Ξενώνες εντός ορίων πρώην Ψυχιατρείου

 

Ξενώνας Μακράς Διαμονής

Ο Ξενώνας Μακράς Διαμονής φιλοξενεί 32 ασθενείς με καλές συνθήκες διαβίωσης. Όλα τα δωμάτια είναι δίκλινα με μπάνιο, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι είναι άνετοι.

Βρίσκεται στα όρια του περιβόλου του Ψυχιατρείου και έχει πρόσβαση μέσα από το δάσος, που περιβάλλει το νοσοκομείο, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Λειτούργησε στις αρχές του 1996 και όλοι οι ασθενείς απασχολούνται σε διάφορες δομές του Ψυχιατρείου. Σε καθημερινές συγκεντρώσεις γίνεται συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες στις δουλειές των ασθενών και στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το απόγευμα πολλοί από τους ασθενείς πηγαίνουν στην πόλη. Ένα πουλμανάκι του Ψυχιατρείου τους βοηθά στη μετακίνηση.

 

Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας

Ο Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας ήταν η πρώτη προσπάθεια του ψυχιατρείου και ίσως η πρώτη στη χώρα μας, να νοσηλεύει τους ασθενείς που μπαίνουν για σύντομα χρονικά διαστήματα, συχνά για "υποχρεωτική" θεραπεία, έξω από την "προστασία του περίβολου του νοσοκομείου.

Είναι, επομένως ένα νοσηλευτικό τμήμα και όχι ένας ξενώνας διαβίωσης ασθενών.

Έτσι οι ασθενείς δεν αισθάνονται κατά κανόνα να βρίσκονται σε δομή στιγματισμένη κοινωνικά και κατά συνέπεια αισθάνονται σπάνια την ανάγκη να φύγουν από το "απεχθές" και στιγματισμένο περιβάλλον.

Εξάλλου, φύλαξη δεν υπάρχει. Οι πόρτες είναι πάντα ανοικτές και μαζί με τις καλές και ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας, το όμορφο κτίσμα και το φυσικό περιβάλλον, βοηθείται η γρήγορη ψυχολογική αποκατάσταση και αποφεύγεται η ασυλοποίηση.

Φιλοξενεί 24 ασθενείς με καλέ συνθήκες διαβίωσης. Όλα τα δωμάτια είναι δίκλινα με μπάνιο.

Ο Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας βρίσκεται στα όρια του περίβολου του Ψυχιατρείου και έχει πρόσβαση μέσα από το δάσος που περιβάλλει το νοσοκομείο.

 

Ξενώνας Κοινωνικής Αποκατάστασης

Ο Ξενώνας Κοινωνικής Αποκατάστασης, που βρίσκεται στην Κάρτσοβα, ολοκληρώθηκε το 1988 και λειτούργησε από το1990 σε πολλούς ρόλους, απαραίτητους λειτουργικά για να διαμορφωθεί το σημερινό ψυχιατρείο:

Ο Ξενώνας Κοινωνικής Αποκατάστασης είναι ένα τριόροφο κτίσμα φτιαγμένο για να φιλοξενεί 15 ασθενείς, αριθμό που κατά κανόνα ξεπερνά. Σε καμιά περίπτωση δεν θίγεται η άνετη διαβίωση των ασθενών. Εδώ γίνεται προσπάθεια ώστε περισσότεροι ασθενείς να ετοιμάζονται κατά τον καλύτερο τρόπο για την κοινωνική τους αποκατάσταση.

Πολλοί από τους ασθενείς απασχολούνται σε επαγγελματικές δομές του ψυχιατρείου. Άλλοι απασχολούνται στην πόλη, ενώ μερικοί που δεν μπορούν να απασχοληθούν, πολλές φορές λόγω ηλικίας, φροντίζουν τους χώρους και τον κήπο.

Στα πλαίσια εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων ή ανάκτησής τους, γίνεται προσπάθεια όλοι οι άρρωστοι να βοηθάνε στις βασικές δουλειές του ξενώνα (πλύσιμο ρούχων, μαγείρεμα κτλ)

Ειδικότερα στους ξενώνες φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα που κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον της οικογένειας τους ή που χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για την ζωή τους στην κοινότητα.