ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Π. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ


Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) οι οποίοι υπάγονται οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντά των Ν.Ε.Λ ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) (ΦΕΚ
388/Β΄/18.02.2014).

ΣΚΟΠΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κύριο έργο της Νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιμώξεων (ΦΕΚ 388/Β΄/18.02.2014) είναι:

·         Η καθημερινή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για τον εντοπισμό ασθενών με πολυανθεκτικό μικροοργανισμό. (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ).

·         Η καθημερινή επίσκεψη της Νοσηλεύτριας Ελέγχου Λοιμώξεων στις Μονάδες  και τμήματα του Νοσοκομείου.

·         Ο έλεγχος για την εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού για την Ηπατίτιδα Β.

·         Η συμμετοχή στην διαχείριση αποβλήτων του Νοσοκομείου και εκπαίδευση του προσωπικού σε αντίστοιχα θέματα.

·         Η εφαρμογή πολιτικής για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

·         Ο έλεγχος του προσωπικού καθαριότητας.  

 

·         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο και
fax επικοινωνίας: 2713601731