Ξενώνας «Ζέφυρος»

 

Ο ξενώνας «Ζέφυρος» είναι μία εξωνοσοκομειακή μονάδα η οποία λειτούργησε κατά τη β΄ φάση του προγράμματος «Ψυχαργώς» και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Σκοπός του η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων. Λειτουργεί από το 2004 και έχει δύναμη έντεκα ενοίκων αντρών και γυναικών, οι περισσότεροι μόνιμοι και σταθεροί στην πάροδο των χρόνων. Ασθενείς που απέκτησαν βασικές δεξιότητες και που απασχολούνται με επιπλέον δραστηριότητες.

Στη δομή λαμβάνουν χώρα πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες όπου συμμετέχουν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Επισκέπτες Υγείας, Ψυχολόγοι ακόμα και εθελοντές πολίτες (Ερυθρός Σταυρός).

Η δομή είναι 24ωρης κάλυψης από νοσηλευτές και με προσφιλές, φιλικό περιβάλλον για τους ενοίκους, που είναι πραγματικά το σπίτι τους.