/2018
642ΧΚ183ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΜΙΚΡΗ15/02/2018
657ΧΚ182ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ20/08/2018
664ΧΚ181ΘΗΛΟΕΙΔΕΊΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ12/09/2018
670ΧΚ184ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ13/09/2018
687ΧΚ182ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ31/05/2018
719ΧΚ183ΣΠΙΛΟΣ ΑΡ.ΤΡΑΧΗΛΟΥ06/07/2018
733ΧΚ182ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕΣΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ25/09/2018
734ΧΚ185ΔΕΞΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ & ΣΠΙΓΓΕΛ.ΚΗΛΗ ΔΕΞΙΑ25/09/2018
748ΧΚ182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ16/09/2018
775ΧΚ181ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ07/09/2018
776ΧΚ183ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ09/08/2018
819ΧΚ183ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ09/10/2018
857ΧΚ182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ28/09/2018
919ΧΚ184ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ24/07/2018
926ΧΚ181ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΝΙΟΝΤΟΣ, ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΑ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗ12/11/2018
967ΧΚ182ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ13/11/2018
968ΧΚ184ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ03/07/2017
1006ΧΚ184ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ28/08/2018
9ΧΚ192ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΣ ΚΥΣΤΗ ΔΕ ΩΜΟΥ17/12/2018
33ΧΚ193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ02/11/2018
63ΧΚ193ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ19/10/2018
79ΧΚ192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ14/01/2019
80ΧΚ192ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ15/01/2019
143ΧΚ193ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ13/11/2018
144ΧΚ195ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ05/11/2018
146ΧΚ192ΔΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ18/01/2019
159ΧΚ193ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ29/11/2018
191ΧΚ193ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ19/02/2019
205ΧΚ193ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΔΕΞ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ26/02/2019
212ΧΚ192ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΣ ΚΥΣΤΗ ΑΡ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ20/01/2019
213ΧΚ193ΔΕΞ.ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ-ΔΙΟΓΚΩΣΗ Δ.ΟΣΧΕΟΣ-ΛΙΠΩΜΑ ΑΡ.ΒΟΥΒΩΝ05/03/2019
226ΧΚ193ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ21/01/2019
227ΧΚ192ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ01/02/2019
229ΧΚ193ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ11/12/2018
266ΧΚ191ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤ13/03/2019
345ΧΚ192ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ18/02/2019
380ΧΚ191ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΡΩΚΤΟΥ19/02/2019
408ΧΚ193ΜΙΚΡΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ02/04/2019
420ΧΚ191ΜΤΧ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ30/04/2019
461ΧΚ191ΑΡ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ02/05/2019
467ΧΚ192ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΡΩΚΤΟΥ07/05/2019
497ΧΚ191ΔΕΡΜΑΤΙΚΓ ΒΛΑΒΗ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤ. ΔΕΞ.ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ27/05/2019
584ΧΚ193ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ-ΧΑΠ02/04/2019
616ΧΚ193ΚΗΛΗ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ13/05/2019
622ΧΚ191ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ24/06/2019
656ΧΚ193ΜΕΤΕΓΧ. ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ23/07/2019
660ΧΚ193ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ25/07/2019
674ΧΚ193ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ06/05/2019
675ΧΚ193ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ09/05/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
1199ΟΦΘ1824/09/20195ΚΑΤ ΑΟ17/12/2018
87ΟΦΘ1903/09/20194ΚΑΤ ΔΟ18/09/2018
129ΟΦΘ1910/09/20195ΚΑΤ ΔΟ11/02/2019
141ΟΦΘ1903/09/20195ΚΑΤ ΔΟ14/01/2019
164ΟΦΘ1921/11/20195ΚΑΤ ΔΟ28/01/2019
168ΟΦΘ1910/09/20195ΚΑΤ ΑΟ28/01/2019
181ΟΦΘ1915/10/20195ΚΑΤ ΑΟ13/02/2019
184ΟΦΘ1910/09/20195ΚΑΤ ΔΟ14/02/2019
240ΟΦΘ1912/09/20195ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
241ΟΦΘ1926/09/20195ΚΑΤ ΔΟ18/02/2019
242ΟΦΘ1924/10/20195ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
243ΟΦΘ1908/10/20195ΚΑΤ ΔΟ18/02/2019
247ΟΦΘ1917/10/20194ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
260ΟΦΘ1927/08/20194ΚΑΤ ΔΟ25/02/2019
271ΟΦΘ1903/09/20195ΚΑΤ ΑΟ27/02/2019
275ΟΦΘ1919/09/20195ΚΑΤ ΔΟ04/03/2019
280ΟΦΘ1917/09/20195ΚΑΤ ΔΟ06/03/2019
325ΟΦΘ1903/09/20194ΚΑΤ ΑΟ05/03/2019
328ΟΦΘ1910/09/20194ΚΑΤ ΔΟ05/03/2019
330ΟΦΘ1926/09/20195ΚΑΤ ΔΟ06/03/2019
335ΟΦΘ1903/09/20194ΚΑΤ ΑΟ27/02/2019
344ΟΦΘ1924/09/20194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ12/02/2019
345ΟΦΘ1924/10/20194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ12/02/2019
351ΟΦΘ1908/10/20195ΚΑΤ ΑΟ18/03/2019
352ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤ ΔΟ18/03/2019
353ΟΦΘ1924/09/20195ΚΑΤ ΑΟ18/03/2019
357ΟΦΘ1901/10/20195ΚΑΤ ΑΟ18/03/2019
358ΟΦΘ1905/11/20195ΚΑΤ ΔΟ18/03/2019
361ΟΦΘ1912/12/20195ΚΑΤ26/03/2019
363ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤ ΔΟ26/03/2019
365ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΔΟ26/03/2019
367ΟΦΘ1901/10/20195ΚΑΤ ΑΟ26/03/2019
387ΟΦΘ1919/11/20195ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΟ28/02/2019
392ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΔΟ12/03/2019
393ΟΦΘ1914/01/20205ΚΑΤ ΑΟ12/03/2019
394ΟΦΘ1901/10/20195ΚΑΤ ΔΟ12/03/2019
395ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΔΟ10/12/2018
396ΟΦΘ1917/09/20194ΚΑΤ ΔΟ12/03/2019
398ΟΦΘ1908/10/20194ΚΑΤ ΑΟ12/03/2019
404ΟΦΘ1910/09/20194ΚΑΤ ΑΟ13/03/2019
405ΟΦΘ1919/11/20195ΚΑΤ ΔΟ13/03/2019
407ΟΦΘ1910/09/20194ΚΑΤ ΔΟ13/03/2019
408ΟΦΘ1926/09/20195ΚΑΤ ΑΟ18/03/2019
409ΟΦΘ1903/10/20195ΚΑΤ ΔΟ19/03/2019
412ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΑΟ19/03/2019
417ΟΦΘ1903/09/20195ΚΑΤ ΔΟ27/03/2019
420ΟΦΘ1917/09/20195ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ27/03/2019
421ΟΦΘ1924/09/20195ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ27/03/2019
424ΟΦΘ1924/09/20194ΚΑΤ ΑΟ27/03/2019
426ΟΦΘ1903/09/20194ΚΑΤ ΑΟ27/03/2019
428ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΔΟ27/03/2019
429ΟΦΘ1903/09/20195ΚΑΤ ΑΟ27/03/2019
430ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΑΟ27/03/2019
431ΟΦΘ1911/03/20205ΚΑΤ ΔΟ29/03/2019
433ΟΦΘ1917/09/20194ΚΑΤ ΔΟ01/04/2019
434ΟΦΘ1917/10/20194ΚΑΤ ΑΟ01/04/2019
436ΟΦΘ1915/10/20195ΚΑΤ ΑΟ01/04/2019
437ΟΦΘ1910/09/20194ΚΑΤ ΔΟ02/04/2019
438ΟΦΘ1908/10/20194ΚΑΤ ΑΟ02/04/2019
439ΟΦΘ1924/09/20194ΚΑΤ ΔΟ02/04/2019
441ΟΦΘ1924/09/20194ΚΑΤ03/04/2019
444ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΔΟ08/04/2019
445ΟΦΘ1917/09/20194ΚΑΤ ΑΟ08/04/2019
446ΟΦΘ1917/09/20194ΚΑΤ ΑΟ08/04/2019
450ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ15/04/2019
461ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
462ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΔΟ09/04/2019
463ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΔΟ09/04/2019
464ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
465ΟΦΘ1917/09/20194ΚΑΤ ΔΟ09/04/2019
466ΟΦΘ1915/10/20194ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
468ΟΦΘ1903/09/20193ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
469ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
471ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ ΑΟ09/04/2019
472ΟΦΘ1912/09/20195ΚΑΤ ΑΟ14/11/2018
473ΟΦΘ1901/10/20194ΚΑΤ ΑΟ10/04/2019
474ΟΦΘ1905/11/20195ΚΑΤ ΔΟ10/04/2019
475ΟΦΘ1903/09/20194ΚΑΤ ΑΟ10/04/2019
483ΟΦΘ1901/10/20194ΚΑΤ ΔΟ16/04/2019
484ΟΦΘ1901/10/20194ΚΑΤ ΑΟ16/04/2019
485ΟΦΘ1931/10/20194ΚΑΤ ΔΟ16/04/2019
486ΟΦΘ1926/09/20193ΚΑΤ ΔΟ16/04/2019
487ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤ ΑΟ16/04/2019
488ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΔΟ16/04/2019
489ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΑΟ16/04/2019
490ΟΦΘ1908/10/20194ΚΑΤ ΑΟ16/04/2019
493ΟΦΘ1908/10/20194ΚΑΤ ΑΟ17/04/2019
495ΟΦΘ1915/10/20194ΚΑΤ ΑΟ19/04/2019
496ΟΦΘ1919/11/20194ΚΑΤ ΔΟ19/04/2019
497ΟΦΘ1917/10/20194ΚΑΤ ΔΟ19/04/2019
515ΟΦΘ1908/10/20194ΚΑΤ ΔΟ06/08/2018
518ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ10/05/2019
519ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ ΔΟ10/05/2019
520ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΔΟ13/05/2019
521ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΑΟ13/05/2019
522ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΔΟ13/05/2019
523ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΑΟ13/05/2019
524ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΑΟ14/05/2019
527ΟΦΘ1927/08/20193ΚΑΤ ΔΟ15/05/2018
531ΟΦΘ1912/11/20194ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
532ΟΦΘ1910/12/20194ΚΑΤ ΑΟ06/05/2019
533ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
534ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ20/02/2019
535ΟΦΘ1903/09/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
536ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤ06/05/2019
537ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤ ΔΟ07/05/2019
538ΟΦΘ1915/10/20194ΚΑΤ ΔΟ07/05/2019
540ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΔΟ08/05/2019
541ΟΦΘ1921/11/20194ΚΑΤ ΑΟ08/05/2019
542ΟΦΘ1910/09/20193ΚΑΤ ΑΟ08/05/2019
544ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ ΔΟ08/04/2019
545ΟΦΘ1917/10/20194ΚΑΤ ΑΟ08/04/2019
546ΟΦΘ1905/11/20194ΚΑΤ ΑΟ10/05/2019
550ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ ΑΟ20/05/2019
551ΟΦΘ1928/11/20194ΚΑΤ ΔΟ20/05/2019
560ΟΦΘ1914/01/20204ΚΑΤ ΑΟ06/02/2019
561ΟΦΘ1914/11/20193ΚΑΤ ΔΟ28/02/2019
568ΟΦΘ1907/11/20194ΚΑΤ ΑΟ01/06/2019
569ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ19/04/2019
571ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΔΟ03/06/2019
572ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΔΟ03/06/2019
573ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΔΟ03/06/2019
574ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΑΟ12/04/2019
575ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ ΔΟ07/05/2019
576ΟΦΘ1905/09/20193ΚΑΤ ΑΟ07/05/2019
577ΟΦΘ1915/10/20194ΚΑΤ ΔΟ07/05/2019
578ΟΦΘ1914/11/20194ΚΑΤ ΑΟ07/05/2019
579ΟΦΘ1915/10/20194ΚΑΤ ΔΟ07/05/2019
580ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΑΟ13/05/2019
581ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΔΟ13/05/2019
582ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΑΟ13/05/2019
583ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ ΔΟ02/10/2018
584ΟΦΘ1907/11/20194ΚΑΤ ΔΟ14/05/2019
586ΟΦΘ1905/09/20193ΚΑΤ ΔΟ15/05/2019
587ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΑΟ15/05/2019
588ΟΦΘ1922/10/20194ΚΑΤ ΑΟ15/05/2019
589ΟΦΘ1921/11/20194ΚΑΤ ΔΟ15/05/2019
590ΟΦΘ1924/10/20194ΚΑΤ ΑΟ16/05/2019
591ΟΦΘ1924/10/20194ΚΑΤ ΑΟ20/05/2019
592ΟΦΘ1910/09/20193ΚΑΤ ΔΟ20/05/2019
593ΟΦΘ1924/10/20194ΚΑΤ ΔΟ20/05/2019
594ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
596ΟΦΘ1926/09/20193ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ05/06/2019
597ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ ΔΟ19/04/2019
605ΟΦΘ1905/09/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
606ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤ ΑΟ06/05/2019
608ΟΦΘ1912/09/20193ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
609ΟΦΘ1912/09/20193ΚΑΤ ΑΟ21/05/2019
610ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
611ΟΦΘ1931/10/20194ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
612ΟΦΘ1931/10/20194ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
613ΟΦΘ1931/10/20194ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
614ΟΦΘ1931/10/20194ΚΑΤ ΑΟ21/05/2019
615ΟΦΘ1903/12/20194ΚΑΤ ΔΟ21/05/2019
616ΟΦΘ1919/12/20195ΚΑΤ ΑΟ21/05/2019
619ΟΦΘ1905/11/20194ΚΑΤ ΑΟ27/05/2019
620ΟΦΘ1905/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
621ΟΦΘ1903/12/20195ΚΑΤ ΑΟ28/05/2019
622ΟΦΘ1905/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
623ΟΦΘ1917/09/20193ΚΑΤ ΑΟ28/05/2019
624ΟΦΘ1907/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
625ΟΦΘ1907/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
626ΟΦΘ1919/09/20193ΚΑΤ ΑΟ28/05/2019
627ΟΦΘ1907/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
628ΟΦΘ1924/09/20193ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
629ΟΦΘ1905/11/20194ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
630ΟΦΘ1905/12/20194ΚΑΤ ΑΟ28/05/2019
671ΟΦΘ1909/01/20205ΚΑΤ ΑΟ07/06/2019
672ΟΦΘ1905/09/20194ΚΑΤ ΑΟ10/06/2019
674ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ10/06/2019
676ΟΦΘ1916/01/20205ΚΑΤ ΔΟ15/10/2018
679ΟΦΘ1903/09/20193ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ12/06/2019
680ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
697ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ ΑΟ10/05/2019
700ΟΦΘ1903/09/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
701ΟΦΘ1929/10/20194ΚΑΤ17/05/2019
751ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΑΟ21/06/2019
752ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΑΟ21/06/2019
753ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΑΟ21/06/2019
754ΟΦΘ1919/09/20194ΚΑΤ24/06/2019
760ΟΦΘ1903/10/20193ΚΑΤ24/06/2019
761ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤ ΑΟ24/06/2019
762ΟΦΘ1912/09/20194ΚΑΤ ΑΟ24/06/2019
763ΟΦΘ1919/09/20193ΚΑΤ ΔΟ25/06/2019
776ΟΦΘ1917/09/20193ΚΑΤ ΔΟ28/06/2019
783ΟΦΘ1910/09/20193ΚΑΤ ΑΟ28/06/2019
784ΟΦΘ1917/09/20193ΚΑΤ ΑΟ28/06/2019
786ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
789ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΑΟ27/02/2019
791ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ20/03/2019
797ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤ ΔΟ08/07/2019
798ΟΦΘ1924/09/20193ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ08/07/2019
800ΟΦΘ1927/08/20194ΚΑΤ ΔΟ05/03/2019
803ΟΦΘ1927/08/20194ΚΑΤ ΑΟ27/03/2019
807ΟΦΘ1927/08/20194ΚΑΤ ΑΟ12/03/2019
808ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ12/03/2019
811ΟΦΘ1926/09/20194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ>ΑΟ12/07/2019
812ΟΦΘ1924/09/20193ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ12/07/2019
813ΟΦΘ1910/10/20195ΚΑΤ15/07/2019
814ΟΦΘ1910/10/20194ΚΑΤ ΔΟ15/07/2019
828ΟΦΘ1927/08/20192ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
839ΟΦΘ1927/08/20192ΠΤΕΡΥΓΙΟ03/07/2019
856ΟΦΘ1929/08/20192ΚΑΤ ΑΟ10/07/2019
858ΟΦΘ1903/10/20194ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ22/03/2019
877ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ17/10/2018
878ΟΦΘ1929/08/20193ΚΑΤ ΑΟ28/01/2019
879ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΑΟ26/02/2019
880ΟΦΘ1929/08/20194ΚΑΤ ΔΟ26/02/2019
881ΟΦΘ1929/08/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
882ΟΦΘ1929/08/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
883ΟΦΘ1927/08/20193ΚΑΤ31/01/2019
884ΟΦΘ1927/08/20194ΚΑΤ ΑΟ15/10/2018
885ΟΦΘ1927/08/20192ΚΑΤ ΑΟ12/03/2019
889ΟΦΘ1903/10/20194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΔΟ19/07/2019
890ΟΦΘ1917/09/20193ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ02/08/2019
891ΟΦΘ1901/10/20192ΚΑΤ ΑΟ02/08/2019
892ΟΦΘ1903/09/20192ΚΑΤ ΔΟ06/08/2019
893ΟΦΘ1924/09/20192ΚΑΤ ΑΟ09/08/2019
894ΟΦΘ1903/09/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
895ΟΦΘ1903/09/20193ΚΑΤ ΔΟ06/05/2019
112ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ31/05/2017
120ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ03/05/2017
123ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ08/05/2017
125ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ09/05/2017
128ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ09/05/2017
130ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ09/05/2017
131ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ10/05/2017
139ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ18/05/2017
140ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ19/05/2017
144ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ23/05/2017
149ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ26/05/2017
150ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ29/05/2017
156ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ30/05/2017
157ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ30/05/2017
158ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ30/05/2017
210ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ12/06/2017
216ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ12/06/2017
241ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΑΟ20/06/2017
446ΟΦΘ173ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ19/09/2017
623ΟΦΘ174ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ15/11/2017
692ΟΦΘ173ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ09/11/2017
694ΟΦΘ172ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ13/11/2017
197ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ04/12/2017
199ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ13/11/2017
224ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ05/12/2017
225ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ10/01/2018
275ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ26/02/2018
469ΟΦΘ183ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ26/02/2018
774ΟΦΘ184ΚΑΤ ΑΟ23/05/2018
874ΟΦΘ183ΚΑΤ ΔΟ01/10/2018
981ΟΦΘ183ΚΑΤ ΔΟ17/10/2018
1026ΟΦΘ185ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ20/04/2018
1027ΟΦΘ185ΚΑΤ ΑΟ21/05/2018
1030ΟΦΘ184ΚΑΤ ΔΟ27/06/2018
1033ΟΦΘ184ΚΑΤ ΑΟ27/06/2018
1071ΟΦΘ184ΚΑΤ ΑΟ09/07/2018
3ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ04/09/2018
4ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ08/10/2018
11ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ29/10/2018
69ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ11/09/2018
70ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ11/09/2018
71ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ04/09/2018
72ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ14/09/2018
80ΟΦΘ192ΚΑΤ ΑΟ04/12/2018
97ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ21/09/2018
316ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ03/12/2018
331ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ11/02/2019
510ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ30/10/2018
512ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ12/12/2018
526ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
528ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ14/03/2018
558ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ22/01/2019
559ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ17/12/2018
600ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ18/02/2019
601ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ15/01/2019
602ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ12/02/2019
603ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ05/06/2019
617ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ27/05/2019
618ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ27/05/2019
631ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ28/05/2019
632ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ29/05/2019
633ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ29/05/2019
634ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ29/05/2019
635ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ29/05/2019
636ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ29/05/2019
638ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ03/06/2019
639ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ03/06/2019
640ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ03/06/2019
641ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ03/06/2019
642ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ18/02/2019
643ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ22/01/2019
644ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ03/06/2019
645ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
646ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ04/06/2019
647ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
656ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ04/06/2019
657ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
658ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ04/06/2019
659ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
660ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ04/06/2019
661ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ04/06/2019
662ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ04/06/2019
663ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ05/06/2019
664ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ05/06/2019
665ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ06/06/2019
666ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ06/06/2019
667ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ07/06/2019
668ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ07/06/2019
669ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ07/06/2019
670ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ07/06/2019
675ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ05/06/2019
681ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ19/03/2019
682ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ12/11/2018
683ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ26/02/2019
687ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ10/06/2019
688ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ10/06/2019
689ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ10/06/2019
690ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ10/06/2019
691ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ10/06/2019
692ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ10/06/2019
693ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ10/06/2019
694ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ21/01/2019
695ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ23/04/2019
696ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ30/05/2019
698ΟΦΘ193ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ19/04/2019
704ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ12/06/2019
705ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ12/06/2019
706ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ12/06/2019
707ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ12/06/2019
708ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ12/06/2019
709ΟΦΘ192ΚΑΤ ΔΟ ΦΑΚΟΜΟΡΦΙΚΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ12/06/2019
710ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
711ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ11/06/2019
712ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
713ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ11/06/2019
714ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
715ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ11/06/2019
716ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
717ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
719ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ11/06/2019
720ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ11/06/2019
721ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ01/02/2019
722ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ17/12/2018
723ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ15/01/2019
724ΟΦΘ194KAT AO18/02/2019
738ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ29/05/2019
740ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ18/06/2019
741ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ18/06/2019
742ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ18/06/2019
743ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ18/06/2019
744ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ18/06/2019
745ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ18/06/2019
746ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ19/06/2019
747ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ19/06/2019
748ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ20/06/2019
749ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ20/06/2019
750ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ20/06/2019
755ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ24/06/2019
756ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ24/06/2019
757ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ24/06/2019
758ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ24/06/2019
759ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ24/06/2019
765ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ11/01/2019
767ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ22/01/2019
768ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΟ29/01/2019
769ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ04/03/2019
775ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ28/06/2019
777ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ28/06/2019
778ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ28/06/2019
779ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ28/06/2019
780ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ28/06/2019
781ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ25/06/2019
782ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ26/06/2019
785ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ01/07/2019
787ΟΦΘ194ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ01/07/2019
788ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ01/07/2019
790ΟΦΘ194ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΔΟ15/01/2019
792ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ09/04/2019
799ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ01/04/2019
801ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ12/03/2019
802ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ13/02/2019
804ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ15/04/2019
805ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ16/04/2019
806ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ17/04/2019
809ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ05/03/2019
810ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ05/04/2019
815ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ25/06/2019
816ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ25/06/2019
817ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ25/06/2019
818ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ25/06/2019
819ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ25/06/2019
820ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ25/06/2019
821ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ25/06/2019
822ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ26/06/2019
823ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ26/06/2019
824ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ26/06/2019
825ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ01/07/2019
826ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ01/07/2019
827ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ01/07/2019
829ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
830ΟΦΘ192ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤ02/07/2019
831ΟΦΘ193ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤ ΑΟ02/07/2019
832ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
833ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
834ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ02/07/2019
835ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
836ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
837ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ02/07/2019
838ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ02/07/2019
840ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ08/07/2019
841ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ08/07/2019
842ΟΦΘ192ΚΑΤ ΑΟ08/07/2019
843ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ08/07/2019
844ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ08/07/2019
845ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ08/07/2019
846ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ08/07/2019
847ΟΦΘ194ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΔΟ08/07/2019
848ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ05/07/2019
849ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ09/07/2019
850ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ09/07/2019
851ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ09/07/2018
852ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ09/07/2019
853ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ09/07/2019
854ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ09/07/2019
855ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ09/07/2019
857ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ10/07/2019
859ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ10/07/2019
860ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ10/07/2019
861ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ10/07/2019
862ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ10/07/2019
863ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ10/07/2019
864ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ10/07/2019
865ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ11/07/2019
866ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ15/07/2019
867ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ15/07/2019
868ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ15/07/2019
869ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ15/07/2019
870ΟΦΘ195ΚΑΤ ΑΟ15/07/2019
871ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ15/07/2019
872ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ16/07/2019
873ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ16/07/2019
874ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ16/07/2019
875ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ07/05/2019
876ΟΦΘ193ΚΑΤ ΔΟ17/07/2019
886ΟΦΘ194ΚΑΤ ΔΟ18/09/2018
887ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ05/03/2019
888ΟΦΘ193ΚΑΤ18/07/2019
896ΟΦΘ194ΚΑΤ ΑΟ19/03/2019
897ΟΦΘ193ΚΑΤ ΑΟ07/05/2019
898ΟΦΘ195ΚΑΤ ΔΟ14/02/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
64ΟΥΡ1919/08/20191ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ09/08/2019
65ΟΥΡ1926/08/20191ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ09/08/2019
66ΟΥΡ1929/08/20191ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ09/08/2019
67ΟΥΡ1919/08/20191ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ09/08/2019
33ΟΥΡ191ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΒΙΟΨΙΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ03/05/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
85ΩΡΛ1924/09/20194ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ15/05/2019
86ΩΡΛ1917/09/20193ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΡΔ15/05/2019
87ΩΡΛ1924/09/20194ΣΡΔ15/05/2019
92ΩΡΛ1927/08/20193Α+Α17/05/2019
100ΩΡΛ1927/08/20193ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ24/05/2019
105ΩΡΛ1903/09/20194ΥΑΕ19/06/2019
108ΩΡΛ1917/09/20193ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ24/05/2019
112ΩΡΛ1927/08/20192ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ10/07/2019
113ΩΡΛ1908/10/20194ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΡΙΝΟΣ15/07/2019
115ΩΡΛ1920/08/20192ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ17/07/2019
116ΩΡΛ1927/08/20192ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ24/07/2019
117ΩΡΛ1920/08/20192ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΛΑΡΥΓΓΑ25/07/2019
118ΩΡΛ1927/08/20192ΥΑΕ-ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ31/07/2019
119ΩΡΛ1927/08/20191ΒΛΑΒΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΩΤΟΣ08/08/2019
120ΩΡΛ1903/09/20192ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ09/08/2019
176ΩΡΛ182ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ03/12/2018
186ΩΡΛ181ΕΛΚΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ10/12/2018
32ΩΡΛ191ΕΚΚΡΗΤΙΚΗ ΩΤΙΤΙΣ ΑΜΦΩ13/02/2019
38ΩΡΛ193ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ21/01/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
87ΜΓ1905/09/20193ΚΟΥΜΕ16/07/2019
88ΜΓ1929/08/20193ΚΔΑ17/07/2019
89ΜΓ1926/08/20191ΚΔΑ13/08/2019
10ΜΓ181ΙΝΟΜΥΩΜΑ ΜΗΤΡΑΣ & ΚΥΣΤ.ΜΟΡΦΩΜΑ-ΚΟΙΛ.ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤ13/02/2018
127ΜΓ181ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ10/12/2018
27ΜΓ191ΚΥΣΤΗ ΒΟΡΘΟΛΕΙΝΙΟΥ ΑΔΕΝΑ19/02/2019
54ΜΓ192ΚΔΑ22/03/2019
55ΜΓ193ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΜΕΤΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΦΩ22/03/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
40ΓΝΠ172ΛΕΥΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ30/08/2017
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
41ΝΡΧ1903/09/20192ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ27/03/2019
117ΝΡΧ1923/08/20192ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ19/06/2019
127ΝΡΧ1930/08/20192ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ04/07/2019
130ΝΡΧ1930/08/20192ΚΔ Ο5 Ι1 ΠΑΡΑΠΑΡΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ03/07/2019
136ΝΡΧ1906/09/20193ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ09/07/2019
137ΝΡΧ1913/09/20193ΠΑΡΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ09/07/2019
140ΝΡΧ1923/08/20192ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΚΜΔ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ11/07/2019
145ΝΡΧ1923/08/20192ΚΜΔ ΟΜΣΣ18/07/2019
147ΝΡΧ1923/08/20192ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ29/07/2019
148ΝΡΧ1923/08/20192Σ.Κ.Σ. (ΑΡ)31/07/2019
149ΝΡΧ1930/08/20192ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ05/08/2019
31ΝΡΧ172ΠΑΡΕΣΗ04/07/2017
39ΝΡΧ172ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ25/07/2017
41ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ26/07/2017
43ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΜΣΣ-ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ31/07/2017
49ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ27/07/2017
53ΝΡΧ172ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ16/08/2017
61ΝΡΧ171ΜΟΡΦΩΜΑ06/09/2017
65ΝΡΧ172N. DURUTREN12/09/2017
87ΝΡΧ172ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ11/10/2017
88ΝΡΧ172ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Α5-Α601/10/2017
114ΝΡΧ171ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ Ο4-Ο516/11/2017
128ΝΡΧ171ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ07/12/2017
21ΝΡΧ182ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΜΣΣ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ23/12/2017
83ΝΡΧ182ΠΑΡΕΣΗ ΑΡ.ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ-ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ-ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ16/04/2018
86ΝΡΧ181ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ16/04/2018
138ΝΡΧ182ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ03/07/2018
140ΝΡΧ182ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ, ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ03/07/2018
145ΝΡΧ182ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ01/08/2018
148ΝΡΧ183ΚΜΔ ΑΜΣΣ-ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ01/08/2018
149ΝΡΧ182ΚΜΔ ΑΜΣΣ ΠΡΟΣΘΙΑ02/08/2018
150ΝΡΧ182ΚΜΔ ΟΜΣΣ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ02/08/2018
205ΝΡΧ182ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ19/11/2018
227ΝΡΧ182ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΟΜΣΣ14/12/2018
228ΝΡΧ182ΚΜΔ ΑΜΣΣ18/12/2018
6ΝΡΧ191ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ28/12/2019
7ΝΡΧ192ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ14/01/2019
14ΝΡΧ191ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΑΜΣΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΩΒΟΥ24/01/2019
18ΝΡΧ192ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΜΑΤΩΝ29/01/2019
19ΝΡΧ192ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ06/02/2019
100ΝΡΧ192ΚΜΔ11/06/2019
139ΝΡΧ192ΚΜΔ ΟΜΣΣ11/07/2019
Αρ. Πρωτ. Ημ/νια Χειρουργείου Κατηγ. επεμβ. Διάγνωση Ημ/νια εκτιμ.
12ΠΔΧ194ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΑΡ.30/07/2019
13ΠΔΧ194ΟΥΛΩΔΗΣ ΦΙΜΩΣΗ13/08/2019